Liv & hälsa

Sunda vanor

Här finns tips på vad du kan göra för att leva hälsosamt och minska risken att bli sjuk. Du kan bland annat läsa om hur du bäst tvättar händerna och hur du bedömer din vikt.

Innehåll - Sunda vanor

Visa innehåll som:
 • Hälsosamtal till dig som är 40 år - Region Gävleborg

  I unga år är god hälsa en självklarhet för de flesta av oss. Vi tänker gärna att det ska fortsätta så. Men de stora folksjukdomarna som till exempel hjärtinfarkt, stroke, diabetes och cancer kan utvecklas under många år i det tysta och utan att ge några besvär. Sjukdomarna har många gemensamma orsaker som kan bero på våra levnadsvanor. Därför går det ofta att påverka och kraftigt minska risken för sjukdom genom hälsosamma vanor i vardagen.

 • Livsstilstest

  Här kan du anonymt testa dina levnadsvanor. Du kan svara på frågor inom flera områden; alkohol, tobak, mat, fysisk aktivitet, stress, psykisk hälsa och sömn.

 • Så bedömer du din vikt

  Det finns metoder för att ta reda på om du har en övervikt som kan öka risken för vissa sjukdomar. Den vanligaste metoden är att mäta midjemåttet.

 • Så tvättar du händerna

  Många sjukdomar kan spridas genom kontakt med händer. Genom att tvätta händerna kan du undvika att själv bli sjuk. Du kan också undvika att smitta andra om du redan är sjuk.

 • Så äter du hälsosamt

  Vad du väljer att äta, hur mycket och hur ofta du äter påverkar hur du mår. Hälsosamma matvanor kan bidra till att minska risken för att du ska få hjärtsjukdomar, övervikt, typ 2-diabetes och cancer. Du behöver inte förändra dina matvanor helt och hållet i ett enda steg. Kom ihåg att varje liten förändring kan göra stor skillnad.

 • Så använder du munskydd

  När du använder munskydd är det viktigt att du använder munskyddet på rätt sätt. Det är också viktigt att du använder rätt sorts munskydd.

 • Så kan du minska risken för cancer

  Av alla cancerfall kan uppskattningsvis tre av tio förebyggas med hälsosamma levnadsvanor. Här får du råd om vad du själv kan göra för att minska risken att drabbas av cancer.

Till toppen av sidan