AVBRUTEN GRAVIDITET

Utomkvedshavandeskap – graviditet utanför livmodern

Utomkvedshavandeskap är när ett befruktat ägg fastnar i äggledaren. Ofta beror det på att äggledaren är skadad. När ägget börjar växa kan du få mycket ont. Du kan bli livshotande sjuk om äggledaren brister. Ett befruktat ägg som fastnat utanför livmodern kan inte utvecklas.

Det är vanligt att utomkvedshavandeskap behöver opereras. Du kan också behöva läkemedel.

Symtom

De första veckorna märker du inte något speciellt. Antingen får du vanliga graviditetssymtom som spänningar i brösten och illamående, eller så märker du ingenting alls.

Lite senare kan du få blödningar och ont i magen. Det brukar oftast komma i vecka 5 eller 6. Smärtan känns ofta långt ner eller i ena sidan. 

Det kan bli en större blödning i magen om äggledaren brister. Då kan du förutom magsmärtor också bli yr, kallsvettig och känna dig svimfärdig.

När och var ska jag söka vård?

Sök vård på en akutmottagning eller en gynekologisk akutmottagning om du får plötsliga svåra smärtor i magen och det finns en möjlighet att du är gravid.

Undersökningar

För att ställa diagnosen utomkvedshavandeskap gör läkaren ett ultraljud. Dessutom följer hen nivåerna av graviditetshormon i ditt blod.

Behandling

Om du har lättare besvär kan läkaren ibland vänta några dagar med behandling för att se om ägget sköljs bort genom ett missfall. Då får du lämna blodprov vid flera tillfällen, för att läkaren ska kunna följa nivåerna av graviditetshormon.

Men oftast behöver graviditeten avbrytas genom operation eller läkemedel. Om du opereras måste äggledaren ibland tas bort eftersom den kan vara skadad och orsaka nya utomkvedshavandeskap. Vanligtvis opererar läkaren via titthål.

Vad beror utomkvedshavandeskap på?

Det är vanligare att få utomkvedshavandeskap om du har skador i äggledarna. Skadorna kan bero på en eller flera av följande saker: 

Det finns också en ökad risk för utomkvedshavandeskap om du blir gravid trots att du använder spiral.

Vad händer i kroppen?

En graviditet börjar med att ett ägg befruktas i äggledaren. Vid en vanlig graviditet rör sig ägget sedan till livmodern, där det fastnar i slemhinnan och börjar växa.

Ibland, men det är ovanligt, kan det befruktade ägget fastna på vägen till livmodern. När ägget börjar växa gör det ont, eftersom utrymmet i äggledaren inte är tillräckligt stort. Ett befruktat ägg som fastnat i äggledaren kan aldrig utvecklas till ett barn.

Komplikationer

Ett utomkvedshavandeskap behöver inte påverka chanserna att bli gravid, även om det kan göra det. Du kan få svårare att bli gravid om äggledaren är ärrig eller borttagen. Men om din andra äggledare fungerar går det ofta bra ändå. 

Hur påverkas jag efteråt?

Det kan det hända att du känner oro eller har frågor om du har haft ett utomkvedshavandeskap. Prata med en barnmorska för att få den hjälp du behöver. Ibland uppkommer funderingarna först efter ett par månader. Genom sjukvården kan du få kontakt med någon att prata med, till exempel en kurator.

Påverka och delta i din vård

Du kan söka vård på vilken vårdcentral eller öppen specialistmottagning du vill i hela landet. Ibland krävs det remiss till den öppna specialiserade vården.

Du ska förstå informationen

För att du ska kunna vara delaktig i din vård och behandling är det viktigt att du förstår informationen du får av vårdpersonalen. Ställ frågor om det behövs. Du kan också be att få information utskriven så att du kan läsa den i lugn och ro.

Du har möjlighet att få hjälp av en tolk om du inte pratar svenska. Du har också möjlighet att få hjälp av en tolk om du har en hörselnedsättning.

Om du behöver hjälpmedel ska du få information om vad som finns och hur du får det.

Till toppen av sidan