KOSTNADER OCH ERSÄTTNINGAR INOM TANDVÅRD

Tandvård till fast pris – abonnemangstandvård

Abonnemangstandvård är ett sätt att fördela sina tandvårdskostnader över en treårsperiod. Det sker oftast med Folktandvården som kallar det för Frisktandvårdsavtal. Det är inte så vanligt att privata tandläkare erbjuder abonnemangstandvård.

Tandläkaren gör först en undersökning med riskbedömning innan hen föreslår en avgift för de kommande tre åren. Det innebär att tandläkaren uppskattar tandvårdsbehovet och sätter en månadskostnad som ska täcka de behandlingar som hen tror att du kommer att behöva. Om du sedan behöver en behandling som ingår i avtalet, till exempel en tandlagning, har du redan betalat den via avgiften.

Abonnemangstandvård brukar täcka de vanligaste undersökningarna och behandlingarna, till exempel lagning av hål eller en ny fyllning när den gamla har gått sönder.

Blekinge

Frisktandvård i Blekinge

Frisktandvård innebär att du sluter ett avtal för tandvård på tre år till en fast avgift. Du betalar avgiften månadsvis med autogiro, eller årsvis via faktura. Du kan använda det allmänna tandvårdsbidraget som delbetalning.

Från och med det år du fyller 23 år kan du teckna ett frisktandvårdsavtal som börjar gälla 1 januari det året du fyller 24.

Många fördelar

Frisktandvård innebär att du går till tandvården regelbundet till en fast kostnad.

Det finns många fördelar med frisktandvården:

 • Du vet vad din tandvård kommer att kosta.
 • Det kan minska behovet av dyr tandvård i framtiden.
 • Du får regelbundna undersökningar och den förebyggande tandvård du behöver.
 • Du kan fritt byta tandläkare inom folktandvården i Blekinge.
 • Ditt avtal gäller på alla Region Blekinges folktandvårdsmottagningar.
 • Du kan få akuttandvård oavsett var i Sverige du befinner dig.
 • Om du flyttar inom Sverige kan du ta med dig ditt frisktandvårdsavtal. 
 • Du får råd och hjälp med att sköta dina tänder.

Hur fungerar det?

Först görs en undersökning av dina tänder. För undersökningen och den nödvändiga behandlingen som behövs just då betalar du som vanligt. Din munhälsa avgör vilken avgiftsklass du sedan placeras i. Därefter skrivs ett avtal som varar i tre år. 

Avgiftsklassen gäller under tre år, men du kan välja att när som helst säga upp ditt avtal. Avtalet slutar gälla den sista dagen i den månaden som du säger upp det.  

Om du vill avsluta ditt frisktandvårdsavtal ska du kontakta din folktandvårdsmottagning, eller skicka in en uppsägningsblankett till folktandvården Blekinges stab. 

Blankett för att säga upp avtal om frisktandvård.

Vad kostar frisktandvård i Blekinge?

Inom frisktandvården betalar du en fast summa varje år. Kostnaden avgörs av vilken avgiftsklass du hamnar i. Du kan antingen betala per månad med autogiro eller hela årsavgiften på en gång. Om du vill betala via autogiro kan du registrera detta via din internetbank. Sök efter Region Blekinge folktandvården. 

Det mesta ingår

Frisktandvården ger all den trygghet du behöver och det mesta ingår i priset:

• undersökningar och förebyggande tandvård hos tandläkare och tandhygienist
• lagningar och enstaka kronor om det behövs 
• akutbehandling vid tandvärk eller om något gått sönder.

I frisktandvården ingår inte tandreglering, estetisk tandvård eller arbetsskador. Tandvård på grund av olycksfall ingår inte heller, då vi räknar med att du har egen olycksfallsförsäkring.

Munhälsan avgör månadskostnaden

Efter att du undersökts blir du placerad i en avgiftsklass mellan 1 och 10 beroende på tändernas skick. Kostnaden för frisktandvårdsavtalet beror på vilken avgiftsklass du hamnar i. Se kostnader för de olika klasserna nedan.

