Sunda vanor

Hälsosamtal till dig som är 40 år - Region Gävleborg

Innehållet gäller Gävleborg

I unga år är god hälsa en självklarhet för de flesta av oss. Vi tänker gärna att det ska fortsätta så. Men de stora folksjukdomarna som till exempel hjärtinfarkt, stroke och diabetes kan utvecklas under många år i det tysta och utan att ge några besvär.

Sjukdomarna har många gemensamma orsaker som kan bero på våra levnadsvanor. Därför går det ofta att påverka och kraftigt minska risken för sjukdom genom en hälsosam livsstil.

Region Gävleborg erbjuder alla Gävleborgare ett hälsosamtal det år de fyller 40 år. 

Vid hälsosamtalet får du ett personligt samtal och en profil som kan hjälpa dig att bedöma dina förutsättningar och möjligheter för en god hälsa och minska din risk för framtida sjukdom.

Under ditt hälsosamtal får du:

  • kolla ditt blodtryck
  • kolla ditt blodsocker
  • mäta längd, vikt och midjemått
  • personlig rådgivning kring dina levnadsvanor
  • en riskprofil angående hälsofaktorer och hur de påverkar din hälsa

Vid behov erbjuds du uppföljning av exempelvis dietist- eller läkarkontakt eller tobaksavvänjning.

Har du inte fått något erbjudande? Kontakta din hälsocentral.

Other languages

Welcome to a dialogue about your health – An invitiation to all 40-year-olds 

دعوة خاصة الى البالغين االربعين من العمر- مرحبا بكم الى الفحص الطبي

Till toppen av sidan