Senast reviderad 2017-02-20

Min mamma har blivit lite glömsk och förvirrad. Hur kan jag stötta henne?

Fråga

Min mamma har fått allt sämre minne och verkar ibland vara lite förvirrad. Nu börjar situationen bli ohållbar. Vad gör jag som anhörig?

Svar

Som anhörig kan du stötta och uppmuntra din mamma att själv kontakta läkaren på en vårdcentral för att få en tid för undersökning. Om din mamma inte själv kan kontakta läkaren kan du som dotter ringa och ordna med en tid och följa henne till läkaren.

Det kan vara en lång process när äldre människor behöver allt mer hjälp, och ofta går hälsotillståndet upp och ner. Vissa dagar brukar personen fungera bättre än andra dagar.

Om din mamma inte genomgått någon demensutredning, kan läkaren göra en sådan. Det kan i sin tur ligga till grund för bedömningen av din mammas vårdbehov. För att få hjälp med en sådan bedömning behöver du också kontakta en kommunal biståndshandläggare som kan samordna lämpliga vårdinsatser. Du kan läsa mer om att vara anhörig här.

Iréne Wretelid, sjuksköterska