KOSTNADER OCH ERSÄTTNINGAR INOM TANDVÅRD

Särskilt tandvårdsbidrag

Du kan behöva förebyggande tandvård om du har en sjukdom eller funktionsnedsättning som påverkar tänderna. Då kan du ha rätt till särskilt tandvårdsbidrag, STB.

Du kan få särskilt tandvårdsbidrag om du till exempel har en sjukdom som ger frätskador på tänderna. För att tandläkaren eller tandhygienisten ska veta att du har rätt till särskilt tandvårdsbidrag ska du visa ett läkarintyg på den sjukdom du har.

Det särskilda tandvårdsbidraget är ett komplement till det allmänna tandvårdsbidraget inom tandvården. Om du får särskilt tandvårdsbidrag har du också rätt till allmänt tandvårdsbidrag.

Det särskilda tandvårdsbidraget är 600 kronor per halvår och pengarna dras av på summan när du ska betala för ditt tandvårdsbesök. Senast 30 juni respektive 31 december varje år måste det särskilda tandvårdsbidraget användas.

Vad kan jag få bidrag för?

Särskilt tandvårdsbidrag kan man bara få för undersökning och förebyggande tandvård. Dit räknas en del behandlingar som syftar till att förebygga tandsjukdomar och besvär, till exempel rengöring, fluorbehandling och information om munhygien och kost.

För andra behandlingar hos tandvården betalar du som vanligt.

Vem har rätt till särskilt tandvårdsbidrag?

Särskilt tandvårdsbidrag kan du få om du har något av följande:

Särskilt tandvårdsbidrag kan man också få på grund av muntorrhet som orsakas av följande:

  • långvarig behandling med läkemedel
  • strålbehandling mot huvudet eller halsen
  • Sjögrens syndrom.

Hur gör jag för att få särskilt tandvårdsbidrag?

Information om det särskilda tandvårdsbidraget och om du har rätt till det kan du få hos din läkare, tandläkare eller tandhygienist.

Oftast krävs ett läkarintyg som styrker den sjukdom eller de besvär du har. Ibland behövs inte läkarintyg om det finns dokumenterat i tandvårdsjournalen vilken sjukdom du har. Det är tandläkaren eller tandhygienisten som bestämmer om de har tillräckligt med information för att avgöra om en person har rätt till särskilt tandvårdsbidrag.

Läkarintyget får oftast inte vara äldre än tre månader vid första besöket hos tandläkare eller tandhygienist. Ibland måste du förnya ditt läkarintyg beroende på vilken sjukdom du har.

Särskilt tandvårdsbidrag gäller hos alla vårdgivare som är anslutna till Försäkringskassan. Även om du byter tandläkare eller tandhygienist har du också i fortsättningen rätt till det särskilda tandvårdsbidraget.

Mer information finns på Försäkringskassans webbplats

Blanketten för läkarintyget hittar du här.

Texten finns översatt - Other languages

Till toppen av sidan