SKÖLDKÖRTELN

Struma – förstorad sköldkörtel

Struma är ett samlingsnamn för alla former av förstorad sköldkörtel. Sköldkörteln sitter på halsens framsida och producerar hormon som styr ämnesomsättningen. Det kan finnas flera orsaker till att sköldkörteln är förstorad. Det kan till exempel bero på knölstruma, jodbrist eller att sköldkörteln är inflammerad.

Struma innebär att du har en förstorad sköldkörtel, men är egentligen inte ett namn på en sjukdom. Det är viktigt att utreda vilken orsak till struma du har eftersom behandlingen skiljer sig åt för olika typer. I de flesta fall är struma något du kan leva med utan vare sig besvär eller behandling. 

Olika typer av struma

Den vanligaste typen av struma är knölstruma. Knölstruma kan öka storleken av hela sköldkörteln, ofta med oregelbunden form. I sällsynta fall kan det bli svårare att svälja eller andas som vanligt eftersom den förstorade sköldkörteln trycker på svalget eller luftstrupen.

Hormonproduktionen fungerar för det mesta som den ska om du har knölstruma. Men ibland kan knölen ha en extra hög produktion av sköldkörtelhormon. När du har för mycket sköldkörtelhormon i kroppen kallas det hypertyreos eller toxisk knölstruma.

Struma kan också bero på en inflammation i sköldkörteln. Struma kan också förekomma vid hypotyreos om sköldkörteln producerar för lite sköldkörtelhormon.

När och var ska jag söka vård?

Kontakta en vårdcentral om du har en förstorad sköldkörtel eller om du misstänker att du har struma.

Sök också vård om du tidigare haft en lätt förstorad sköldkörtel som redan undersökts men som börjar bli större, eller om den börjar kännas mer ojämn eller knölig.

Du kan alltid ringa och få sjukvårdsrådgivning på telefonnummer 1177.

Vad kan jag göra själv?

Det enda du kan göra för att förebygga struma är att äta mat med salt som innehåller jod. Det är viktigt eftersom den naturliga jodtillgången i Sverige är allt för låg. Särskilt viktigt är det att använda jodsalt under graviditet och amning då jodbehovet är högre. Du kan läsa på förpackningen om saltet är joderat eller inte. Gourmetsalt av olika slag är sällan berikade med jod.

Undersökningar och utredningar

En utredning brukar göras för att få veta vilken typ av struma det rör sig om och om du behöver behandling.

När struma utreds får du lämna blodprover för att läkaren ska kunna mäta halten av sköldkörtelhormonerna T3 och T4 samt det reglerande hormonet TSH. Genom blodprovet kan läkaren också se om kroppens immunförsvar har bildat så kallade antikroppar mot sköldkörteln.

Ibland görs en så kallad finnålsbiopsi. Det innebär att läkaren hämtar ut celler från sköldkörteln med en tunn nål. Provet undersöks sedan i mikroskop.

Ibland görs en ultraljudsundersökning eller datortomografi. Då syns strumans utbredning och om luftstrupen eller matstrupen är påverkade.

Du har rätt att förstå

För att du ska kunna vara delaktig i din vård och ta beslut är det viktigt att du förstår informationen du får av vårdpersonalen. Ställ frågor om du inte förstår. Du kan också be att få information utskriven så att du kan läsa den i lugn och ro. Om du inte talar svenska eller har en hörselnedsättning kan du ha rätt att få hjälp av en tolk.

Behandling

Struma behöver inte behandlars om den inte ger några besvär, om undersökningen gett ett godartat resultat och om en läkarundersökning visat att ämnesomsättningen är som den ska vara. Om hormonnivån ligger som den ska kan du få genomgå en strumaoperation av följande skäl:

  • Om struman gör att du känner tryck på halsen och till exempel har svårt att ha polotröja eller slips. Du kan också ha svårt att svälja eller svårt att andas.
  • Om läkaren misstänker att det kan finnas något elakartat i sköldkörteln.

Om struman bara är missprydande behöver den inte opereras av medicinska skäl, men ofta görs en bedömning av en kirurg som avgör i varje enskilt fall. Vid struma går det att operera bort hela eller delar av sköldkörteln. Om en större del av sköldkörteln tas bort är det troligt att du behöver tillföra sköldkörtelhormon livet ut. Du får då läkemedlet thyroxin.

Vad beror struma på?

Vad beror struma på?

Struma kan ha olika orsaker:

  • Vid knölstruma bildas knölar i sköldkörteln.
  • Medfödda rubbningar i bildningen av sköldkörtelhormonen T3 och T4 kan ge struma och för låg ämnesomsättning i barndomen.
  • Brist på jod i kosten.
  • Rubbningar i tillväxtfaktorer av andra slag.
  • Vissa ämnen och läkemedel kan framkalla struma. Det gäller till exempel lithium, amiodaron och jodidsalter i höga doser.
  • Du kan också få en inflammation i sköldkörteln. Den vanligaste typen av inflammation kallas autoimmun tyreoidit eller Hashimotos tyreoidit.
  • Cystor och tumörer kan också göra att sköldkörteln blir förstorad, men de flesta tumörer är godartade och betyder inte att du har fått cancer. Det är ändå viktigt att en läkare undersöker alla fall av struma.

Ibland går det inte att hitta orsaken till struman.

Struma kan vara ärftligt

Sköldkörtelsjukdomar är delvis ärftliga. Det är större risk att du själv får sjukdomen om du har en sköldkörtelsjukdom i släkten. Inom en och samma släkt kan till exempel risken för både för hög och för låg produktion av sköldkörtelhormon vara ökad.

Fyra av fem som får struma är kvinnor. Struma förekommer i alla åldrar, men det är lite vanligare under pubertet och graviditet.

Struma kan vara allvarligt om man har en mycket förstorad sköldkörtel som trycker på luftstrupen. Struma syns ibland som en klump på halsens framsida, men ibland inte alls.

Vad händer i kroppen?

Sköldkörteln, tyreoidea, sitter på halsens framsida nedanför struphuvudet. Den är tre till fyra centimeter lång och omkring sex till sju centimeter bred med ett smalare parti i mitten. Den ser ut som bokstaven H. Sköldkörteln är mjuk och svår att urskilja när man känner på halsen om den inte är förstorad.

Sköldkörtelns viktigaste uppgift är att styra ämnesomsättningen i kroppen. Styrningen sker genom hormonerna tyroxin, T4, och trijodtyronin, T3, som bildas i sköldkörteln.

Sköldkörtelns funktion styrs i sin tur av hormonet TSH, tyreoideastimulerande hormon, som bildas i hypofysen i hjärnan. För att det ska vara balans i kroppen måste hormonerna produceras i lagom mängd. Ibland är produktionen av sköldkörtelhormon för låg i samband med struma, vilket kallas hypotyreos. När hormonproduktionen är för hög i samband med struma kallas det hypertyreos. Om du har struma brukar produktionen av sköldkörtelhormon fungera som den ska. 

Till toppen av sidan