Gallvägscancer

Allmänt

Gallan är en gul vätska som bildas i levern och den behövs för att bryta ner fett i maten. Gallan transporteras i gallgångarna till gallblåsan.

De flesta som får cancer i gallgångarna är äldre än 65 år. Varje år får cirka 350 personer gallvägscancer.

Symtom

Smärta eller ömhet i buken och att man går ner i vikt kan vara symtom på gallvägscancer. Ett annat symtom kan vara att huden och ögonvitorna gulfärgas och att man får klåda på kroppen.

Vid en utredning brukar man få göra en eller flera undersökningar som ultraljud, datortomografi eller magnetkameraundersökning. Ibland görs också ett vävnadsprov, en biopsi, då läkaren tar ut små prover från en misstänkt tumör med hjälp av en tunn nål.

Om du har fått diagnosen gallvägscancer och känner dig osäker på om du får den vård och behandling som är bäst för dig, kan du få en ny medicinsk bedömning, en så kallad second opinion. Då träffar du en annan läkare, oftast vid en annan specialistvårdsmottagning. Fråga din läkare om du vill veta mer om hur du kan få en ny medicinsk bedömning.

Behandling

Den vanligaste behandlingen vid gallvägscancer är operation. Men alla tumörer i gallgångarna går inte att operera. Det vanligaste vid cancer i gallvägarna är att hela gallblåsan opereras bort och även lymfkörtlar som sitter i närheten och ibland den närmaste delen av levern. Om tumören sitter vid Vaters papill, där den gemensamma gallgången går ut i tolvfingertarmen, så måste också en del av bukspottkörteln och tolvfingertarmen tas bort.

I de fall det inte går att operera bort cancern får man lindrande, så kallad palliativ vård, olika behandlingar som ges när en sjukdom inte kan botas men där symtomen kan lindras.

När ska man söka vård?

Om man har de symtom som beskrivs ovan ska man söka vård på en vårdcentral. Man kan alltid ringa sjukvårdsrådgivningen för råd.

Senast uppdaterad:
2017-09-20
Redaktör:

Karin Lignell, 1177.se

Granskare:

Roger Henriksson, läkare, professor, specialist i cancersjukdomar, Karolinska universitetssjukhuset, Stockholm