KOM-X

Lasarettsvägen 1, 803 24 Gävle

Visa på kartaVägbeskrivning

Telefonnummer
Telefontider
DagÖppettiderKommentarer
Måndag08.00–16.00
Tisdag08.00–16.00
Onsdag08.00–16.00
Torsdag08.00–16.00
Fredag08.00–16.00
LördagStängt
SöndagStängt
Växeltelefon

Öppettider
DagÖppettiderKommentarer
Måndag08.00–16.00
Tisdag08.00–16.00
Onsdag08.00–16.00
Torsdag08.00–16.00
Fredag08.00–16.00
LördagStängt
SöndagStängt

Besöksadress:
Lasarettsvägen 1, 803 24 Gävle
Län, kommun:
Gävleborgs län, Gävle
Postadress:
Gävle sjukhus, Lasarettsvägen 1 -60-, 803 24 Gävle

Vägbeskrivning

Hitta hit:

KOM-X finns på Gävle sjukhus, ingång 22. För att resa kollektivt besök xtrafik.se.

KOM-X vänder sig till barn, ungdomar och vuxna med olika funktionsnedsättningar såsom utvecklingsstörning, kommunikationssvårigheter, rörelsehinder och synskada med mera. KOM-X tar emot personer i alla åldrar från hela Gävleborgs län och behöver hjälpmedel som underlättar kommunikation och/eller datoranvändning.


På Kom-X kan du få hjälp med:

- Utprovning, anpassning och förskrivning av hjälpmedel

- Utbildning, uppföljning och support av förskrivet hjälpmedel

- Datatek

- Fortbildning och kurser


Datatek

På datateket kan du få råd och stöd kring olika pedagogiska datorprogram, appar och få tips om hur du på ett enklare sätt kan styra datorn. Det finns till exempel program som stimulerar förståelse av orsak och verkan, språklig förmåga (till exempel att läsa och skriva) och minnesförmåga. Det finns möjlighet att låna datorprogram.

Individuella bedömningar görs utifrån varje persons särskilda behov. Personalen arbetar i team där arbetsterapeut, logoped, specialpedagog och synpedagog ingår. Teamet samarbetar vid behov med tekniker.

Driftsform: Region

  • Du som har kombinerad nedsättning av syn och hörsel ska i första hand behandlas på syncentral, hörselhabilitering, Kom-X eller inom annan verksamhet inom habilitering.

    Ibland kan det bli aktuellt med samverkan mellan vårdenheter. Det finns då ett nätverk för dövblinda som gör en kartläggning över dina resurser och begränsningar. Du får också förslag på habiliteringsplan.

    Dialog sker regelbundet med din behandlare om fortsatt planering.

    Har du frågor och funderingar kontakta du nätverket på dbnatverk@regiongavleborg.se.

Remisskrav

Din läkare kan skicka en remiss till oss. Du kan också själv skicka en så kallad egen vårdbegäran. En egen vårdbegäran bedöms på samma sätt av vårdmottagningen som om den vore en remiss från läkare. Men det är viktigt att komma ihåg att en egen vårdbegäran inte betyder att du verkligen har rätt att få specialistvård. Som vårdsökande kan du då istället bli hänvisad till din hälsocentral eller till egenvård. Egen vårdbegäran kan inte göras till alla verksamheter.

Till toppen av sidan