Hjärtbesvär och hjärtfel

Hjärtinfarkt

En hjärtinfarkt beror oftast på att en blodpropp har bildats och helt eller delvis täpper till hjärtats kranskärl. Hjärtat får då syrebrist eftersom blodet inte kan passera som det ska och det kan vara livshotande. Ring genast 112 om någon har symtom på hjärtinfarkt.

Det finns bra behandling om du får hjärtinfarkt och det går ofta att leva ett bra liv efteråt. Du kan minska risken för att få hjärtinfarkt genom att ha sunda levnadsvanor. Det är till exempel bra att vara fysiskt aktiv, äta hälsosam mat och sluta röka om du gör det.

Till toppen av sidan