Kostnader och ersättningar inom tandvård

Vad kostar tandvård?

Vad du betalar för tandvård varierar mellan olika mottagningar. Därför kan det löna sig att jämföra priser innan du väljer tandläkare eller tandhygienist. Hur mycket du behöver betala för tandvård beror bland annat på hur gammal du är och vilka behandlingar du behöver.

För tandvård betalar du själv en stor del av kostnaden. Det är viktigt att fråga tandläkaren eller tandhygienisten vad en undersökning eller behandling kommer att kosta. Du har rätt att få veta det i förväg.

Blekinge

Vad kostar tandvården i Blekinge?

Folktandvården Blekinges avgifter för besök och tandvårdsbehandlingar finns i tandvårdstaxan. Du hittar taxan på Region Blekinges webbplats, och på våra tandvårdsmottagningar.

Om man inte vill betala för varje besök kan man välja ett fast abonnemang på tandvård, det kallas för frisktandvård.

Region Blekinge ansvarar för att alla barn och vuxna i länet får regelbunden tandvård. Vi förebygger hellre hål än lagar dem. Målet är att du ska ha en frisk mun.

Du har rätt att välja vilken tandläkare du vill gå till. Det gäller även barn. Du kan antingen välja en tandläkare på någon av Region Blekinges folktandvårdsmottagningar eller en privat tandläkare. Du som är nyinflyttad bör själv söka dig till den tandvårdsklinik som passar dig. Mer information om tandvårdsklinikerna finns under Hitta vård.

Tandvård för personer 0-23 år

Till och med det år du fyller 23 är tandvården avgiftsfri. Du blir regelbundet kallad till undersökningar, förebyggande tandvård och den behandling som behövs.  

Tandvård för personer 24 år och äldre

Från och med det år då du fyller 24 år måste du betala för att få tandvård. De första 3000 kronorna under en period mot­svar­ande ett år betalar du själv, frånsett ett årligt tandvårdsbidrag (ATB). Du som är mellan 24 och 29 år eller över 65 år får 600 kronor i bidrag, och du som är mellan 30 och 64 år får 300 kronor per år.

Särskilt tandvårdsbidrag

Du som har en sjukdom eller funktionsnedsättning som påverkar tänderna kan behöva förebyggande tandvård. Då kan du ha rätt till så kallat särskilt tandvårdsbidrag. För att tandläkaren eller tandhygienisten ska veta att du har rätt till särskilt tandvårdsbidrag ska du visa ett läkarintyg på den sjukdom du har. Det särskilda tandvårdsbidraget är på 600 kronor per halvår och pengarna dras av på summan när du ska betala för ditt tandvårdsbesök. Du kan bara få särskilt tandvårdsbidrag för förebyggande tandvård. För andra behandlingar hos tandvården betalar du som vanligt.

Tandvård i samband med sjukdomar och behandlingar

Det finns ett antal sjukdomar, tillstånd och besvär där viss tandvård kan ingå som en del av sjukdomsbehandlingen. Tandvården kostar då som sjukvård och ingår därmed i sjukvårdens högkostnadsskydd.

Kortvarig sjukdomsbehandling

Du kan ha rätt till tandvårdsstöd om du genomgår en kortvarig sjukdomsbehandling. För att få stödet krävs en bedömning av en bedömningstandläkare. I stödet ingår bara den tandvård som har samband med sjukdomen eller sjukdomsbehandlingen. Stödet gäller under en kortare tid.

Långvarig sjukdomsbehandling eller funktionsnedsättning

Du kan ha rätt till tandvårdsstöd om du har stora svårigheter att sköta munhygienen på grund av en långvarig sjukdomsbehandling eller funktionsnedsättning. Det gäller exempelvis

• psykisk sjukdom som leder till svårigheter att sköta munhygienen
• sjukdomar i nervsystemet som Parkinsons sjukdom, multipel skleros (MS) och amyotrofisk lateral skleros (ALS)
• missbildningar eller skador i käkarna
• funktionsnedsättning efter stroke.

Du måste lämna in ett läkarintyg till en bedömningstandläkare för bedömning. Om du har rätt till tandvårdsstöd får du ett blått tandvårdskort. Visa tandvårdskortet när du går till tandläkaren så får du bastandvård till samma avgift som sjukvård. Bastandvård är exempelvis undersökning och rotfyllning.

Nödvändig tandvård

Om du behöver särskild hjälp med tandvård på grund av ett långvarigt och stort omvårdnadsbehov kan du få så kallad nödvändig tandvård. Det kan till exempel vara kommunsjuksköterskan, distriktssköterskan eller biståndshandläggaren som bedömer om du har ett omvårdnadsbehov som ger rätt till särskild hjälp med tandvård. De skickar in ett underlagsintyg till tandvårdsförvaltningen, som i sin tur skickar ett grönt tandvårdskort till dig. Kortet innebär att du får nödvändig tandvård till samma avgift som sjukvård. Du visar kortet när du går till tandläkaren.

Om du uteblir från besöket

Om du inte kan komma till ett avtalat besök måste du avbeställa besöket senast 24 timmar i förväg. 

Till och med det år du fyller 18 år betalar du 200 kronor plus 50 kronor i faktureringsavgift för ett uteblivet besök eller för sent lämnat återbud. Även om ett besök från början är avgiftsfritt måste du betala en avgift om du uteblir. 

Från och med det år du fyller 19 år gäller följande avgifter för ett uteblivet besök eller för sent lämnat återbud hos en allmäntandläkarmottagning:

  • Om besökstiden är 30 minuter eller kortare är avgiften 735 kronor plus 50 kronor i faktureringsavgift.
  • För ett besök med längre besökstid än 30 minuter är avgiften 920 kronor plus 50 kronor i faktureringsavgift.

Från och med det år du fyller 19 år gäller följande avgifter för ett uteblivet besök eller för sent lämnat återbud hos en specialisttandläkarmottagning:

  • Om besökstiden är 30 minuter eller kortare är avgiften 890 kronor plus 50 kronor i faktureringsavgift.
  • För ett besök med längre besökstid än 30 minuter är avgiften 1 115 kronor plus 50 kronor i faktureringsavgift.

Avgifter för uteblivet besök ingår inte i högkostnadsskyddet.

Reseersättning

Man kan få ersättning för resor till och från besöket i enlighet med de regler som gäller för Region Blekinge.

Till toppen av sidan