Hälsoval Gävleborg

Skriv ut (ca 5 sidor)

I Region Gävleborg kallas vårdvalet Hälsoval Gävleborg. Du kan välja den hälsocentral som passar dig bäst, en offentligt driven eller en som drivs av ett privat företag på uppdrag av regionen.

Skriv ut

Välj vård i Gävleborg - Hälsoval Gävleborg

Välj vård i Gävleborg - Hälsoval Gävleborg

Du har stora möjligheter att välja vård i Region Gävleborg och kan fritt välja vilken hälsocentral du vill tillhöra. Oavsett vilken hälsocentral du tillhör kan du göra akuta eller tillfälliga besök på andra hälsocentraler. Vården ska passa dig.

Du kan själv läsa om dina valmöjligheter och vårdgarantin eller kontakta Vårdvägvisaren om du har frågor som saknar svar. 

Du kan göra ditt hälsoval direkt via e-tjänsten

1177 Vårdguidens e-tjänst kan du se ditt nuvarande val av hälsocentral. Önskemål om fast läkarkontakt eller fast vårdkontakt gör du till din hälsocentral genom att skicka ett ärende.

Hälsocentralen svarar på dina frågor om vårdkontakt och tjänster. Hälsovalskontoret svarar på övriga frågor om hälsovalet.

Vill du veta mer om Hälsoval?

Kontakta din hälsocentral för mer information. Det går också bra att skicka din fråga till Hälsovalskontoret halsoval@regiongavleborg.se.

Fäll ihop

Foto: Anna Emilia, Johnér Bildbyrå AB

Så här väljer du hälsocentral

Så här väljer du hälsocentral

Alla valbara hälsocentraler hittar du i länken uppe till höger under Mer på andra webbplatser. Där hittar du också valblanketten som du skriver ut, fyller i och postar eller lämnar in till den hälsocentral du vill tillhöra. Du kan även välja hälsocentral via 1177 Vårdguidens e-tjänst.

Om du är bosatt i annat län eller region

Om du är folkbokförd i annat län eller region kan du ändå välja en hälsocentral i Gävleborg. Du kan däremot inte välja hälsocentral via e-tjänsten.

Valet är ditt

Nu kan du välja den hälsocentral som passar dig bäst. Fördelen med att göra ett eget val av hälsocentral är att du då har möjlighet att till exempel kunna välja en fast läkarkontakt. Gör du inte ett eget val kan din tilldelning komma att ändras om det öppnar en ny hälsocentral i området där du bor.

Om en ny hälsocentral öppnar

Hälsocentralernas geografiska ansvarsområde kan förändras när en ny hälsocentral öppnar. Har du sedan tidigare gjort ett eget val av hälsocentral påverkas du inte av detta. Har du inte gjort ett eget val kan din tilldelning komma att ändras.

Om du flyttar inom länet

Flyttar du inom länet och har gjort ett eget val av hälsocentral så kvarstår ditt val. Vill du välja en annan hälsocentral ska du göra ett eget val genom att fylla i, skriva under och skicka in en valblankett, blanketten finns längst upp till höger. Du kan också göra ditt val via e-tjänsten.

Patientavgift

Du betalar samma patientavgift hos alla hälsocentraler som ingår i Hälsoval Gävleborg.

Fäll ihop

Frågor och svar om val av hälsocentral

Frågor och svar om val av hälsocentral

Här hittar du de vanligaste frågorna och svaren om val av hälsocentral. Har du en fråga? Skicka den till halsoval@regiongavleborg.se.

Hur kan jag välja?

En grundtanke med den nya patientlagen är att öka valfriheten. Från den 1 januari 2015 kan du som invånare välja fritt mellan olika hälsocentraler i Sverige. Vill du välja en hälsocentral i ett annat län eller region kontakta den hälsocentralen direkt.

Hur gör jag när jag väljer i Region Gävleborg?

Du gör ditt val på en valblankett som finns längst upp till höger på den här sidan. För att valet ska vara giltigt så krävs underskrift. 

Vad händer om min familjeläkare väljer att börja på en annan hälsocentral – flyttas jag med dit?

Nej. Ditt val är kopplat till den hälsocentral där din familjeläkare arbetar. Flyttar han eller hon och du vill behålla din familjeläkare så måste du göra ett nytt val av hälsocentral.

Hur ska jag veta vilken hälsocentral som är bra?

I jämförelsetjänsten på 1177.se kan du jämföra olika hälsocentraler med varandra.

Om jag är missnöjd – kan jag välja om?

Ja.

Hur ofta kan jag byta hälsocentral?

En gång i månaden.

Hur lång tid är jag bunden av valet jag har gjort?