Avgiftsklass  Bruttopris per 3-årsavtal Bruttopris per år Bruttopris per månad Månadskostnad inkl tandvårdsbidrag (600 kr), ålder 23-29 och över 65 Månadskostnad inkl tandvårdsbidrag (300 kr), ålder 30-64
Avgiftsklass 1  3 600 1 200 100  50  75 
Avgiftsklass 2  4 428 1 476 125  75  100
Avgiftsklass 3  5 832 1 944 160  110  140
Avgiftsklass 4  7 380 2 460 205  155  180 
Avgiftsklass 5  9 648 3 216 270  220  240
Avgiftsklass 6  12 240 4 080 340  290  315 
Avgiftsklass 7  15 804 5 268 440  390  415 
Avgiftsklass 8  18 684 6 228  520  470  495 
Avgiftsklass 9  22 500 7 500 625  575  600 
Avgiftsklass 10  26 280 8 760 730  680  705 

Prislistan gäller från 15 januari 2020. Med reservation för eventuella prisändringar.

Alla behandlingar ingår inte

Vad som ingår i abonnemangstandvården kan variera i de olika regionerna. Detta ingår alltid:

 • Akuttandvård
 • undersökningar
 • råd om vad du kan göra för att förbättra hälsan i munnen, till exempel hur du rengör tänderna och vilken mat och dryck du ska undvika
 • behandling av karies, tandlossning och andra sjukdomar i munnen
 • lagningar av tandfyllningar och enstaka kronor som går sönder.

I abonnemangstandvård ingår till exempel inte detta:

 • Återställande av förlorade tänder
 • tandreglering, till exempel tandställning
 • tandblekning
 • annan förskönande tandvård, till exempel tandsmycke.

Tandvård som du kan behöva efter en olycka eller en arbetsskada ingår inte alltid i abonnemangstandvård. Då finns det andra försäkringar som kan täcka de tandvårdsutgifter du har.

Avgiften varierar

Du vara undersökt och riskbedömd för att få teckna avtal om abonnemangstandvård. Ju bättre hälsan i munnen är desto mindre är risken att du behöver tandvård och då blir avgiften lägre.

Efter tre år erbjuds du förlängning av avtalet med ett nytt pris baserat på den senast utförda undersökningen.  Avgiften kan höjas eller sänkas beroende på vad som har hänt i munnen sedan förra avtalsperioden.

Om du till exempel har muntorrhet på grund av att du tar något läkemedel bedöms det som en större risk för att du kommer att behöva tandvård. Då kan avgiften höjas.

Om du har abonnemangstandvård och har rätt till särskilt tandvårdsbidrag kan det användas som del i betalningen för avtalet. 

Hur mycket du får betala i avgift varierar också mellan olika regioner.

Akut tandvård överallt i landet

Om du har avtal om abonnemangstandvård hos Folktandvården i din region gäller det avtalet i hela Sverige om du behöver akut tandvård, på en resa till exempel.

Om du har ett abonnemangsavtal och flyttar får du ta med dig det till Folktandvården på din nya hemort.

Stöd för en del behandlingar

Om du har ett avtal om abonnemangstandvård kan du kan inte använda det vanliga tandvårdsstödet riktigt på samma sätt som den som betalar för varje gång. Högkostnadsskyddet, som ska ge stöd om tandvårdskostnaderna blir höga, gäller inte för de behandlingar som ingår i avtalet om abonnemangstandvård. Det betyder att avgiften aldrig ingår i högkostnadsskyddet.

Om du däremot får en behandling som inte ingår i avtalet om abonnemangstandvård kan kostnaderna för behandlingen ingå i högkostnadsskyddet.

Tandvårdsbidraget på 300 kronor eller 600 kronor per år, som ingår i det vanliga tandvårdsstödet och som alla får, kan du däremot använda till att betala ditt avtal med.

Till toppen av sidan