Råd om läkemedel

Läkemedel och alkohol

Det kan vara olämpligt att kombinera läkemedel och alkohol. Ibland kan det motverka effekten av läkemedlet och i vissa fall kan kombinationen vara skadlig. Alla personer reagerar inte på samma sätt.

Tänk på att vissa sjukdomar kan göra att du blir känsligare för alkohol, oavsett om du tar läkemedel eller inte. Det är svårt att veta hur du kommer att reagera om du dricker alkohol, särskilt i början av en läkemedelsbehandling.

Här kan du läsa mer: Så påverkas kroppen av alkohol.

Ta reda på vad som gäller

Läs alltid bipacksedeln, det informationsblad som följer med läkemedelsförpackningen. Där står det om du bör avstå från alkohol.

Du kan alltid fråga din läkare om det går att dricka alkohol under den period som du tar läkemedlet.

Läkemedel och alkohol kan påverka varandra på olika sätt

Tänk på det här innan du kombinerar alkohol med läkemedel.

Alkohol kan försvaga eller förstärka läkemedlets effekt

Alkohol kan påverka levern så att den bryter ner vissa läkemedel snabbare. Det kan göra att läkemedlets effekt blir svagare. Risken för att du får besvär av de ämnen som bildas när läkemedlet bryts ner i kroppen ökar också.

Alkohol kan också göra att levern bryter ner en del läkemedel långsammare. Då kan halten av läkemedlet i blodet bli högre än vanligt. Det kan göra att läkemedlets effekt blir kraftigare och risken för biverkningar ökar.

Läkemedel och alkohol kan förstärka varandra

Läkemedel och alkohol kan ibland förstärka varandras effekter. Den sammanlagda effekten kan bli kraftig och svår att förutse. Yrsel och trötthet är exempel på biverkningar av både alkohol och av många läkemedel.

Smärtstillande läkemedel, opioider

Opioider är ett samlingsnamn på morfin och morfinliknande smärtstillande medel. Opioider tillsammans med alkohol kan påverka andningen och orsaka andningsuppehåll. Undvik därför alkohol om du använder någon opioid.

Exempel på opioider är till exempel läkemedel som innehåller kodein och paracetamol i kombination, oxikodon och tramadol.

Här kan du läsa mer om olika opioder.

Smärtstillande läkemedel med paracetamol

Läkemedel som innehåller paracetamol kan ibland i höga doser orsaka leverskador. Tänk på att paracetamol kan finnas i både receptbelagda och receptfria läkemedel. De kan bli skadliga tillsammans med alkohol.

Här kan du läsa mer om receptfria läkemedel som innehåller paracetamol.

Antiinflammatoriska smärtlindrande läkemedel, NSAID

Läkemedlen irriterar slemhinnan i magen. Alkohol har liknande effekt på magslemhinnan. Därför ökar alkohol risken för magblödningar tillsammans med dessa läkemedel.

Tänk på att en del NSAID finns både som receptbelagda och receptfria läkemedel. De kan bli skadliga tillsammans med alkohol.

Här kan du läsa mer om antiinflammatoriska smärtlindrande läkemedel, NSAID.

Läkemedel mot infektioner

Tänk på att kroppen kan påverkas av alkohol när du har en infektion. Alkohol försämrar immunförsvaret vilket kan leda till svårare infektioner.

Behandling med metronidazol

Drick inte alkohol om du tar läkemedel som innehåller metronidazol. Det används bland annat för behandling av infektioner i underlivet, tarminfektioner och tandinfektioner. Läkemedlet gör att alkoholen bryts ner långsammare och tar längre tid på sig att försvinna ur kroppen. Då ökar halten av acetaldehyd i kroppen. Det gör att du kan må mycket dåligt. Du kan bland annat må illa, få hjärtklappning, kraftig ansiktsrodnad och svårt att andas. Drick inte alkohol under minst ett dygn efter att du har tagit metronidazol.

Effekten av doxycyklin kan påverkas

Doxycyklin är en typ av antibiotika. Doxycyklin kan brytas ner snabbare i kroppen hos den som dricker alkohol. Det kan göra att läkemedlet får sämre effekt.

