Läs din journal via nätet

Skriv ut (ca 4 sidor)

Både när du söker och när du får vård förs en patientjournal. Du som är 18 år eller äldre kan läsa information ur din journal via 1177 Vårdguidens e-tjänster. Hur mycket information du kan se beror på i vilket landsting eller i vilken region som du har behandlats.

Skriv ut

Logga in för att läsa information ur din journal.

Vissa landsting och regioner har inte gjort journalen tillgänglig via nätet ännu. Därför är det möjligt att du inte ser någon information. 

Hur mycket information du ser ur din journal varierar beroende på var du har fått vård. Det är inte säkert att du ser hela din journal.

Gävleborg

Journalen på nätet

Från den 1 november kan du läsa din journal via nätet. Journalanteckningar som skrivits från den 1 oktober 2016 eller senare visas. Du som är 18 år eller äldre kan på ett enkelt sätt läsa viss journalinformation via säker inloggning på 1177 Vårdguiden. Eftersom information visas från den 1 oktober 2016 kommer det till en början inte finnas så mycket information i din journal.

Inledningsvis kommer du att kunna se information om kontakttillfällen, anteckningar, vaccinationer och diagnoser från besök i specialistvården inom Region Gävleborg. Fler uppgifter från primärvården och slutenvården kommer att komma in senare. Du som är vårdnadshavare kan ta del av ditt barns journal fram tills barnet fyller 13 år. 

Varifrån hämtas mina uppgifter?

Varifrån hämtas mina uppgifter?

Uppgifterna ur din journal hämtas från journalsystemet hos din vårdgivare och visas upp för dig när du har loggat in med e-legitimation. 

Det är inte säkert att du ser informationen direkt efter ditt besök. Ibland kan det dröja lite. Om du efter en tid fortfarande saknar informationen, kontakta din vårdgivare.

Fäll ihop

Vill du läsa ditt barns journal?

Vill du läsa ditt barns journal?

Du som är vårdnadshavare kan läsa ditt barns journalinformation via din egen inloggning tills barnet fyller 13 år. Läs mer i Gör ditt barns vårdärenden via nätet.

Fäll ihop

Logga in med e-legitimation

Logga in med e-legitimation

Logga in med e-legitimation för att läsa din journalinformation. Du kan inte läsa din journalinformation om du loggar in med lösenord och sms. 

Fäll ihop

Läsa journaluppgifter på annat sätt

Läsa journaluppgifter på annat sätt

Om du vill läsa journalinformation som inte är tillgänglig via nätet kan du kontakta den mottagning där du behandlats. Läs mer om hur du kan göra på sidan Din journal. För att hitta kontaktuppgifter, sök efter mottagningen.

Fäll ihop

Försegla konto

Gävleborg

Försegla konto

Du kan välja att försegla ditt konto i Journalen (journal via nätet). Om du förseglar ditt kontot kommer du inte att komma åt din journal via nätet. Om du har delat din journal eller mottagit en delning av någon annan så kommer även dessa att försvinna. Du förseglar din journal enklast i e-tjänsten Journalen under fliken Alternativ. Om du av någon anledning inte kan försegla journalen via e-tjänsten kan du använda blanketten Begäran försegling av journal via nätet.

Om du vill komma åt din journal igen via nätet måste du kontakta din vårdgivare, exempelvis någon på din hälsocentral, och berätta att du vill kunna läsa din journal igen. Du använder då den här blanketten Begäran om upplåsning av förseglad journal via nätet.

Fäll ihop

Har du frågor?

Har du frågor?

Medicinska frågor

Om du har frågor om informationen du ser i din journal, kontakta den vårdgivare som skrivit informationen.

Tekniska frågor 

Om du har tekniska frågor, kontakta supporten på telefon 08-123 135 00.

Fäll ihop

Frågor och svar om e-tjänsten Journalen

Gävleborg

Frågor och svar om e-tjänsten Journalen

Vem kan läsa sin journal via nätet?

Alla som är över 18 år kan läsa sin journal via nätet.

Hur kommer jag åt journalen via nätet?

För att läsa din journalinformation måste du logga in med e-legitimation. Välj "Journalen" under "Övriga tjänster". Du kan inte läsa din journalinformation om du loggar in med lösenord och sms. E-legitimation kan du skaffa hos din bank. Läs mer om hur du loggar in till e-tjänsterna.

