INFEKTIONER PÅ HUDEN

MRSA – Motståndskraftiga gula stafylokocker

Du kan bära på MRSA utan att ha några besvär men bakterien kan även orsaka bland annat hudinfektion. Infektionen går ofta över av sig själv men ibland kan du behöva behandling med antibiotika. MRSA är en bakterie som är motståndskraftig mot vissa antibiotika.

MRSA är fortfarande ganska ovanligt i Sverige men är vanligare utomlands.

Västra Götaland

Mer information till dig som har eller har haft MRSA

Kan man bli av med MRSA?

Ja, de flesta kan bli av med sin MRSA. Tiden en person bär på MRSA-bakterier varierar från månader till år, och kan vara svår att förutsäga. Det är vanligt att MRSA efter ett tag inte längre kan hittas i prover. Man kan då i många fall bli avskriven från förhållningsregler och läkarkontroller för MRSA-bärarskapet om dessa stafylokocker inte längre kan hittas i odlingarna.

Hur går det till att bli avskriven?

Kontakta infektionsmottagningen där provtagning för MRSA och senaste läkarkontrollen gjordes. Det är ansvarig läkare på infektionskliniken som bedömer om och när du kan bli avskriven. Denna bedömning kan göras när MRSA inte längre hittas i prover, tagna vid minst tre tillfällen i följd under minst ett år. En annan förutsättning är att din hud är frisk och utan aktuella eller återkommande sår eller eksem.
Kan alla läkare avskriva MRSA-bärarskap?
Nej. Avskrivning får endast utföras av behandlande läkare på infektionskliniken i samråd med smittskyddsläkaren.

Vad innebär avskrivningen?

Att förhållningsreglerna för MRSA tas bort. Bärarkortet kan slängas. Du har därmed inte längre någon informationsplikt vid vårdkontakt och behöver inte längre kontrolleras för ditt MRSA-bärarskap.

Finns det någon risk att MRSA kan komma tillbaka?

Ja, men det är ovanligt. Orsaken kan vara hudbesvär som exempelvis sår eller eksem. Även vid sjukvård av andra orsaker finns en liten ökad risk att MRSA-provet åter kan bli positivt. Vid kontakt med vården kan det därför vara värdefullt att berätta att du varit bärare av MRSA, för din egen skull.

Vad är MRSA?

MRSA är en bakterie av typen gula stafylokocker. Skillnaden mellan andra gula stafylokocker och MRSA är att MRSA är motståndskraftig mot vissa antibiotika. Det betyder att om du får en infektion finns det färre antibiotika som kan användas. Ett annat ord för motståndskraftig är resistent.

Det är vanligt att ha bakterier som gula stafylokocker på kroppen utan att ha besvär. Det kallas för att man är en bärare. Oftast finns stafylokockerna i näsan, i svalget eller på andra slemhinnor. Du kan också ha dem på huden, till exempel i ljumskar och armhålor.

Prover visar om du är bärare

Det är stor sannolik att bakterien försvinner om din hud är hel och du inte har några sår eller eksem. Läkaren kan kontrollera om bakterien är borta genom upprepad provtagning.

Symtom vid infektion

Att vara MRSA-bärare ger inga symtom. MRSA orsakar inte fler eller allvarligare infektioner än vanliga gula stafylokocker, men det finns färre antibiotika att behandla med.

Vid infektion orsakar MRSA sårinfektioner, bölder, eller sällsynta gånger allvarligare infektioner som sepsis

Ett infekterat sår kan göra ont, och vätska sig. Det kan bli rött eller svullet runt såret. Du kan också få feber.

När och var ska jag söka vård?

Kontakta en vårdcentral om du har en mindre hudinfektion eller sår som är infekterat som inte läker på en vecka. Många mottagningar kan du kontakta genom att logga in.

Kontakta genast en vårdcentral eller jouröppen mottagning om något av följande stämmer på dig: 

  • Du har en större hudinfektion eller sår som är infekterat.
  • Du har en hudinfektion eller ett infekterat sår och samtidigt har feber.

Om det är stängt kan du vänta tills den jouröppna mottagningen eller vårdcentralen öppnar.

Ring telefonnummer 1177 om du vill ha sjukvårdsrådgivning. Då kan du få hjälp att bedöma symtom eller hjälp med var du kan söka vård.

Undersökning

Du får lämna ett prov från ett infekterat sår, slemhinnor eller skadad hud. Det kan visa om du har MRSA.

Vad kan jag göra själv?

Använd flytande tvål när du tvättar händerna och lägg om vätskande sår eller eksem. Det kan minska risken för att MRSA sprids genom infekterade sår och hudinfektioner.

Hur överförs MRSA?

MRSA kan, liksom andra hudbakterier, överföras genom direkt kontakt mellan personer. Men bakterierna kan också fastna på olika ytor som till exempel dörrhandtag. Bakterierna kan sedan föras vidare om någon tar på ytan.

En person som bara är bärare av MRSA smittar sällan andra. Risken att smitta andra ökar om du har en hudinfektion, vätskande sår eller om huden är skadad.

MRSA är en del av smittskyddslagen

MRSA finns med i smittskyddslagen som en av de allmänfarliga sjukdomarna eftersom bakterierna är motståndskraftiga mot vissa antibiotika. Det innebär att läkaren ger förhållningsregler som den som är bärare av MRSA måste följa. Det kan även innebära att personer i din familj eller närhet får ta prov för att se om de bär på bakterien.

Berätta om du är bärare av MRSA när du har kontakt med vården

Du ska informera vårdpersonalen om du är bärare av MRSA i samband med besök i vården. Då bidrar du till att minska risken för att bakterierna sprids i vården. Det gör också så att du tidigare kan få rätt sorts antibiotika om du har en infektion.

Behandling

De flesta lindriga infektioner som orsakas av MRSA läker av sig själv. Ibland kan du behöva få behandling med någon typ av antibiotika.

Du som är bärare av MRSA utan symtom behöver inte någon behandling.