Kostnader och ersättningar inom tandvård

Vad kostar tandvård?

Vad du betalar för tandvård varierar mellan olika mottagningar. Därför kan det löna sig att jämföra priser innan du väljer tandläkare eller tandhygienist. Hur mycket du behöver betala för tandvård beror bland annat på hur gammal du är och vilka behandlingar du behöver.

För tandvård betalar du själv en stor del av kostnaden. Det är viktigt att fråga tandläkaren eller tandhygienisten vad en undersökning eller behandling kommer att kosta. Du har rätt att få veta det i förväg.

En kortare version av den här texten finns även på lätt svenska och översatt till flera språk

 

Blekinge

Vad kostar tandvården i Blekinge?

Folktandvården Blekinges avgifter för besök och tandvårdsbehandlingar finns i tandvårdstaxan. Du hittar taxan på Region Blekinges webbplats, och på våra tandvårdsmottagningar.

Om man inte vill betala för varje besök kan man välja ett fast abonnemang på tandvård, det kallas för frisktandvård.

Region Blekinge ansvarar för att alla barn och vuxna i länet får regelbunden tandvård. Vi förebygger hellre hål än lagar dem. Målet är att du ska ha en frisk mun.

Du har rätt att välja vilken tandläkare du vill gå till. Det gäller även barn. Du kan antingen välja en tandläkare på någon av Region Blekinges folktandvårdsmottagningar eller en privat tandläkare. Du som är nyinflyttad bör själv söka dig till den tandvårdsklinik som passar dig. Mer information om tandvårdsklinikerna finns under Hitta vård.

Tandvård för personer 0-23 år

Till och med det år du fyller 23 är tandvården avgiftsfri. Du blir regelbundet kallad till undersökningar, förebyggande tandvård och den behandling som behövs.  

Tandvård för personer 24 år och äldre

Från och med det år då du fyller 24 år måste du betala för att få tandvård. De första 3000 kronorna under en period mot­svar­ande ett år betalar du själv, frånsett ett årligt tandvårdsbidrag (ATB). Du som är mellan 24 och 29 år eller över 65 år får 600 kronor i bidrag, och du som är mellan 30 och 64 år får 300 kronor per år.

Särskilt tandvårdsbidrag

Du som har en sjukdom eller funktionsnedsättning som påverkar tänderna kan behöva förebyggande tandvård. Då kan du ha rätt till så kallat särskilt tandvårdsbidrag. För att tandläkaren eller tandhygienisten ska veta att du har rätt till särskilt tandvårdsbidrag ska du visa ett läkarintyg på den sjukdom du har. Det särskilda tandvårdsbidraget är på 600 kronor per halvår och pengarna dras av på summan när du ska betala för ditt tandvårdsbesök.

Du kan få bidraget för undersökning av dina tänder och förebyggande tandvård. För andra behandlingar hos tandvården betalar du som vanligt.

Tandvård i samband med sjukdomar och behandlingar

Det finns ett antal sjukdomar, tillstånd och besvär där viss tandvård kan ingå som en del av sjukdomsbehandlingen. Tandvården kostar då som sjukvård och ingår därmed i sjukvårdens högkostnadsskydd.

Kortvarig sjukdomsbehandling

Du kan ha rätt till tandvårdsstöd om du genomgår en kortvarig sjukdomsbehandling. För att få stödet krävs en bedömning av en bedömningstandläkare. I stödet ingår bara den tandvård som har samband med sjukdomen eller sjukdomsbehandlingen. Stödet gäller under en kortare tid.

Långvarig sjukdomsbehandling eller funktionsnedsättning

Du kan ha rätt till tandvårdsstöd om du har stora svårigheter att sköta munhygienen på grund av en långvarig sjukdomsbehandling eller funktionsnedsättning. Det gäller exempelvis

• psykisk sjukdom som leder till svårigheter att sköta munhygienen
• sjukdomar i nervsystemet som Parkinsons sjukdom, multipel skleros (MS) och amyotrofisk lateral skleros (ALS)
• missbildningar eller skador i käkarna
• funktionsnedsättning efter stroke.

Du måste lämna in ett läkarintyg till en bedömningstandläkare för bedömning. Om du har rätt till tandvårdsstöd får du ett blått tandvårdskort. Visa tandvårdskortet när du går till tandläkaren så får du bastandvård till samma avgift som sjukvård. Bastandvård är exempelvis undersökning och rotfyllning.

Nödvändig tandvård

Om du behöver särskild hjälp med tandvård på grund av ett långvarigt och stort omvårdnadsbehov kan du få så kallad nödvändig tandvård. Det kan till exempel vara kommunsjuksköterskan, distriktssköterskan eller biståndshandläggaren som bedömer om du har ett omvårdnadsbehov som ger rätt till särskild hjälp med tandvård. De skickar in ett underlagsintyg till tandvårdsförvaltningen, som i sin tur skickar ett grönt tandvårdskort till dig. Kortet innebär att du får nödvändig tandvård till samma avgift som sjukvård. Du visar kortet när du går till tandläkaren.

Om du uteblir från besöket

Om du inte kan komma till ett avtalat besök måste du avbeställa besöket senast 24 timmar i förväg. 