Läkemedel mot hjärt-kärlsjukdomar

Alkohol kan göra att hjärtats pumpförmåga blir sämre. Alkohol vidgar också blodkärlen. Då kan den blodtryckssänkande effekten hos vissa läkemedel förstärkas så att du kan få blodtrycksfall.

Undvik därför alkohol om du använder något av följande läkemedel:

  • Kärlvidgande läkemedel mot kärlkramp i hjärtat, till exempel glyceryltrinitrat.
  • Vätskedrivande läkemedel mot högt blodtryck och hjärtsvikt. Exempel är läkemedel som innehåller amilorid och hydroklortiazid. 

Blodförtunnande läkemedel

Blodförtunnande läkemedel förebygger proppar genom att blodet inte levrar sig lika lätt. Alkohol gör också att blodet levrar sig mindre. Det gör att du får ökad risk för blödningar om du tar blodförtunnande läkemedel och samtidigt dricker alkohol. Exempel på blodförtunnande läkemedel är acetylsalicylsyra, apixaban och warfarin.

Alkohol kan även påverka effekten av andra blodförtunnande läkemedel, som innehåller till exempel rivaroxaban, dabigatran och edoxaban.

Sömnmedel och lugnande medel

Alkohol förändrar effekterna av sömnmedel och lugnande läkemedel, till exempel bensodiazepiner och sömnmedel som är besläktade med bensodiazepiner. Exempel är läkemedel som innehåller zoplikon, zolpiderm och oxazepam. Dessa läkemedel bör därför inte kombineras med alkohol.

Du bör inte dricka alkohol i samband med att du tar melatonin eftersom effekten av läkemedlet kan försämras.

Läkemedel vid depression

Alkohol kan förvärra symtomen och ge upphov till biverkningar som förvirring och aggressivitet om du tar dem tillsammans antidepressiva läkemedel.

En del antidepressiva läkemedel kan förstärka effekterna av alkohol. Exempel är läkemedel som innehåller mirtazapin, amitriptylin, klomipramin och mianserin.

Läkemedel mot epilepsi

Vissa läkemedel som används vid epilepsi kan göra att du tål alkohol sämre. Exempel är läkemedel som innehåller karbamazepin, valproat och fenytoin.

Läkemedel vid diabetes

Alkohol kan både sänka och höja blodsockret. En del tabletter som används vid typ 2-diabetes kan få både ökad eller minskad effekt när du dricker alkohol. Detsamma gäller insulin.

Det finns risk för laktatacidos om du dricker alkohol och tar läkemedel som innehåller metformin. Det är ett allvarligt tillstånd som behöver behandlas på sjukhus. Vanliga symtom är illamående och trötthet.

Läkemedel för huden

Behandling med läkemedel mot svåra eksem kan göra att du blir extra känslig för alkohol. Du kan få kraftig ansiktsrodnad och hudirritation. Exempel är läkemedel som innehåller takrolimus eller pimekrolimus.

Läkemedel som innehåller acitretin används bland annat mot psoriasis. Läkemedlet orsakar fosterskador och ska inte användas av kvinnor som kan bli gravida. Alkohol kan göra att de fosterskadande ämnena kan sitta kvar i kroppen. Kvinnor som kan bli gravida ska inte dricka alkohol när de tar acitretin och inte heller under två månader efter det de har slutat med acitretin.

Läs mer om ditt läkemedel

Du kan läsa om ditt läkemedel i den bipacksedel som följer med förpackningen. Du kan även söka upp läkemedlet på fass.se och läsa bipacksedeln där.

Mer på andra webbplatser

Har du frågor om läkemedel?

Du kan ringa Läkemedelsupplysningen helgfria vardagar mellan klockan 08.00 och 17.00. Telefonnumret är 0771-46 70 10.

Frågor om akuta förgiftningar

Giftinformationscentralen svarar på frågor om akuta förgiftningar - dygnet runt, året runt. Här kan du läsa mer.

Glömd dos eller överdosering

För de flesta läkemedel är en enstaka bortglömd dos inget större problem. Här kan du läsa mer om glömd dos och överdosering.

Till toppen av sidan