Att välja vårdmottagning

Hälsoval Gävleborg

Innehållet gäller Gävleborg

I Region Gävleborg kallas vårdvalet Hälsoval Gävleborg. Du kan välja den hälsocentral som passar dig bäst, en offentligt driven eller en som drivs av ett privat företag på uppdrag av Region Gävleborg.

Välj vård i Gävleborg – Hälsoval Gävleborg

Du har stora möjligheter att välja vård i Region Gävleborg och kan fritt välja vilken hälsocentral du vill tillhöra. Oavsett vilken hälsocentral du tillhör kan du göra akuta eller tillfälliga besök på andra hälsocentraler. Vården ska passa dig.

Du kan själv läsa om dina valmöjligheter och vårdgarantin eller kontakta Vårdvägvisaren om du har frågor som saknar svar. 

Du kan göra ditt hälsoval direkt genom att logga in på 1177.se 

När du gör ditt val genom att logga in i e-tjänsten på 1177.se så ser din valda hälsocentral ditt val omgående. Du kan också se ditt nuvarande val eller din geografiska placering av hälsocentral.

För att logga in på 1177.se behöver du e-legitimation och du måste vara folkbokförd i Sverige. Läs mer om hur du loggar in på 1177.se

Önskemål om fast läkarkontakt eller fast vårdkontakt gör du till din hälsocentral genom att skicka ett ärende via e-tjänsten.

Välj hälsocentral via valblankett

Du kan också göra ditt val genom att fylla i en valblankett, skriva ut den, skriva under och skicka in. Då hanteras ditt val manuellt och hälsocentralen ser ditt val först efter att det registrerats. Ingen bekräftelse skickas på registreringen från hälsocentralen.

Vill du veta mer om hälsoval?

Hälsocentralen svarar på dina frågor om vårdkontakt och tjänster. Kontakta din hälsocentral för mer information.

Hälsovalskontoret svarar på övriga frågor om hälsovalet. Skicka din fråga till Hälsovalskontoret halsoval@regiongavleborg.se

Så här väljer du hälsocentral

Alla valbara hälsocentraler hittar du på sidan Valbara hälsocentraler inom Hälsoval Gävleborg

Om du är bosatt i annat län eller region

Du kan välja en hälsocentral i Gävleborg även om du är folkbokförd i annat län eller region. Du kan däremot inte välja hälsocentral via e-tjänsten. 

Valet är ditt

Du kan välja den hälsocentral som passar dig bäst. Fördelen med att göra ett eget val av hälsocentral är att du har möjlighet att välja en fast läkarkontakt. Du kan ändra ditt val av hälsocentral två gånger under ett års tid, med start från ditt första val. 

Vårdgarantin gäller endast på den hälsocentral som du är listad. Gör du inte ett eget val kan din tilldelning komma att ändras om det öppnar en ny hälsocentral i området där du bor. 

Om en ny hälsocentral öppnar

Hälsocentralernas geografiska ansvarsområde kan förändras när en ny hälsocentral öppnar. Har du sedan tidigare gjort ett eget val av hälsocentral påverkas du inte av detta. Har du inte gjort ett eget val kan din tilldelning komma att ändras.

Om du flyttar inom länet

Flyttar du inom länet och har gjort ett eget val av hälsocentral så kvarstår ditt val. Vill du välja en annan hälsocentral ska du göra ett eget val genom att logga in på 1177.se eller skicka in en valblanketten. 

Patientavgift

Du betalar samma patientavgift hos alla hälsocentraler som ingår i Hälsoval Gävleborg.

Blanketter Hälsoval Gävleborg

Bor du i Gävleborg och vill lista dig där är det enklast att göra det genom att logga in på 1177.se, se Så loggar du in på 1177.se om du inte vet hur du loggar in. Du kan också välja att fylla i valblanketten, skriva ut, skriva under och skicka in den. Du kan också gå till en hälsocentral och hämta en valblankett där.

Frågor och svar om val av hälsocentral

Här hittar du de vanligaste frågorna och svaren om val av hälsocentral. Har du en fråga? Skicka den till halsoval@regiongavleborg.se.

Hur kan jag välja?

En grundtanke med den nya patientlagen är att öka valfriheten. Från den 1 januari 2015 kan du som invånare välja fritt mellan olika hälsocentraler i Sverige. Väljer du en hälsocentral i ett annat län eller region kontaktar du den hälsocentralen direkt.

Hur gör jag när jag väljer i Region Gävleborg?

Du kan göra ditt val genom att logga in på 1177.se eller på Valblankett Hälsoval Gävleborg. För att valet med blankett ska vara giltigt krävs en underskrift. 

Vad händer om min familjeläkare väljer att börja på en annan hälsocentral – flyttas jag med dit?

