1177 Vårdguidens e-tjänster ligger för närvarande nere..Det här meddelandet avser Dalarna

Arbete pågår med att lösa problemet.

Nerver

Tics

Tics är plötsliga ljud eller rörelser som är svåra att hålla tillbaka. Oftast är de ofrivilliga, men ibland kan de delvis kontrolleras med viljan. Tics är vanligast hos barn i skolåldern, men förekommer även hos vuxna. Tics är ofta övergående, men inte alltid.

Till toppen av sidan