Tandvård till fast pris – abonnemangstandvård

Skriv ut (ca 4 sidor)
Skriv ut

Abonnemangstandvård är ett sätt att fördela sina tandvårdskostnader över en treårsperiod. Det sker oftast med Folktandvården som kallar det för Frisktandvårdsavtal. Det är inte så vanligt att privata tandläkare erbjuder abonnemangstandvård. 

Efter en undersökning med riskbedömning föreslår tandläkaren en avgift för de kommande tre åren. Det innebär att behandlaren uppskattar tandvårdsbehovet under avtalsperioden och sätter en månadskostnad som ska täcka det uppskattade behovet av behandlingar. Om du sedan behöver en behandling som ingår i avtalet, till exempel en tandlagning, är den redan betald via avgiften.

Abonnemangstandvård brukar täcka de vanligaste undersökningarna och behandlingarna, till exempel lagning av hål eller en ny fyllning när den gamla har gått sönder.

Frisktandvård i Blekinge

Blekinge

Frisktandvård i Blekinge

Folktandvården i Blekinge kallar sin abonnemangstandvård för frisktandvård. Alla kan teckna ett frisktandvårdsavtal från och med det år man fyller 22 år.

Många fördelar

Frisktandvård innebär att du går till tandvården regelbundet för en måttlig kostnad.

Det finns många fördelar med frisktandvården:

• Du vet vad din tandvård kommer att kosta.
• Det kan minska behovet av dyr tandvård i framtiden.
• Du får regelbundna undersökningar och all förebyggande tandvård du behöver.
• Du kan fritt byta tandläkare inom folktandvården i Blekinge.
• Ditt avtal gäller på alla landstingets folktandvårdskliniker.
• Du kan få akuttandvård oavsett var i Sverige du befinner dig.
• Du får råd och hjälp med att sköta dina tänder.
• Du får ett serviceavtal som ger all trygghet du behöver.

Hur fungerar det?

Först görs en undersökning av dina tänder. För undersökningen och den nödvändiga behandlingen som behövs just då betalar du som vanligt. Din munhälsa avgör vilken avgiftsklass du sedan placeras i. Därefter skrivs ett avtal som varar i tre år. När den tiden har gått kan du förlänga avtalet. Ha du skött dina tänder kan du då hamna i en fördelaktigare grupp.

Avgiftsklassen gäller under tre år, men du kan när som helst välja att avsluta avtalet och därmed stoppa månadsavgiften. Om du vill avsluta ditt frisktandvårdsavtal kontaktar du din folktandvårdsklinik.

Fäll ihop

Vad kostar frisktandvård i Blekinge?

Blekinge

Vad kostar frisktandvård i Blekinge?

Inom frisktandvården betalar man en fast summa varje år.  Kostnaden avgörs av vilken premiegrupp man placerats i. Man kan antingen betala per månad med autogiro eller hela årsavgiften på en gång. Önskar man betala via autogiro, är det bra om man har sitt kontonummer till hands vid nästa besök.

Det mesta ingår

Frisktandvården ger all den trygghet man behöver och det mesta ingår i priset:

• undersökningar och förebyggande tandvård hos tandläkare och tandhygienist
• lagningar och enstaka kronor om det behövs
• akutbehandling vid tandvärk eller om något gått sönder.

I frisktandvården ingår inte tandreglering, förskönande tandvård eller tandteknikerkostnad. Tandvård på grund av olycksfall ingår inte heller, då vi räknar med att man har egen olycksfallsförsäkring.

Munhälsan avgör månadskostnaden

Efter att man undersökts blir man placerad i en avgiftsklass mellan 1-10 beroende på tändernas skick. Kostnaden för frisktandvårdsavtalet beror på vilken avgiftsklass man hamnar i. Se kostnader för de olika klasserna nedan.

