Övriga mottagningar

Hälsotorget Hudiksvall aktiviteter

Innehållet gäller Gävleborg

Hälsotorget har flera aktiviteter under året. Återkommande aktiviteter är digital sömngrupp, tobaksavvänjning i grupp och stavgångsgrupp.

Hälsosamtal

Visste du att du genom att förbättra dina levnadsvanor kan förebygga många sjukdomar, såsom hjärt-kärlsjukdom, stroke, diabetes, fetma, cancer, lungsjukdomar, muskel- och ledsjukdomar, psykiska sjukdomar och tobaksberoende.

Hälsotorget erbjuder samtal om levnadsvanor inom sömn, tobak, stress, fysisk aktivitet, matvanor, alkohol och psykisk ohälsa.

Samtalen får du i Hälsotorgets lokaler, via telefon eller genom videosamtal via Min vård Gävleborg.

Avgift per träff enligt öppenvårdsbesök. Frikort gäller.

Livsstilsanalys – livsstilsprofil

Ta gärna kontakt med Hälsotorget för mer information om hälsosamtal eller gör en anmälan genom e-tjänsten.

Välkommen!

Digital sömngrupp

Hälsotorget erbjuder digitala sömngrupper för dig som upplever sömnbesvär och vill öka din kunskap om sömn. Du kan få enkla tips och råd för att förbättra din sömn. Gruppen träffas fem gånger i det digitala samtalsrummet Skype och pågår under tio veckor. Varje träff har ett nytt tema.

Innan gruppen startar kommer du att bli kallad till ett individuellt samtal. Vid detta samtal kartlägger vi dina sömnvanor och ger dig mer information om gruppens träffar. Efter samtalet bekräftar du ditt deltagande i gruppen.

Avgift per träff enligt öppenvårdsbesök. Frikort gäller.

Livsstilsanalys – sömntest

Nya grupper startar löpande

Ta gärna kontakt med Hälsotorget för mer information om sömngrupper eller gör en intresseanmälan genom e-tjänsten.

Välkommen!

Tobaksavvänjning – gruppbehandling

Behöver du hjälp och stöd med att sluta röka eller snusa?

Hälsotorget erbjuder tobaksavvänjning i grupp för dig som vill sluta använda tobak. Gruppbehandlingen ska ge dig kunskap och verktyg för att bli tobaksfri och fortsätta vara det. Gruppen träffas åtta gånger. Under hela behandlingstiden finns en tobaksavvänjare från Hälsotorget tillgänglig som stöd.

Innan gruppen startar kommer du att bli kallad till ett individuellt samtal. Vid detta samtal kartlägger vi dina tobaksvanor, ger information om metoden och svarar på eventuella frågor. Efter samtalet bekräftar du ditt deltagande i gruppen.

Avgift per träff enligt öppenvårdsbesök. Frikort gäller.

Nya grupper startar löpande

Ta gärna kontakt med Hälsotorget för mer information om tobaksgrupper eller gör en intresseanmälan genom e-tjänsten.

Välkommen!

Tobaksavvänjning – individuell behandling

Hälsotorget erbjuder individuell tobaksavvänjning för dig som önskar sluta använda tobak. Du ska med behandlingen få kunskap och verktyg för att bli tobaksfri och fortsätta vara det. En tobaksavvänjare från Hälsotorget finns tillgänglig som stöd under hela behandlingstiden.

Tobaksavvänjningen inleds med ett förberedande samtal där vi kartlägger dina tobaksvanor och ger information om metoden. Efter detta samtal kan du besluta om du vill fortsätta med den individuella tobaksavvänjningen.

Samtalen sker i Hälsotorgets lokaler, via telefon eller genom videosamtal via Min vård Gävleborg.

Avgift per träff enligt öppenvårdsbesök. Frikort gäller.

Ta gärna kontakt med Hälsotorget för mer information om individuell tobaksavvänjning eller gör en anmälan genom e-tjänsten.

Välkommen!

Tobakshjälpen

Tobakshjälpen är ett digitalt behandlingsprogram där du får kunskap och vägledning för att sluta med tobak. Behandlingen tar fem till sex veckor. Du får möjligheten att arbeta med beteenden, tankar och känslor som har samband med ditt tobaksanvändande. Dessutom får du kunskap och verktyg för att underlätta avvänjningen.

Som deltagare i tobakshjälpen behöver du ha tillgång till internet. Du kommer att arbeta självständigt med uppgifterna och går igenom de olika stegen i din egen takt. Under hela behandlingstiden finns en tobaksavvänjare från Hälsotorget tillgänglig för stöd.

Ett förberedande samtal hålls med varje deltagare innan tobakshjälpen startas upp. Vid samtalet kommer vi att berätta mer om metoden och svara på eventuella frågor. Efter samtalet kan du besluta om du vill delta i tobakshjälpen.

Det förberedande samtalet är avgiftsbelagt enligt öppenvårdsbesök, resterande behandling är kostnadsfri. Frikort gäller.

Ta gärna kontakt med Hälsotorget för mer information om tobakshjälpen eller gör en anmälan genom e-tjänsten.

Välkommen!

Stavgångsgrupp

Stavgång är en effektiv träning för hela kroppen. Farten och steglängden ökar med hjälp av stavar, vilket snabbt förbättrar konditionen. Stavgång avlastar rygg, knän och höfter samtidigt som stavar ger en känsla av stadighet. Dessutom kan lättare smärttillstånd förbättras genom regelbunden stavgång.

Var med i Hälsotorgets stavgångspromenader där gruppen träffas en gång i veckan under fyra veckor. Varje tillfälle är 1 timme. Hos Hälsotorget har du möjlighet att låna stavar och stegräknare. Du kan också ta med dina egna stavar om du föredrar det. Promenaderna är under dagtid. Det är kostnadsfritt att delta i stavgångsgruppen.

För ytterligare information om stavgångsgruppen, eller om du vill anmäla ditt intresse, är du välkommen att kontakta Hälsotorget. När vi har samlat ihop 5 deltagare kommer du att bli kontaktad med information om datum, tid och plats.

Ta gärna kontakt med Hälsotorget för mer information om stavgångsgruppen eller gör en intresseanmälan genom e-tjänsten.

Välkommen!

Kontakt

Hälsotorget Hudiksvall

Kungsgatan 33
824 81 Hudiksvall
0650-924 79

Öppet måndag–fredag 7.30–15.30

Hälsotorgets e-tjänster

Genom Hälsotorgets e-tjänster kan du boka tid direkt, av- och omboka en tid, göra intresseanmälan till grupp eller kontakta Hälsotorgets personal.

Hälsotorgets e-tjänster hittar du på

Till toppen av sidan