Problem med att se bokade tider.Det här meddelandet avser Dalarna

Det är tyvärr problem i e-tjänsten och det går inte att se sina bokade tider. Felsökning pågår.

Bup i Dalarna

Diagnoser

Innehållet gäller Dalarna

Här hittar du till var du kan läsa om olika diagnoser, tillstånd och svårigheter.

 

Diagnoser och var du hittar mer information
Typ av diagnos Läs mer här
Adhd Adhd - 1177
Autism Autism - 1177
Bipolär sjukdom Bipolär sjukdom - 1177
Depression och nedstämdhet Depression - 1177
EIPS Emotionellt instabilt personlighetssyndrom - 1177
Könsdysfori Könsdysfori - 1177
Psykos Psykos - 1177
Selektiv mutism Ångest och fobier hos barn - 1177
Självmordstankar Självmordstankar - 1177
Självskadebeteende Att skada sig själv - 1177
Tics Tics - 1177
Touretts syndrom Tourettes syndrom hos barn - 1177
Ångest Ångest - 1177
Ätstörningar Ätstörningar - 1177

 

Till toppen av sidan