Övriga mottagningar

Hälsotorget Hudiksvall aktiviteter

Innehållet gäller Gävleborg

Hälsotorget i Hudiksvall har flera aktiviteter under året. Återkommande aktiviteter är temaveckor, sömngrupp, tobaksavvänjning och stavgångsgrupp.

Samtal om levnadsvanor

Behöver du hjälp och stöd i livsstilsfrågor? Hälsotorget erbjuder dig samtal om levnadsvanor gällande sömn, stress, fysisk aktivitet, matvanor, tobak, alkohol och psykisk ohälsa. Du kan få tips som gör att du orkar mera och känner dig piggare och gladare.

Vet du att du kan förebygga många sjukdomar genom att förbättra dina levnadsvanor? Exempelvis: 

  • hjärt-kärlsjukdom
  •  stroke
  • diabetes
  • fetma
  • cancer
  • lungsjukdomar
  • muskel- och ledsjukdomar
  • psykiska sjukdomar
  • tobaksberoende.

Ta gärna kontakt med Hälsotorget för mer information och bokning av ett rådgivande samtal som tar ungefär 30 minuter. Vi träffas i en stor sal eller via Skype. 

Anmäl dig genom att kontakta Hälsotorget eller boka direkt genom e-tjänsten.

Välkommen!

Sömngrupp via Skype

Hälsotorget erbjuder dig att delta i sömngrupp för rådgivning om hur du kan förbättra sömnen. Ett individuellt möte hålls med varje deltagare i god tid innan gruppstart. Där får du information, material och tillfälle att reflektera över, samt självskatta, din sömn. Gruppen träffas sedan fem gånger i det digitala samtalsrummet via Skype.

Du som deltagare kommer under gruppens gång att föra sömndagbok och göra ett sömntest. Du kommer också att få allmänna råd om hur sömnen kan förbättras samt prova på sömnrestriktion och andra sömntekniker. Information om negativa tankar är ett annat område som behandlas. Sömnsituationen utvärderas igen under sista träffen. 

Avgift per träff enligt öppenvårdsbesök. Frikort gäller.

Livsstilsanalys – sömntest

Nya gruppstarter

  • Ny gruppstart 12.00 den 21 mars 2023

Nya grupper startar löpande. Anmäl dig genom att kontakta Hälsotorget eller boka direkt genom e-tjänsten.

Välkommen!

Tobaksavvänjning – gruppbehandling

Behöver du hjälp och stöd med att sluta röka eller snusa? Hälsotorget erbjuder dig som vill sluta med tobak att delta i en tobaksavvänjningsgrupp.

Ett förberedande samtal hålls med varje deltagare i god tid innan gruppstart. Vid samtalet berättar vi mer om metoden och kan svara på frågor. Du kan efter det besluta om du vill delta i gruppen.

Gruppen träffas åtta gånger. Under hela behandlingstiden finns en tobaksavvänjare från Hälsotorget som stöd. Avgift per träff enligt öppenvårdsbesök. Frikort gäller.

Nya grupper startar löpande

Anmäl dig genom att kontakta Hälsotorget på telefon eller boka direkt genom e-tjänsten Intresseanmälan till grupp.

Ta gärna kontakt med Hälsotorget vid frågor.

Välkommen!

Tobaksavvänjning – individuell behandling

Hälsotorget erbjuder individuell tobaksavvänjning. Samtalen kan ske fysiskt i Hälsotorgets lokaler, via telefon eller digitala videosamtal.

Tobaksavvänjningen startar med ett förberedande samtal där vi berättar mer om metoden och svarar på frågor. Du kan efter det besluta om du önskar fortsätta med individuell tobaksavvänjning. Under hela behandlingstiden finns en tobaksavvänjare från Hälsotorget som stöd.

Avgift per träff enligt öppenvårdsbesök. Frikort gäller.

Anmäl dig genom att kontakta Hälsotorget på telefon eller e-tjänsten Kontakta mig.

Ta gärna kontakt med Hälsotorget vid frågor.

Välkommen!

Tobakshjälpen

Tobakshjälpen är ett digitalt behandlingsprogram där du får kunskap och vägledning för att sluta med tobak. Behandlingen tar fem till sex veckor. Du får möjligheten att arbeta med beteenden, tankar och känslor som har samband med ditt tobaksanvändande. Du får även kunskap och verktyg för att underlätta avvänjningen.

Som deltagare i tobakshjälpen behöver du ha tillgång till internet. Du kommer att arbeta självständigt med uppgifterna och du arbetar i din egen takt med de olika stegen. Under hela behandlingstiden finns en tobaksavvänjare från Hälsotorget som stöd.

Ett förberedande samtal hålls med varje deltagare innan tobakshjälpen startas upp. Avgift enligt öppenvårdsbesök. Vid samtalet berättar vi mer om metoden och kan svara på frågor. Du kan efter det besluta om du vill delta i tobakshjälpen. 

Det förberedande samtalet är avgiftsbelagt enligt öppenvårdsbesök, resterande behandling är kostnadsfri. Frikort gäller.

Anmäl dig genom att kontakta Hälsotorget eller boka direkt genom e-tjänsten.

Ta gärna kontakt med Hälsotorget vid frågor. 

Välkommen!

Stavgångsgrupp

Stavgång är bra träning för hela kroppen. Farten och steglängden ökar med stavar och konditionen förbättras snabbt. Rygg, knän och höfter avlastas och stavar gör att det känns stadigare att gå. Lättare smärttillstånd kan förbättras av stavgång.

Kom med på Hälsotorgets stavgångspromenader. Gruppen träffas en gång i veckan under fyra veckor och varje tillfälle är 1 timme. Det finns stavar och stegräknare att låna på Hälsotorget till dig som vill prova på. Du kan ta med egna stavar om du vill.

Promenaderna sker dagtid. Det är kostnadsfritt att delta i stavgångsgruppen.

Gör en intresseanmälan i e-tjänsten. När vi har fått ihop en grupp på mellan 5 och 10 personer kontaktas du med datum, tid och plats.

Välkommen!

Hitta ditt Hälsotorg

Hälsotorget Gävle sjukhus

Lasarettsvägen 1
801 88 Gävle
026-15 86 51

Öppet måndag–fredag 7.30–15.30

Hälsotorget Hudiksvall

Kungsgatan 33
824 81 Hudiksvall
0650-924 79

Öppet måndag–fredag 7.30–15.30

Hälsotorget Tullhuset, Gävle

Norra Skeppsbron 13 A
803 10 Gävle
026-15 86 51

Öppet onsdagar 7.30–14.30. Du kan också höra av dig till oss och boka en tid. 

Hälsotorgets e-tjänster

Genom Hälsotorgets e-tjänster kan du boka tid direkt, av- och omboka en tid, göra intresseanmälan till grupp eller kontakta Hälsotorgets personal.

Hälsotorgets e-tjänster hittar du på

Till toppen av sidan