Kan jag läsa någon annans journal via nätet?

Som vårdnadshavare kan du läsa ditt barns journal tills barnet har fyllt 13 år. Du kan också läsa en journal som någon annan vuxen person har valt att dela med dig, exempelvis en förälder eller någon annan närstående.

Hur gör jag om jag vill att någon annan ska kunna läsa min journal?

När du är inloggad i din journal via nätet finns det en ruta till höger som heter "Dela min journal". Klickar du på den kan du lägga till personer som du vill dela journalen med.

Vad kan jag se i min journal via nätet?

I Region Gävleborg kan du läsa anteckningar från besök och se information om kontakttillfällen, anteckningar, vaccinationer och diagnoser från besök i specialistvården. Fler uppgifter från primärvården och slutenvården kommer att komma in senare. Du kan bara se journalinformation som är skriven från 1 oktober 2016 och framåt.

Information från vissa enheter och yrkesgrupper syns inte i din journal via nätet. Det gäller bland annat psykiatri, ungdomsmottagningar och alla anteckningar av kuratorer och psykologer även på andra enheter.

Många privata vårdgivare visar journalinformation via nätet, men inte alla. Vilken information som visas kan också skilja något.

Du kan läsa mer under rubriken "Om Journalen" när du loggat in.

Visas äldre journalinformation i journalen? 

Nej, enbart information som skrivs in från och med 1 oktober 2016 eller senare visas i tjänsten. Hela journalen med all information, även historisk, kan precis som tidigare begäras ut i form av papperskopia.

Kan jag utse ett ombud, till exempel mitt barn, som kan läsa min journal?

Ja, det är möjligt om ditt barn är över 18 år och har gett sitt godkännande. Den här möjligheten kan vara värdefull till exempel för dig som vill ge dina vuxna barn tillgång till din sjukvårdsinformation.

För barn mellan 13 och 17 år kan man i särskilda fall ge en vuxen, tillexempel en vårdnadshavare, tillgång till tjänsten för att utse någon annan som ombud. För att starta en sådan begäran tar du kontakt med din vårdenhet.

Varför kan jag inte se hela min journal via nätet?

I vissa fall beror det på att det inte går att lösa tekniskt, i andra fall beror det på beslut på nationell nivå eller i Region Gävleborg. En anledning till sådana beslut kan vara att sjukvården vill skydda känslig information.

Hur snabbt kan jag se det som skrivs?

Det kan dröja innan en anteckning från ett besök syns i journalen. Först ska den skrivas, kvalitetsgranskas och sedan signeras av den som ansvarar för informationen. 

Om en anteckning inte är signerad när det har gått 14 dagar efter att den skrevs, visas den ändå. Då markeras anteckningen med en ruta med texten nytt/osignerad. Den rutan visas dessutom alltid de första 14 dagarna efter att en anteckning har publicerats, även om den är signerad. Det är för att du ska kunna välja om du vill läsa en ny anteckning direkt eller vänta.

Hur säkra är mina uppgifter i journalen via nätet?

För att kunna se din journal via 1177 Vårdguidens e-tjänster måste du logga in med e-legitimation på samma sätt som när du gör bankärenden på nätet. Om du råkar ut för att dina inloggningsuppgifter hamnar i orätta händer eller om du känner dig tvingad att visa dina journaluppgifter för andra, kan du försegla din journal. Då kan ingen läsa den via nätet, inte du själv heller.

Kan jag komma åt min journal även när jag är på utrikes resa?

Ja, på samma sätt som du kan sköta till exempel dina bankärenden.

Sparas min journal på internet?

Nej, din journal finns i ett journalsystem i Region Gävleborgs IT-miljö. När du loggar in i din journal via nätet kan du se vissa delar av din journal som en kopia i e-tjänsten. Så fort du loggar ut igen försvinner informationen.

Fäll ihop
Skriv ut (ca 4 sidor)
Senast uppdaterad:
2016-12-06
Skribent:

Linda Eriksson

Redaktör:

Jenny Andersson, 1177 Vårdguiden

Fotograf:

Anette Andersson


Gävleborg
Tillägg uppdaterade:
2016-12-22
Skribent och redaktör:
Maria Humlebo, Region Gävleborg, Maria Humlebo, webbredaktionen, Region Gävleborg, Maria Humlebo, Region Gävleborg
Granskare:
Webbredaktionen, Region Gävleborg