Infektioner på huden

MRSA – Motståndskraftiga gula stafylokocker

Du kan bära på bakterien MRSA utan att ha några besvär. Ibland orsakar MRSA infektioner, framför allt på huden. Oftast går infektionen över av sig själv, men ibland behövs antibiotika. MRSA är motståndskraftig mot vissa antibiotika.

MRSA står för Meticillinresistent Staphylococcus aureus. Det betyder gula stafylokocker som är resistenta mot meticillin.

Meticillin är en typ av antibiotika som brukar användas vid infektioner orsakade av stafylokocker. Resistent är ett annat ord för motståndskraftig.

Vad är MRSA?

Du kan ha MRSA på kroppen utan att ha besvär. Det kallas för att du är bärare. Oftast finns bakterierna i näsan, i svalget eller på andra slemhinnor. Du kan också ha dem på huden, till exempel i ljumskar och armhålor.

Bakterien brukar försvinna av sig själv om din hud är hel och du inte har några sår eller eksem på kroppen.

Kan orsaka infektioner

MRSA kan ibland orsaka infektioner, till exempel hudinfektioner med utslag och bölder. Bakterierna kan också infektera sår som finns på huden. Då blir såret rött, svullet och gör ont.

MRSA kan ibland komma in i kroppen och orsaka allvarliga infektioner, men det är ovanligt. Det kan till exempel vara infektioner i en led eller i skelettet. Ett annat exempel är sepsis, som också kallas för blodförgiftning.

MRSA orsakar inte fler eller allvarligare infektioner än vanliga gula stafylokocker. Skillnaden är att det finns färre antibiotika att behandla med.

När och var ska jag söka vård?

Kontakta en vårdcentral om du misstänker att du har smittats av MRSA. Många mottagningar kan du kontakta genom att logga in.

Ring telefonnummer 1177 om du vill ha sjukvårdsrådgivning. Då kan du få hjälp att bedöma symtom eller hjälp med var du kan söka vård.

Undersökning

Du får lämna ett prov om läkaren tror att du har en infektion med MRSA. Provet tas med en odlingspinne från till exempel ett infekterat sår, slemhinnor eller skadad hud.

Hur överförs MRSA?

Precis som med andra hudbakterier kan MRSA överföras genom direkt kontakt mellan personer. Bakterierna kan också fastna på olika ytor och föras vidare om någon sedan tar på den ytan.

En person som bara är bärare av MRSA smittar sällan andra.

Risken att smitta andra ökar om du har en hudinfektion, vätskande sår eller om huden är skadad.

MRSA är vanligare i länder utanför Norden.

Hur kan jag minska risken för smitta?

Så här kan du minska risken för att smitta sprids:

  • Var noga med att tvätta händerna. Använd flytande tvål.
  • Lägg om infekterade sår eller eksem med förband.

MRSA är en del av smittskyddslagen

MRSA finns med i smittskyddslagen som en av de allmänfarliga sjukdomarna. Du som är bärare kommer därför att få instruktioner av vården som du måste följa. Personer i din familj eller närhet kommer att behöva lämna prov för att se om de bär på bakterien.

Berätta för vården

Informera vårdpersonalen om du är bärare av MRSA i samband med besök i vården. Då bidrar du till att minska risken för att bakterierna sprids i vården. Det gör också så att du tidigare kan få rätt sorts antibiotika om du har en infektion.

Behandling

Du som är bärare av MRSA utan symtom behöver inte någon behandling.

De flesta lindriga infektioner som orsakas av MRSA läker av sig själv. Ibland kan du behöva få behandling med någon typ av antibiotika.

Du som har en svår infektion kan behöva antibiotika direkt i blodet, en behandling du i så fall får på sjukhus.

Påverka och delta i din vård

Du kan söka vård på vilken vårdcentral eller öppen specialistmottagning du vill i hela landet. Ibland krävs det remiss till den öppna specialiserade vården.

Informationen ska gå att förstå

Du ska få vara delaktig i din vård. För att kunna vara det behöver du förstå informationen som du får av vårdpersonalen. Ställ frågor om det behövs. Du ska till exempel få information om behandlingsalternativ och hur länge du kan behöva vänta på vård. 

Du har möjlighet att få hjälp av en tolk om du inte pratar svenska. Du har också möjlighet att få hjälp av en tolk om du till exempel har en hörselnedsättning

Du som behöver hjälpmedel ska få information om vad som finns. Du ska också få veta hur du ska göra för att få ett hjälpmedel.

Barn ska ha möjlighet att vara delaktiga 

Barn ska få vara delaktiga i sin vård. Det finns ingen åldersgräns för detta. Barnets möjlighet att ha inflytande över vården beror på hens ålder och mognad.

Ditt samtycke är viktigt

När du har fått information om vilka alternativ och möjligheter till vård du har kan du ge ditt samtycke eller på något annat sätt uttrycka ett ja. Det gäller även dig som inte är myndig

Du kan välja att inte ge ditt samtycke till den vård som du erbjuds. Du får också när som helst ta tillbaka ditt samtycke.

Aktuella artiklar

Infektion med gula stafylokocker

Gula stafylokocker är en vanlig bakterie som många bär på utan att få några besvär. Bakterierna kan ge upphov till infekterade sår men även matförgiftning.

Behandling av stora sår

Ett stort eller djupt sår behöver ofta undersökas av vårdpersonal. Det kan finnas risk för att senor, muskler, blodkärl och nerver blivit skadade.

Behandling av små sår

Det är viktigt att sår läker så fort och bra som möjligt. Annars finns det en risk för infektioner. Därför bör du vara noga med att sköta om såren.

Till toppen av sidan