VÅRD OCH STÖD FÖR BARN

En väg in vid psykisk ohälsa

Innehållet gäller Gävleborg

När ditt barn eller tonåring inte mår bra psykiskt kontaktas En väg in. Det gäller även dig som är nybliven förälder (med barn 0-3 år) och inte själv mår bra psykiskt. Via 0771-44 55 00 guidas du som vårdsökande direkt i telefon till rätt vårdnivå och får vid behov tid för besök.

En väg in vänder sig till barn och unga med psykisk ohälsa 0-17 år samt blivande föräldrar eller föräldrar som behöver stöd i sitt föräldraskap med barn i åldern 0-3 år. En väg in vänder sig också till unga 13-23 år som söker för relationsproblem och sexuell hälsa.

Gäller det ett livshotande tillstånd - ring alltid 112!

Kontakt med En väg in tas via telefonnumret 0771-44 55 00 eller genom att skicka in en egen vårdbegäran via 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Information till patienter

När du ringer får du prata med en behandlare med kunskap om psykisk ohälsa som gör en första bedömning. Om behov framkommer bokas en tid till en fördjupad intervju inom tre dagar. Ibland kan det räcka med de råd och stöd som ges under samtalet.

Kom ihåg att nu kan du som vårdnadshavare vara ombud för ditt barn i kontakter med vården via 1177 Vårdguidens e-tjänster. Det innebär att du kan utföra barnets ärenden via din egen inloggning i 1177 Vårdguidens e-tjänster. Som vårdnadshavare kan du vara ombud för ditt barn fram till dess att barnet fyller 13 år.

De olika mottagningarna

Barn- och familjehälsa BFH

Barn och familjehälsan ger stöd till blivande föräldrar, föräldrar och barn 0-12 år vars bekymmer finns i familjesituationen eller hos barnet självt. Barn- och familjehälsan arbetar utifrån varje familjs behov med familjesamtal, enskilda kontakter med vuxen eller barn, föräldrastöd eller gruppverksamhet för föräldrar eller barn.

Barn- och familjehälsans mottagningar finns i Bollnäs, Gävle, Hudiksvall, Ljusdal, Sandviken och Söderhamn.

Barn och familjehälsan 

Ungdomsmottagning UM

Ungdomsmottaningen är en verksamhet som finns i länets alla kommuner och vänder sig till ungdomar mellan 13 och 23 år. Vid psykisk ohälsa är det i första hand ungdomsmottagningen som hjälper ungdomar yngre än 17 år. Äldre ungdomar och unga vuxna hänvisas i vissa fall till hälsocentral. 

Ungdomsmottagningar 

Om ungdomsmottagningarna i Gävleborg 

Barn- och ungdomspsykiatri BUP

Barn- och ungdomspsykiatrin erbjuder stöd och hjälp till barn och unga upp till 18 år med medelsvåra till svåra psykiatriska tillstånd och där funktionsnivån i vardagen är påverkad. Den hjälp som ges utgår från beprövad erfarenhet och vetenskap, den bygger på barnpsykiatrisk diagnostik. Det kan handla om bedömning, utredning eller behandling av både akuta och inte akuta tillstånd. Barn- och ungdomspsykiatrin har ett nära samarbete med andra inom vården när det gäller barnpsykiatriska frågeställningar. 

Barn- och ungdomspsykiatriska mottagningar finns i Gävle, Bollnäs och Hudiksvall.

Barn och ungdomspsykiatrin 

Barn- och ungdomshabilitering BUH

Barn- och ungdomshabiliteringen vänder sig till barn och ungdomar 0-17 år med medfödda eller tidigt förvärvade och bestående funktionsnedsättningar som medför svårigheter i det dagliga livet.

Målet är att ge barn och ungdomar med autism, intellektuell funktionsnedsättning och rörelsehinder möjligheten att utvecklas på bästa sätt utifrån sina förutsättningar. För att nå detta erbjuds även insatser till familj och nätverk. 

Barn- och ungdomshabiliteringens mottagningar finns i Gävle, Bollnäs och Hudiksvall.

Barn- och ungdomshabiliteringen 

Till toppen av sidan