Vård och stöd för barn

En väg in vid psykisk ohälsa

Innehållet gäller Gävleborg

När ditt barn eller tonåring inte mår bra psykiskt kontaktas En väg in. Det gäller även dig som är nybliven förälder (med barn 0-3 år) och inte själv mår bra psykiskt. Via 0771-44 55 00 guidas du som vårdsökande direkt i telefon till rätt vårdnivå och får vid behov tid för besök.

En väg in vänder sig till barn och unga med psykisk ohälsa 0-17 år samt blivande föräldrar eller föräldrar som behöver stöd i sitt föräldraskap med barn i åldern 0-3 år. En väg in vänder sig också till unga 13-23 år som söker för relationsproblem och sexuell hälsa.

Gäller det ett livshotande tillstånd - ring alltid 112!

Kontakt med En väg in tas via telefonnumret 0771-44 55 00 eller genom att skicka in en egen vårdbegäran via 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Information till patienter

När du ringer får du prata med en behandlare som har kunskap om psykisk ohälsa. Det görs då en fördjupad intervju, samtalet kan ta upp till en timme att genomföra. Finns behov bokas ett fysiskt besök på en mottagning nära dig. Ibland kan det räcka med de råd och stöd som ges under samtalet.

Kom ihåg att nu kan du som vårdnadshavare vara ombud för ditt barn i kontakter med vården via 1177 Vårdguidens e-tjänster. Det innebär att du kan utföra barnets ärenden via din egen inloggning i 1177 Vårdguidens e-tjänster. Som vårdnadshavare kan du vara ombud för ditt barn fram till dess att barnet fyller 13 år.

Till toppen av sidan