Tills du gör ett nytt val.

Vad händer om jag inte väljer?

Gör du inte ett val tillhör du automatiskt närmaste hälsocentral i ditt geografiska område.

Kostar det lika mycket att gå till en privat hälsocentral som till en som Region Gävleborg driver?

Ja. Patientavgiften är densamma på alla hälsocentraler som ingår i Hälsoval Gävleborg.

Om jag har valt en hälsocentral får jag bara gå dit eller kan jag gå även till andra?

Behöver du akut vård så kan du självklart vända dig till en annan hälsocentral om din hälsocentral inte kan hjälpa dig.

Om hälsocentralen jag valt går i konkurs eller stänger - vad händer med mig då?

Du gör ett nytt val. Region Gävleborg har alltid sistahandsansvaret om en hälsocentral till exempel skulle gå i konkurs.

Om jag väljer hälsocentral på annat område, vem kommer på hembesök om sådant behövs?

Rätten att få hembesök kan inte garanteras om du väljer en hälsocentral långt bort.

Är det möjligt för utomlänsbor att söka vård inom Hälsoval Gävleborg?

Från 1 januari 2015 kan invånare bosatta i annat län eller region lista sig på en hälsocentral i Region Gävleborg. Då accepterar man det regelverk som gäller i Region Gävleborg.

Hur tätt ska det vara mellan hälsocentralerna?

Det är fri etableringsrätt geografiskt. Hälsoval Gävleborg reglerar därför varken hur många eller vart hälsocentraler etableras.

Ska jag göra ett nytt val av hälsocentral vid flytt inom länet?

Du kan ha kvar din gamla hälsocentral eller välja en ny.

Jag har diabetes. Hur tar jag reda på vilken hälsocentral som har den bästa kompetensen vad gäller läkare och diabetssköterska?

Nedan finns en länk till en lista över valbara hälsocentraler med kontaktuppgifter, mottagning, kompetenser och annan viktig patientinformation. Som patient är det också viktigt att föra en dialog med hälsocentralerna och fråga vilken behandlingsplan som finns för kroniska sjukdomar och då särskilt med tanke på diabetes. Därefter bör man göra en egen bedömning om valet av hälsocentral.

Kommer det att finnas fördjupad information om jag vill kunna jämföra hälsocentraler?

Hälsoval Gävleborg kommer varje år att ta in jämförelsedata utifrån hälsocentralernas basuppdrag. Jämförelserna kommer att återkopplas till hälsocentralerna och publiceras för invånarna på 1177 Vårdguiden - Jämför vård.

Fäll ihop

Frågor och svar om val av läkare eller annan vårdkontakt

Frågor och svar om val av läkare eller annan vårdkontakt

Här hittar du de vanligaste frågorna och svaren om val av läkare eller annan vårdkontakt. Har du en fråga? Skicka den till halsoval@regiongavleborg.se.

Kan jag välja en fast läkarkontakt eller en fast vårdkontakt som inte är allmänläkarspecialist?

Ja, hälsocentralen får anställa specialister som till exempel barnläkare, gynekolog, ortoped, geriatriker eller psykiatriker. Det är även möjligt att välja specialistsjuksköterska på hälsocentralen.

Är det möjligt att gå på BVC på en annan hälsocentral än där jag som förälder är listad?

Ja, nyfödda och adopterade barn blir tilldelade hälsocentralen i det geografiska området. Föräldrarna kan sedan göra ett eget val till sitt barn och välja en annan hälsocentral. Det är också möjligt för föräldrar att välja en annan barnavårdscentral än den barnvårdscentral som finns där barnet är listat. Barnet blir då inskrivet på barnavårdscentralen men listat på en annan hälsocentral.

Är det möjligt att få fortsätta gå hos den privata fysioterapeut man tidigare gått hos?

Ja. Du kan fortfarande gå till en privat fysioterapeut. För att kunna fortsätta ta emot patienter med finansiering från regionen krävs att den privata fysioterapeuten har ett avtal med någon hälsocentral som har blivit godkänd som vårdgivare inom Hälsoval Gävleborg. Privata fysioterapeuter med egen etablering enligt nationella taxan fortsätter som tidigare och behöver inte tillhöra någon hälsocentral.

Fäll ihop

Kontakt

Kontakt

Vill du veta mer om Hälsoval?

Kontakta din hälsocentral för att få mer information om Hälsoval eller ring vårdvägvisarna. Det går också bra att skicka din fråga till Hälsovalskontoret halsoval@regiongavleborg.se

Fäll ihop
Skriv ut (ca 5 sidor)
Senast uppdaterad:
2016-12-09
Redaktör:

Maria Humlebo, webbredaktionen Region Gävleborg