Mun, läppar och tunga

Blåsor och sår i munnen

De flesta får någon gång blåsor eller sår i munnen. Det kan bero på en infektion eller att du har skadat dig i munnen, men ofta går det inte att veta vad besvären beror på. Risken för att få blåsor och sår i munnen ökar om du har muntorrhet under en längre tid eller använder vissa läkemedel.

Du kan ha besvär i munnen under kortare eller längre tid. En del går över av sig själv. Andra försvinner efter att du har fått behandling. Det finns också blåsor och sår som kommer tillbaka regelbundet. Då finns det behandling som kan lindra symtomen.

Symtom

Det finns olika typer av blåsor och sår. De ser oftast nästan likadana ut, men orsaken till att de bildas kan vara olika.

Blåsor och sår i munnen kan ge något av följande symtom:

 • Slemhinnan är svullen och röd eller vit.
 • Det gör ont.
 • Det svider.
 • Du har svårt att äta.

När och var ska jag söka vård?

De allra flesta som har blåsor och sår i munnens slemhinna behöver inte söka vård eftersom besvären brukar gå över av sig själv.

Kontakta en vårdcentral om du har ett eller flera av följande besvär:

 • Du har svårt att äta.
 • Du har sår i munnen sedan mer än två veckor.
 • Du har sår i munnen som läker men sedan kommer tillbaka.
 • Du har stora besvär med att det svider i munnen.

Kontakta en tandläkare om du tror att besvären beror på problem med tänderna eller en tandprotes.

Om det är helg kan du vänta tills det blir vardag. Många mottagningar kan du kontakta genom att logga in.

Ring telefonnummer 1177 om du vill ha sjukvårdsrådgivning. Då får du hjälp att bedöma dina symtom och råd om vad du kan göra själv.

Ring också telefonnummer 1177 om du har besvär med blåsor eller sår i munnen och om något av följande stämmer:

 • Du har nedsatt immunförsvar.
 • Du är gravid.
 • Det gäller ett barn.
 • Du har feber eller känner dig allmänt påverkad.

Olika blåsor och sår i munnen

Blåsor och sår i munnen kan ha olika orsaker.

Afte – sår i munslemhinnan

Mer än varannan person får ibland sår i munslemhinnan. Det kallas för afte eller aftösa sår. De kan se ut som blåsor men är egentligen ett eller flera små sår. De är oftast upp till fem millimeter stora och har en rodnad runt sig. Såren kan göra ont, men de blöder inte.

Det kan vara olika hur många såren blir och hur ofta de kommer. De flesta får enstaka sår ibland, medan andra har många sår samtidigt och ganska ofta. Det går inte att helt bli av med afte, men du kan lindra symtomen.

Munherpes

Munherpes är vanligt och beror på att du har smittats av ett virus. Den första infektionen kommer oftast när du är barn eller tonåring. Då får du sår i stora delar av munnen. Undvik att smitta någon annan. Herpes smittar framför allt genom pussar och kyssar.

Du kan få mer eller mindre stora besvär. Det finns ingen behandling som tar bort herpesviruset. Såren går över av sig själv. Det finns behandling med läkemedel om du har stora besvär.

Svampinfektion

Många har svamp i munnen men märker det inte. Ibland kan svampen växa så mycket att den orsakar en infektion. Det kan till exempel hända om du använder vissa läkemedel, till exempel antibiotika och kortison. Risken för att få en svampinfektion ökar också om du har muntorrhet, tandproteser eller om du röker.

Vid en svampinfektion i munnen uppstår en inflammation i slemhinnan som gör att den blir röd och svider. Du kan också få vitaktiga fläckar på slemhinnan eller sår i mungiporna.

Det är vanligt att små barn får svampinfektion i munnen, så kallad torsk. Det innebär att tungan, insidan av kinderna och gommen får en vitaktig hinna eller vitaktiga fläckar. Torsk försvinner oftast av sig själv utan behandling.

Oral lichen planus – utslag i munslemhinnan

Lichen ruber planus är en hudsjukdom. Namnet betyder ungefär rött, platt utslag. När utslagen finns i munnen kallas de oral lichen planus som förkortas OLP. Då blir munslemhinnan inflammerad. Ibland bildas det också sår.

OLP kan se olika ut. Munslemhinnan kan vara vitaktig och kännas tjockare än den brukar. Den kan också vara röd med sår. Ibland kan du få områden som skiftar mellan att vara röda och vita. Besvären kan vara olika starka och kan komma tillbaka i perioder.

