Vård och stöd för barn

En väg in vid psykisk ohälsa

Innehållet gäller Gävleborg

Du som är ung (13–17 år) och inte mår bra psykiskt eller om du är vårdnadshavare till ett barn (0–17 år) som inte mår bra psykiskt kan du kontakta En väg in. Det gäller även dig som är nybliven förälder (med barn 0–3 år) och inte själv mår bra psykiskt. Via 0771-44 55 00 guidas du som vårdsökande direkt i telefon till rätt vårdnivå och får vid behov tid för besök.

Det första steget in i vården kan vara en digital utbildning. Vid behov kan du få vara med i gruppträffar eller få en individuell träff. För att kunna hjälpa till på bästa sätt används ett standardiserat frågeformulär, Brief Child and Family Phone Interview (BCFPI). När formuläret aktiveras går ett sms ut till angivet mobiltelefonnummer med avsändare Region Gävleborg, BlåAppen, Sergel. Om du samtycker till att ett uppföljande frågeformulär får skickas ut ett år senare kommer du att få formuläret i digital form från samma avsändare.

En väg in vänder sig till ungdomar och vårdnadshavare till barn som har frågor om psykisk hälsa och ohälsa samt blivande föräldrar eller föräldrar som behöver stöd i sitt föräldraskap med barn i åldern 0–3 år. En väg in vänder sig också till unga 13–23 år som söker för relationsproblem och sexuell hälsa.

Gäller det ett livshotande tillstånd - ring alltid 112!

Kontakt med En väg in tas via telefonnumret 0771-44 55 00 eller genom att skicka in en egen vårdbegäran via 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Information till patienter

När du ringer får du prata med en behandlare som har kunskap om psykisk ohälsa. Det görs då en fördjupad intervju, samtalet kan ta upp till en timme att genomföra. Finns behov bokas ett fysiskt besök på en mottagning nära dig. Ibland kan det räcka med de råd och stöd som ges under samtalet.

Kom ihåg att du som ungdom (över 13 år) kan kontakta vården genom 1177 Vårdguidens e-tjänster. Du behöver ha ett mobilt bank-id. Som vårdnadshavare kan du vara ombud för ditt barn fram till dess att barnet fyller 13 år. Det innebär att du kan utföra barnets ärenden på din egen inloggning i 1177 Vårdguidens e-tjänster.  

De olika mottagningarna

Barn- och familjehälsa BFH

Barn och familjehälsan ger stöd till blivande föräldrar, föräldrar och barn 0–12 år vars bekymmer finns i familjesituationen eller hos barnet självt. Barn- och familjehälsan arbetar utifrån varje familjs behov med familjesamtal, enskilda kontakter med vuxen eller barn, föräldrastöd eller gruppverksamhet för föräldrar eller barn.

Barn- och familjehälsans mottagningar finns i Bollnäs, Gävle, Hudiksvall, Ljusdal, Sandviken och Söderhamn.

Barn och familjehälsan 

Ungdomsmottagning UM

Ungdomsmottaningen är en verksamhet som finns i länets alla kommuner och vänder sig till ungdomar mellan 13 och 23 år. Vid psykisk ohälsa är det i första hand ungdomsmottagningen som hjälper ungdomar yngre än 17 år. Äldre ungdomar och unga vuxna hänvisas i vissa fall till hälsocentral. 

Ungdomsmottagningar 

Om ungdomsmottagningarna i Gävleborg 

Barn- och ungdomspsykiatri BUP

Barn- och ungdomspsykiatrin erbjuder stöd och hjälp till barn och unga upp till 18 år med medelsvåra till svåra psykiatriska tillstånd och där funktionsnivån i vardagen är påverkad. Den hjälp som ges utgår från beprövad erfarenhet och vetenskap, den bygger på barnpsykiatrisk diagnostik. Det kan handla om bedömning, utredning eller behandling av både akuta och inte akuta tillstånd. Barn- och ungdomspsykiatrin har ett nära samarbete med andra inom vården när det gäller barnpsykiatriska frågeställningar. 

Barn- och ungdomspsykiatriska mottagningar finns i Gävle, Bollnäs och Hudiksvall.

Barn och ungdomspsykiatrin 

Barn- och ungdomshabilitering BUH

Barn- och ungdomshabiliteringen vänder sig till barn och ungdomar 0–17 år med medfödda eller tidigt förvärvade och bestående funktionsnedsättningar som medför svårigheter i det dagliga livet.

Målet är att ge barn och ungdomar med autism, intellektuell funktionsnedsättning och rörelsehinder möjligheten att utvecklas på bästa sätt utifrån sina förutsättningar. För att nå detta erbjuds även insatser till familj och nätverk. 

Barn- och ungdomshabiliteringens mottagningar finns i Gävle, Bollnäs och Hudiksvall.

Barn- och ungdomshabiliteringen 

Till toppen av sidan