Kostnader och ersättningar

Patientavgifter i Dalarna

Innehållet gäller Dalarna

För besök vid någon vårdinrättning betalar du i regel en patientavgift. Avgiften varierar beroende på var besöket sker, när besöket sker och vad besöket gäller. Varje vårdinrättning vet vilka besöksavgifter som gäller. Vissa besök är avgiftsfria. Du betalar också en avgift per dygn, om du ligger på sjukhus.

Tack vare högkostnadsskyddet behöver du inte betala mer än 1 150 i besöksavgifter under en tolvmånadersperiod. Gränsen är en "högstagräns", vilket innebär att den som erlagt avgifter för till exempel 1 100 kronor endast betalar 50 kronor för nästkommande besök, även om avgiften för detta besök är fastställd till ett högre belopp.

(För sjukresor finns ett liknande högkostnadsskydd. Den som under en tolvmånadersperiod har sjukresekostnader för mer än 2 400 kronor har fria resor under resten av perioden.)

Om du måste vänta mer än 45 minuter vid ett planerat besök har du rätt att få tillbaka besöksavgiften.

Barn och ungdom ej fyllda 20 år har avgiftsfri sjukvård, personer 85 år och äldre har avgiftsfri öppenvård. Avgiftsfriheten gäller inte intyg och friskvård. För intyg, vaccinationer och övrig förebyggande vård uttas avgift enligt särskild prislista.

Till toppen av sidan