Det kan kännas obehagligt i munnen när du äter frukt eller vissa grönsaker, till exempel tomat. Mat som är starkt kryddad, varma drycker och en del tandkrämer kan också ge besvär.

Material i tandlagningar

Ibland kan överkänslighet mot material som används för att laga tänder ge symtom i munslemhinnan. Materialen kan göra att du får inflammation och sår i munnen.

En specialisttandläkare kan berätta för dig om besvären i slemhinnan beror på tandfyllnadsmaterialet eller om det är någon annan orsak.

Avtagbara proteser

Du kan ibland få skavsår eller känna att det svider om du har proteser som du själv kan ta ur och sätta in i munnen. Det gäller särskilt om du samtidigt är torr i munnen.

Brist på järn eller vitamin

Du kan också få problem i munslemhinnan eller på tungan om du har brist på järn, vitamin B12 eller folsyra, som också är ett B-vitamin. Ett blodprov kan visa om det är så.

Pressa ihop käkarna

Det kan göra ont och svida i munnen om du pressar ihop käkarna eller gnisslar tänder. Det kan bero på att du är orolig, spänd, stressad eller nedstämd. Det gäller särskilt om du samtidigt tar läkemedel som gör att du blir torr i munnen.

Du kan också få bitsår om du biter dig själv i munnen när du pressar ihop käkarna eller gnisslar tänderna.

Snusning

Snusning kan skada munslemhinnan. Då bildas det sår, oftast i det område där du lägger snuset.

Snusning kan också göra att tandköttet drar sig tillbaka så att tandhalsarna blir synliga. Då kan du få ilningar i tänderna och även sår i munnen.

Vad beror det på?

Munhålan täcks av en slemhinna som skyddas av saliven. Det yttersta skiktet i slemhinnan kallas epitel. Det är tunt och skyddar bindväven som finns under. I bindväven finns olika typer av fibrer och muskelceller, blodkärl, nerver och salivkörtlar.

I slemhinnorna finns sinnesceller som känner smärta, beröring och temperatur. På tungans slemhinna finns smakceller som gör att du kan känna olika smaker. De sitter framför allt på tungans ovansida och ser ut som små knoppar. De finns även på tungans sidor.

När det blivit ett sår blir immunförsvaret aktivt. Det har satts igång för att skydda kroppen mot mikroorganismer som bakterier, virus eller svamp. När immunförsvaret attackerar de här mikroorganismerna kan munslemhinnan i det området påverkas så mycket att det blir ett sår.

Undersökningar och utredningar

Blåsor, sår och andra besvär i munslemhinnan läker ofta av sig själv. Men ibland gör de inte det. Kontakta en tandläkare om du tror att besvären beror på problem med tänderna. Tandläkaren undersöker dina tänder och munhåla.

Ibland behöver en specialisttandläkare göra en utredning. Hen kan då ta en bakterieodling för att ta reda på om du har fått en infektion. Hen kan också ta ett vävnadsprov genom att ta bort ett par millimeter av munnens slemhinna. Provet undersöks i mikroskop. Ett vävnadsprov gör oftast inte ont eftersom du får lokalbedövning.

Du får en remiss till en läkare om tandläkaren tror att du har brist på något, till exempel järn, vitamin B12 eller folsyra.

Det är ovanligt att sår i munnen som har funnits under lång tid är ett tecken på någon allvarlig sjukdom.

Vad kan jag göra själv?

Det är viktigt att hålla rent i munnen för att undvika blåsor och sår. Ibland kan du behöva hjälp med det. En tandhygienist kan visa dig hur du ska ta hand om dina tänder och din munhåla.

Besvären går oftast över av sig själv

Blåsor och sår i munnen går oftast över av sig själv. Det finns saker du kan göra för att lindra symtomen.

Du kan behöva byta tandborste. Den du har kanske är för hård eller sliten. En del tandkrämer eller munsköljmedel kan smaka starkt och irritera slemhinnan i munnen. Pröva en annan sort. Fråga om råd på apotek.

Peta eller skrapa inte på området som gör ont. Då kan det kännas värre.

En del mat svider och det kan vara svår att tugga om du har ont i munnen. Mat som soppa, filmjölk, kräm och glass kan kännas lättare att äta om du har besvär under en kortare period.

