Ben och fötter

Mortons sjukdom – ont i framfoten

Mortons sjukdom innebär att du har ont i främre delen av foten. Det beror på att en nerv under en längre tid klämts mellan två av framfotens ben. Då kan nerven förtjockas och klämmas ytterligare.

Mortons sjukdom kan bero på skor som passar dåligt eller är för hårt åtsnörda. Den kan också bero på att det främre fotvalvet är lite nedsjunket. Men ofta finns det ingen tydlig orsak.

De flesta blir av med besvären genom att byta skor eller skaffa speciella skoinlägg.

Mortons sjukdom är ganska vanlig och förekommer i alla åldrar. 

Symtom

Mortons sjukdom innebär att du har ont i främre delen av foten.

Vanliga symtom vid Mortons sjukdom:

  • Främre delen av foten domnar tillfälligt bort.
  • Det gör mycket ont i framfoten. Det kan ibland kännas brännande och skärande.

Besvären brukar bli värre när du belastar foten.

När och var ska jag söka vård?

Kontakta en vårdcentral om du har mycket ont i foten och det inte går över.

Ring telefonnummer 1177 om du vill ha sjukvårdsrådgivning. Då kan du få hjälp att bedöma symtom eller hjälp med var du kan söka vård.

Många mottagningar kan du kontakta genom att logga in.

Behandling

Bra skor minskar besvären. Skorna ska vara breda och ha stöd för den främre delen av fotvalvet. Det finns skoinlägg som kan avlasta främre fotvalvet så att nerverna inte ligger i kläm. Skoinläggen kallas för främre pelott.

Skoinläggen kan köpas i vissa skobutiker eller provas ut hos en ortopedskotekniker.

En kortisonspruta kan ge lindring om du har stora besvär och inläggen inte hjälper tillräckligt.

Ibland behövs en mindre operation för att minska trycket på nerven. Du kan behöva vara sjukskriven efter operationen om du har ett arbete där du står mycket.

Påverka och delta i din vård

Du kan söka vård på vilken vårdcentral eller öppen specialistmottagning du vill i hela landet. Ibland krävs det remiss till den öppna specialiserade vården.

Informationen ska gå att förstå

Du ska få vara delaktig i din vård. För att kunna vara det behöver du förstå informationen som du får av vårdpersonalen. Ställ frågor om det behövs. Du ska till exempel få information om behandlingsalternativ och hur länge du kan behöva vänta på vård

Även barn ska få vara delaktiga i sin vård.

Du har möjlighet att få hjälp av en tolk om du inte pratar svenska. Du har också möjlighet att få hjälp av en tolk om du till exempel har en hörselnedsättning

Mer på 1177.se

Så fungerar skelett och leder

Skelettet håller oss upprätta, skyddar våra inre organ och är fäste för musklerna. Skelettets ben hålls ihop med leder. I lederna kan benen röra sig mot varandra. Det gör att hela kroppen kan röra sig.

Så fungerar nervsystemet

Nervsystemets uppgift är att ta emot och att förmedla signaler från och till kroppens olika sinnen och kroppsdelar. Det gör att kroppens olika delar kan samarbeta.

Ekonomiskt stöd när du är sjuk

Att bli sjuk och sjukskriven en period påverkar din ekonomi. Du kan behöva betala för sjukvård och läkemedel. Sjukpenningen är lägre än lönen. Det finns ställen att vända sig till för att få råd och stöd om du inte klarar av att betala dina utgifter.

Till toppen av sidan