Nej. Ditt val är kopplat till den hälsocentral där din läkare arbetar. Vill du behålla samma läkare måste du välja den hälsocentral som läkaren arbetar på.

Kan jag välja om?

Ja. Du kan ändra ditt val av hälsocentral två gånger under ett års tid, med start från ditt första val. 

Hur ofta kan jag byta hälsocentral?

Du kan ändra ditt val av hälsocentral två gånger under ett år. 

Hur lång tid är jag bunden av valet jag har gjort?

Tills du gör ett nytt val.

Vad händer om jag inte väljer?

Gör du inte ett val tillhör du automatiskt närmaste hälsocentral i ditt geografiska område.

Kostar det lika mycket att gå till en privat hälsocentral som till en som Region Gävleborg driver?

Ja. Patientavgiften är densamma på alla hälsocentraler som ingår i Hälsoval Gävleborg.

Om jag har valt en hälsocentral får jag bara gå dit eller kan jag gå även till andra?

Behöver du akut vård så kan du självklart vända dig till en annan hälsocentral om din hälsocentral inte kan hjälpa dig.

Om hälsocentralen jag valt går i konkurs eller stänger - vad händer med mig då?

Du gör ett nytt val. Region Gävleborg har alltid sistahandsansvaret om en hälsocentral stänger av någon anledning.

Om jag väljer hälsocentral på annat område, vem kommer på hembesök om sådant behövs?

Rätten att få hembesök kan inte garanteras om du väljer en hälsocentral som inte ligger inom ditt närområde.

Är det möjligt för utomlänsbor att söka vård inom Hälsoval Gävleborg?

Från 1 januari 2015 kan invånare bosatta i annat län eller region lista sig på en hälsocentral i Region Gävleborg. Då accepterar man det regelverk som gäller i Region Gävleborg.

Hur tätt ska det vara mellan hälsocentralerna?

Det är fri etableringsrätt geografiskt. Hälsoval Gävleborg reglerar därför varken hur många eller vart hälsocentraler etableras.

Ska jag göra ett nytt val av hälsocentral vid flytt inom länet?

Du kan ha kvar din hälsocentral eller välja en ny.

Jag har diabetes. Hur tar jag reda på vilken hälsocentral som har den bästa kompetensen vad gäller läkare och diabetessköterska?

Se valbara hälsocentraler. Som patient är det också viktigt att föra en dialog med hälsocentralerna och fråga vilken behandlingsplan som finns för kroniska sjukdomar och då särskilt med tanke på diabetes. Därefter bör du göra en egen bedömning om valet av hälsocentral.

Frågor och svar om val av läkare eller annan vårdkontakt

Här hittar du de vanligaste frågorna och svaren om val av läkare eller annan vårdkontakt. Har du en fråga? Skicka den till halsoval@regiongavleborg.se.

Kan jag välja en fast läkarkontakt eller en fast vårdkontakt som inte är allmänläkarspecialist?

Ja, hälsocentralen får anställa specialister som till exempel barnläkare, gynekolog, ortoped, geriatriker eller psykiatriker. Det är även möjligt att välja specialistsjuksköterska på hälsocentralen.

Är det möjligt att gå på BVC på en annan hälsocentral än där jag som förälder är listad?

Ja, nyfödda och adopterade barn blir tilldelade hälsocentralen i det geografiska området. Föräldrarna kan sedan göra ett eget val till sitt barn och välja en annan hälsocentral. Det är också möjligt för föräldrar att välja en annan barnavårdscentral än den barnvårdscentral som finns där barnet är listat. Barnet blir då inskrivet på barnavårdscentralen men listat på en annan hälsocentral.

Är det möjligt att få fortsätta hos den privata fysioterapeut man tidigare gått till?

Ja. Du kan fortfarande gå till en privat fysioterapeut. För att kunna fortsätta ta emot patienter med finansiering från regionen krävs att den privata fysioterapeuten har ett avtal med någon hälsocentral som har blivit godkänd som vårdgivare inom Hälsoval Gävleborg. Privata fysioterapeuter med egen etablering enligt nationella taxan fortsätter som tidigare och behöver inte tillhöra någon hälsocentral.

Kontakt

Vill du veta mer om Hälsoval?

Kontakta din hälsocentral för att få mer information om Hälsoval eller ring vårdvägvisarna. Det går också bra att skicka din fråga till Hälsovalskontoret halsoval@regiongavleborg.se

Aktuella artiklar

Välja hälsocentral i Gävleborg

Du kan själv välja vilken hälsocentral du vill söka vård på. Det kan vara en hälsocentral nära hemmet eller jobbet. Du kan också välja en hälsocentral i en annan region.

Till toppen av sidan