Till och med det år du fyller 18 år betalar du 200 kronor plus 50 kronor i faktureringsavgift för ett uteblivet besök eller för sent lämnat återbud. Även om ett besök från början är avgiftsfritt måste du betala en avgift om du uteblir. 

Från och med det år du fyller 19 år gäller följande avgifter för ett uteblivet besök eller för sent lämnat återbud hos en allmäntandläkarmottagning:

  • Om besökstiden är 60 minuter eller kortare är avgiften 895 kronor plus 50 kronor i faktureringsavgift.
  • För ett besök med längre besökstid än 60 minuter är avgiften 1 340 kronor plus 50 kronor i faktureringsavgift.

Från och med det år du fyller 19 år gäller följande avgifter för ett uteblivet besök eller för sent lämnat återbud hos en specialisttandläkarmottagning:

  • Om besökstiden är 60 minuter eller kortare är avgiften 1 055 kronor plus 50 kronor i faktureringsavgift.
  • För ett besök med längre besökstid än 60 minuter är avgiften 1 585 kronor plus 50 kronor i faktureringsavgift.

Avgifter för uteblivet besök ingår inte i högkostnadsskyddet.

Reseersättning

För besök till någon av folktand­vårdens specialisttandvårdsmottagningar kan du få ersättning för resor till och från besöket i enlighet med de regler som gäller för Region Blekinge.

Fri tandvård för barn och ungdomar

Barn och ungdomar har rätt till tandvård utan att behöva betala. Det gäller till och med sista december det år de fyller 23 år. Då ingår i stort sett alla undersökningar och behandlingar och det spelar ingen roll om du går till en privat tandläkare eller till Folktandvården.

Ekonomiskt stöd för tandvård

Det finns tre typer av stöd som du kan få från och med det år du fyller 24 år:

Tandvård till ett fast pris

Abonnemangstandvård är ett avtal som fungerar som en försäkring. Det avtalet är en överenskommelse mellan dig och tandläkaren, oftast i Folktandvården. Du betalar en fast månadsavgift. Du betalar även om du inte går till tandläkaren den månaden. Behöver du sedan en behandling som ingår i avtalet är den redan betald via avgiften. Det kan vara till exempel en tandlagning.

Med abonnemangstandvård brukar de vanligaste undersökningarna och behandlingarna vara betalda när du går till tandläkaren eller tandhygienisten.

Möjligheter till lägre tandvårdskostnad

Ibland kan du få tandvård för samma avgift som sjukvård inom din region. Behöver du mycket tandvård gäller det vanliga högkostnadsskyddet för hälso- och sjukvård. Det betyder att vården kostar högst 1 300 kronor under ett år. Gränsen för fri tandvård kan vara högre i någon region. För personer som är 85 år och äldre är sådan tandvård avgiftsfri.

Tandvård för samma avgift som vid sjukvård gäller vid följande situationer:

  • Du har en sjukdom och behöver tandvård som en del av behandlingen. Om du till exempel ska gå igenom en hjärtoperation får du inte ha några infektioner i munhålan. Då behöver du få tandvård med behandling mot infektionen innan operationen.
  • Du har ett stort behov av omvårdnad i det dagliga livet. Det kan du också få om du omfattas av LSS, som betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.
  • Du har en långvarig sjukdom och funktionsnedsättning som innebär att du behöver mer tandvård än andra. Det kan bero på att sjukdomen i sig medför en ökad risk för tandskador eller att du har problem med att sköta din munhygien.

Om du skadar tänderna

Skadar du dig eller får problem med tänderna i samband med ditt arbete kan det räknas som en arbetsskada. Du gör en ansökan om ersättning till Försäkringskassan och skickar med kvitton eller fakturor. Försäkringskassan prövar om skadan räknas som arbetsskada.

Godkänns tandproblemen som arbetsskada kan du få ersättning för de undersökningar, behandlingar och resekostnader du haft på grund av skadan.

Privata olycksfallsförsäkringar kan också täcka kostnader för tandskador.

Om du inte har råd med tandvård

Det kan finnas olika lösningar om du inte har råd med tandvård. Du kan till exempel få hjälp att ansöka om ett lån eller dela upp kostnaden för att slippa betala allt på en gång.

Ibland hjälper inte lån, avbetalningsplaner eller mindre dyra behandlingsalternativ. Då kan lösningen vara att ta kontakt med socialtjänsten i hemkommunen.

Mer på 1177.se

Tandvård till fast pris – abonnemangstandvård

Abonnemangstandvård är ett sätt att fördela sina tandvårdskostnader över en treårsperiod. Det sker oftast med Folktandvården som kallar det för Frisktandvårdsavtal.

Särskilt tandvårdsbidrag

Du kan få förebyggande tandvård om du har en sjukdom eller funktionsnedsättning som påverkar tänderna. Då kan du ha rätt till särskilt tandvårdsbidrag.

Tandvård som en del av behandling av sjukdom

Det finns sjukdomar och besvär där tandvård kan vara en del av behandlingen av sjukdomen. Tandvården kostar då som sjukvård.

Till toppen av sidan