Kostnader och ersättningar

Patientavgifter i Dalarna

Innehållet gäller Dalarna

För besök vid någon vårdinrättning betalar du i regel en patientavgift. Avgiften varierar beroende på var och när besöket sker samt och vad besöket gäller. Varje vårdinrättning vet vilka besöksavgifter som gäller. Vissa besök är avgiftsfria. Blir du inskriven på sjukhus betalar du en avgift per dygn.

Från 2024 införs en ny avgift om 100 kronor för distansbesök via telefon. Avgiften tas ut för tidsbokade telefonbesök som ersätter ett fysiskt besök. Enklare provsvar och liknande debiteras inte, ej heller 1177 (så länge det inte övergår till ett videobesök som då debiteras).

En ny avgift om 350 kr tas ut för utlånad utrustning som inte återlämnas på överenskommen tid (till exempel 24-timmars blodtrycksmätning och sömnregistreringsutrustning).

Om du måste vänta mer än 45 minuter vid ett planerat besök har du rätt att få tillbaka besöksavgiften.

Barn och ungdom ej fyllda 20 år har avgiftsfri sjukvård, personer 85 år och äldre har avgiftsfri öppenvård. Avgiftsfriheten gäller inte intyg och friskvård. För intyg, vaccinationer och övrig förebyggande vård uttas avgift enligt särskild prislista.

Avgifter - Vård

Öppenvård

Läkarbesök primärvård  200 kr
Läkarbesök specialistvård 350 kr
Läkarbesök akutmottagningen Falun/Mora (dygnet runt, inget jourtillägg) 400 kr
Besök hos sjuksköterska primärvård/ specialiserad vård 150 kr
Besök hos annan vårdgivare (sjukvårdande behandling) 150 kr
Distansbesök via telefon (alla yrkeskategorier) 100 kr
Sterilisering på icke medicinsk grund
(ingår inte i högkostnadsskyddet)
1300 kr

 

Sluten vård

Barn och ungdom under 20 år 0 kr
Personer 20 år och äldre 130 kr

 

Övriga avgifter

Ambulansavgift (utryckningsavgift) 200 kr
Avgift sent avbokat / uteblivet besök 350 kr
Avgift sent återlämnad utrustning 350 kr
Hjälpmedelsavgift (per utlämnat hjälpmedel) 250 kr
Hjälpmedelsavgift hörapparat per par 250 kr
Internetbaserad vård (ex iKBT) 100 kr/vecka
Kopparspiral, kvinnor 20 år och äldre 200 kr
Kopparspiral, kvinnor under 20 år 100 kr
Provtagning inför/i samband med besök 0 kr
Provtagning som kontroll 150 kr
Recept/förlängning av sjukintyg utan besök 100 kr
Riktad hälsoundersökning aorta 150 kr
Riktad hälsoundersökning cellprov 0 kr
Riktad hälsoundersökning mammografi 0 kr
Röntgen inför/efter besök 150 kr
Röntgen vid akutbesök 0 kr
Tillägg för läkares hembesök 50 kr
Tillägg för besök hos läkare under jourtid 50 kr

Autogiro

Region Dalarna erbjuder autogiro och anmälan sker antingen via internetbank eller blankett.

Blankett kan skrivas ut via länk eller beställas via e-post.

Ifylld blankett skickas till:
Region Dalarna
Ekonomienheten/Redovisningen
Box 712
791 29 Falun

Obs! Ombud/godman måste bifoga fullmakt med blankett.

Blankett autogiro

E-post: patient.avgifter@regiondalarna.se

 

E-faktura, digital brevlåda (Kivra)

Betala dina fakturor från Region Dalarna enkelt och säkert med e-faktura. Är du ansluten till Kivra får du fakturor från Region Dalarna i din digitala brevlåda.

Hur fungerar e-faktura?

E-faktura innebär att vi skickar dina fakturor elektroniskt till din internetbank. Du får en avisering i din internetbank och betalar fakturan genom att välja konto och godkänna betalningen.

Fakturauppgifterna är redan ifyllda och du behöver inte fylla i uppgifter som till exempel OCR-nummer, betalningsinformation och förfallodatum. Betalningsdatum och belopp kan du ändra om du vill.

Du har även möjlighet att via din internetbank titta på fakturan i sin helhet och titta på historiska e-fakturor.

Hur gör jag för att få e-faktura?

För att du ska kunna betala med e-faktura krävs att din internetbank stödjer e-faktura. Grundfunktionaliteten är densamma för alla internetbanker som är anslutna. Anmälan respektive avanmälan av e-faktura gör du när du är inloggad på din internetbank.

För mer information kontakta din internetbank.

Högkostnadsskydd och frikort

Det finns ett tak, ett så kallat högkostnadsskydd, för hur mycket man behöver betala för hälso- och sjukvård i en region. Det gäller också om man söker vård i annan region än där man bor.

Högkostnadsskyddet innebär att man under en period på tolv månader sammanlagt betalar högst 1 400 kronor i patientavgifter. Man börjar räkna vid det första besöket, oavsett när under året det görs.

När man har betalat upp till den nivå som regionen beslutat får man ett frikort som gäller under resten av tolvmånadersperioden. När tolv månader har gått börjar man betala igen för sina besök tills man uppnått högkostnadsbeloppet nästa gång.

Sjukvård 1400 kr
Sjukresor 2400 kr
Hjälpmedelsavgift 1400 kr

Avgifter - Journalkopior

Sid 1-9 Avgiftsfritt
Sid 10 100 kr
Sid 11 och följande 4 kr/sida
Rek-avgift Gällande taxa
Media på USB 60 kr(+kostnad antal sidor)
Media på CD 200 kr (+kostnad antal sidor)
Maxbelopp journal 500 kr/utskriftstillfälle
Loggrapporter 0 kr
Registerutdrag GDPR 0 kr
Till toppen av sidan