Tandkräm och geler som lindrar afte

Det går att lindra symtomen vid afte så att du får sår mer sällan. Använd en tandkräm som är till för känslig munslemhinna. Det finns också geler och medel att skölja munnen med som kan hjälpa. Fråga om råd på apotek.

Sugtabletter mot muntorrhet

Har du muntorrhet kan besvären ofta lindras med salivstimulerande sugtabletter eller tuggummi. Det finns också saliversättning i form av gelbaserade eller oljebaserade produkter. Fråga om råd på apotek.

Gör rent tandprotesen

Det är extra viktigt att göra rent protesen om du har fått en svampinfektion under en avtagbar tandprotes. Det finns speciella tandborstar och tandkrämer för tandproteser. Fråga om råd på apotek.

Använd inte tandprotesen när du sover.

Behandlingar

Det finns ingen medicinsk behandling som helt tar bort blåsor och sår i munnen. Men det finns behandling som lindrar symtomen.

Munherpes

Det finns receptbelagda antivirusmediciner som tablett om du har stora besvär av herpes i munnen. Läkemedlen gör att du får symtom under en kortare tid.

Svampinfektion

Du kan få behandling med läkemedel som du sköljer munnen med om du har en svampinfektion som inte går över. Det innehåller det verksamma ämnet nystatin. När det gäller svårare former av svampinfektion kan du behöva ta kapslar som innehåller flukonazol.

OLP behandlas oftast med kortison

Det finns ingen behandling som botar oral lichen planus, OLP. Men det går att lindra symtomen. Du kan få ett läkemedel med kortison under en begränsad tid om du har stora besvär.

Byt ut tandlagningen eller tandersättningen

Du kan behöva byta ut en tandlagning om den innehåller material som kan ge besvär i munslemhinnan. Det gäller även material i tandersättningar, till exempel proteser.

Om rengöring av tandprotesen inte hjälper

Ibland räcker det inte med att bara rengöra tandprotesen om du har fått en svampinfektion under den. Kontakta en tandläkare om det inte blir bättre och det svider mycket.

Slipa tänder och rätta till tandproteser

Det kan bli skador på munslemhinnan om du har vassa tänder eller tandproteser som inte passar. En tandläkare kan då behöva slipa tänderna eller rätta till tandproteserna.

Bettskena

Du kan behöva en bettskena om svedan i munnen beror på att du har spända käkar eller gnisslar tänder. Ibland kan skenan också hjälpa mot bitsår, eftersom den gör så att du inte kan bita dig själv i munnen.

Det finns olika typer av bettskenor. Den vanligaste är formad som en hästsko och sitter i överkäken. Bettskenan är anpassad efter dina egna tänder och provas ut av en tandläkare. Du använder den oftast bara när du sover. 

Muntorrhet

Vissa läkemedel kan ge muntorrhet. Det kan därför vara bra att prata med en läkare om något av dina läkemedel kan bytas ut.

Påverka och delta i din vård

Du kan söka vård på vilken vårdcentral eller öppen specialistmottagning du vill i hela landet. Ibland krävs det remiss till den öppna specialiserade vården.

Informationen ska gå att förstå

Du ska få vara delaktig i din vård. För att kunna vara det behöver du förstå informationen som du får av vårdpersonalen. Ställ frågor om det behövs. Du ska till exempel få information om behandlingsalternativ och hur länge du kan behöva vänta på vård

Även barn ska få vara delaktig i sin vård. Ju äldre barnet är desto viktigare är det.

Du har möjlighet att få hjälp av en tolk om du inte pratar svenska. Du har också möjlighet att få hjälp av en tolk om du till exempel har en hörselnedsättning

Mer på 1177.se

Tandvård som en del av behandling av sjukdom

Det finns sjukdomar och besvär där tandvård kan vara en del av behandlingen av sjukdomen. Tandvården kostar då som sjukvård.

Svampinfektioner

Svampinfektioner i hud, slemhinnor och naglar är vanligt. Det finns olika typer av svamp som kan orsaka infektion. En svampinfektion visar sig på olika sätt beroende på var på kroppen den finns. En del svampinfektioner kan behandlas med receptfria läkemedel.

Höstblåsor

Höstblåsor är en virusinfektion som är vanligast hos barn under tio år, men även vuxna kan få sjukdomen. Infektionen orsakar blåsor framför allt i munnen. Blåsorna kan vara besvärliga, men går över av sig själv inom en vecka.

Till toppen av sidan