Sunda vanor

Hälsosamtal till dig som är 40 år - Region Gävleborg

Innehållet gäller Gävleborg

I unga år är god hälsa en självklarhet för de flesta av oss. Vi tänker gärna att det ska fortsätta så. Men de stora folksjukdomarna som till exempel hjärtinfarkt, stroke, diabetes och cancer kan utvecklas under många år i det tysta och utan att ge några besvär. Sjukdomarna har många gemensamma orsaker som kan bero på våra levnadsvanor. Därför går det ofta att påverka och kraftigt minska risken för sjukdom genom hälsosamma vanor i vardagen.

Region Gävleborg erbjuder alla Gävleborgare ett avgiftsfritt  hälsosamtal det år de fyller 40 år. Detta är ett unikt tillfälle att samtala om hälsa och levnadsvanor.

Under samtalet får du en personlig profil som kan hjälpa dig att bedöma dina förutsättningar och möjligheter för en god hälsa och minska din risk för framtida sjukdom. Du erbjuds också råd och stöd anpassat till din livssituation.

Under hälsosamtalet får du dessutom:

  • kontrollera ditt blodtryck, 
  • kontrollera ditt blodsocker, 
  • mäta längd, vikt och midjemått.

Vid behov erbjuds du uppföljning av exempelvis dietist- eller läkarkontakt eller tobaksavvänjning. 

Har du inte nåtts av ditt erbjudande? Kontakta din hälsocentral.

Läs mer om hur kroppen fungerar och råd om hur du kan leva hälsosamt

Till toppen av sidan