Avgiftsklass  Bruttopris per år (innan bidrag) Bruttopris per månad (innan bidrag) Verklig kostnad inklusive tandvårdsbidrag som delbetalning (300 kronor per år), ålder 22-29 och över 75 Verklig kostnad inklusive tandvårdsbidrag som delbetalning (150 kronor per år), ålder 30-74
Avgiftsklass 1 900 75 50 62,50
Avgiftsklass 2 1 134 95 69,50 82
Avgiftsklass 3 1 542 129 103,50 116
Avgiftsklass 4 2 010 168 142,50 155
Avgiftsklass 5 2 664 222 197 209,50
Avgiftsklass 6 3 450 288 262,50 275
Avgiftsklass 7 4 482 374 348,50 361
Avgiftsklass 8 5 622 469 443,50 456
Avgiftsklass 9 6 762 564 538,50 551
Avgiftsklass 10 8 280 690 665 677,50

Prislistan gäller från januari 2017. Med reservation för eventuella prisändringar.

Fäll ihop

Alla behandlingar ingår inte

Alla behandlingar ingår inte

Vad som ingår i abonnemangstandvården kan variera i de olika landstingen och regionerna, men det som alltid ingår är

  • akuttandvård
  • undersökningar
  • råd om vad du kan göra för att förbättra hälsan i munnen, till exempel hur du rengör tänderna och vilken mat och dryck du ska undvika
  • behandling av karies, tandlossning och andra sjukdomar i munnen
  • lagningar av tandfyllningar och enstaka kronor som går sönder.

Tandvård som inte ingår i abonnemangstandvård är

  • återställande av förlorade tänder
  • tandreglering, till exempel tandställning
  • tandblekning
  • annan förskönande tandvård, till exempel tandsmycke.

Tandvård som du kan behöva efter en olycka eller en arbetsskada ingår inte alltid i abonnemangstandvård. Då finns det andra försäkringar som kan täcka de tandvårdsutgifter du har.

Fäll ihop

Avgiften varierar

Avgiften varierar

För att få teckna avtal om abonnemangstandvård ska du vara undersökt och riskbedömd. Ju bättre hälsan i munnen är desto mindre är risken att du behöver tandvård och då blir avgiften lägre.

Efter tre år erbjuds du förlängning av avtalet med ett nytt pris baserat på den senast utförda undersökningen.  Avgiften kan höjas eller sänkas beroende på vad som har hänt i munnen sedan förra avtalsperioden.

Om du till exempel har muntorrhet på grund av att du tar något läkemedel bedöms det som en större risk för att du kommer att behöva tandvård. Då kan avgiften höjas.

Om du har abonnemangstandvård och har rätt till särskilt tandvårdsbidrag kan det användas som del i betalningen för avtalet. 

Hur mycket du får betala i avgift varierar också mellan olika landsting och regioner.

Fäll ihop

Akut tandvård överallt i landet

Akut tandvård överallt i landet

Om du har avtal om abonnemangstandvård hos Folktandvården i ditt landsting eller din region gäller det avtalet i hela Sverige om du behöver akut tandvård, på en resa till exempel.

Om du har ett abonnemangsavtal och flyttar får du ta med dig det till Folktandvården på din nya hemort.

Fäll ihop

Stöd för en del behandlingar

Stöd för en del behandlingar

Om du har ett avtal om abonnemangstandvård kan du inte använda det vanliga tandvårdsstödet riktigt på samma sätt som den som betalar för varje gång. Det så kallade högkostnadsskyddet, som ska ge stöd om tandvårdskostnaderna blir höga, gäller inte för de behandlingar som ingår i avtalet om abonnemangstandvård. Det betyder att avgiften aldrig ingår i högkostnadsskyddet.

Om du däremot får en behandling som inte ingår i avtalet om abonnemangstandvård kan kostnaderna för behandlingen ingå i högkostnadsskyddet.

Tandvårdsbidraget på 150 kronor eller 300 kronor per år, som ingår i det vanliga tandvårdsstödet och som alla får, kan du däremot använda till att betala ditt avtal med.

Fäll ihop
Skriv ut (ca 4 sidor)
Senast uppdaterad:
2016-03-08
Redaktör:

Ingemar Karlsson Gadea, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Mikael Leijon, frisktandvårdschef, Folktandvården Uppsala län, Uppsala


Blekinge
Tillägg uppdaterade:
2013-02-06
Redaktör:
Ulrica Kalmerlind
Manusunderlag:
Marie Drugge, Björn Ohlin