Läs din journal

Frågor och svar om journal via nätet

Innehållet gäller Västra Götaland

Vilken nytta kan jag ha av att läsa min journal via nätet?

Tjänsten underlättar för dig om du vill ha en mer aktiv roll i frågor som rör din egen hälsa, vård och behandling. Du får en möjlighet att förbereda dig inför mötet med vårdpersonalen. Efter mötet kan du läsa dokumentationen i lugn och ro.

Hur kan jag vara säker på att ingen obehörig kommer åt min journal?

För att läsa din journalinformation via nätet måste du logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster med e-legitimation. Säkerhetsnivån kan jämföras med den som används för bankernas internettjänster.

Hur gör jag för att läsa min journal via nätet?

 • Besök 1177.se och välj logga in
 • Du behöver ha e-legitimation eller Bank-ID
 • Välj Journaltjänster
 • Välj Journalen
 • Följ instruktioner som visas

Film: Så fungerar Journalen via nätet (YouTube)

Vilken information kan jag läsa i journalen via nätet?

Du kan läsa om bland annat:

 • Dina kontakter med vården
 • Din vård och behandling
 • Dina diagnoser

Införandet av Journal via nätet i Västra Götalandsregionen startade 1 juni 2016 och berör regionens offentligt drivna hälso- och sjukvård. Du som har varit i kontakt med vården kan läsa delar av din journalinformation via 1177 Vårdguidens e-tjänster.

 • Från och med 1 juni 2016 kan du läsa information från sjukhusen. 
 • Från och med 1 november 2016 kan du läsa information från Närhälsan, Habilitering och hälsa och Hjälpmedelscentralen.
 • Från och med 8 december 2020 kan du läsa information från Folktandvården.
 • Från och med 10 juni 2021 kan du läsa information från ditt samtal med sjuksköterska på 1177 Vårdguiden på telefon.

Information visas från och med startdatum, inte bakåt i tiden. Du kommer inte att kunna läsa all typ av information. Till exempel visas ännu inte röntgensvar eller barn- och ungdomspsykiatri.

Det kan dröja efter din kontakt med vården innan du kan se informationen. Det beror på att anteckningarna måste skrivas in i journalsystemet först. Om du efter en tid fortfarande saknar informationen, kan du meddela den vårdenhet, vårdcentral, mottagning eller det sjukhus som du har besökt eller varit i kontakt med.

Har någon annan region eller landsting testat detta förut – hur vet man att det funkar?

Landstinget i Uppsala län var först i landet med att införa Journal via nätet 2012. Region Skåne följde efter 2014 och Region Jönköpings län 2015. Alla 21 landsting och regioner har anslutit sig till tjänsten och den har över 2 miljoner användare. (Källa: Inera.)

Jag behöver hjälp med att logga in i min journal eller har andra tekniska frågor om tjänsten. Vart kan jag vända mig?

Behöver du hjälp med tjänsten kan du kontakta supporten för 1177 Vårdguidens e-tjänster via ett formulär
Du kan också ringa supporten på telefon 08-123 135 00.

Kommer jag att kunna förstå det som står i min journal?

Det har visat sig att patienter ofta förstår sin journal lättare än väntat. Det beror på att de ofta har förkunskaper om sin sjukdom och behandling.

Jag behöver hjälp att förstå information i min journal. Vart kan jag vända mig?

Om du inte förstår information i din journal ska du kontakta den vårdenhet, vårdcentral,
mottagning eller det sjukhus som skrivit journalen så hjälper personalen dig.

Varför hittar jag ingen eller bara delar av min journalinformation?

Västra Götalandsregionen inför journal via nätet successivt. Alla vårdens journalsystem är inte med från början utan ansluts efter hand. 

Det är inte säkert att du kan se informationen direkt efter ditt besök. Ibland dröjer det lite vilket beror på att journalanteckningen först ska skrivas in i journalsystemet. Om du efter en tid fortfarande saknar informationen, vänd dig till den vårdenhet du har besökt eller har haft kontakt med.

Från och med 1 juni 2016 kan du endast läsa journalinformation från sjukhusen. Från och med 1 november visas journalinformation även från Närhälsan, Habilitering och hälsa och Hjälpmedelscentralen. Från och med 8 december 2020 kan du läsa information från Folktandvården.
Från och med 10 juni 2021 kan du läsa information om ditt samtal med sjuksköterska på 177 Vårdguiden på telefon.
Äldre journaler kan du som tidigare begära ut på papper.

Du kan inte läsa all typ av information. Till exempel visas ännu inte röntgensvar eller barn- och ungdomspsykiatri.

Finns det en möjlighet att läsa journalinformation på papper?

Ja, vänd dig till den vårdenhet du har besökt eller har haft kontakt med och begär ut din journal på papper.
Läs mer om rätten att läsa din journal

Kan jag ge någon annan person behörighet att läsa min journal?

Nej. Möjligheten att utse ett ombud togs bort 7 juni 2018.

Kan jag läsa mina barns journal via nätet?

Du som vårdnadshavare har tillgång till ditt barns journalinformation från och med 1 november 2019.

Vem kan läsa journalinformationen?

Från den dag du fyller 16 år kan du läsa din journalinformation. 

Bara du själv har åtkomst till din journalinformation. Du måste ha ett fullständigt personnummer och e-legitimation eller bank-ID.

Jag är 17 år och kan inte läsa vad som hände för ett år sedan när jag var på läkarbesök, varför?

Åldersgränsen för att läsa sin journal sänktes 1 november 2017 från 18 år till 16 år.  Du som är mellan 16-18 år kan läsa journalinformation som skrivits från och med 1 november 2017, men inte bakåt i tiden. Du kan alltid begära ut din journalinformation på papper. 

Kan jag spärra min journalinformation så att den inte alls går att läsa via nätet?

Du kan välja att försegla din egen journal. Då stänger du av din möjlighet att nå journalen via nätet. Du kan antingen försegla via e-tjänsten eller be om hjälp med detta när du besöker hälso- och sjukvården. Tänk på att du efter försegling inte själv kan öppna upp din journal igen. Kontakta telefonservice på telefonnummer 0774–44 10 10 för mer information, måndag-torsdag kl. 9-10. (Detta telefonnummer gäller endast för patienter inom Västra Götalandsregionen).

Vad är skillnaden mellan att försegla e-tjänsten Journalen och att spärra min journal?

När du förseglar din åtkomst till e-tjänsten Journalen stänger du av möjligheten för dig själv och dina eventuella ombud att läsa din journalinformation via nätet.

När du spärrar din journal kan den inte läsas av personal utanför den enhet spärren avser utan ditt samtycke. Läs mer om att spärra journal.

Kan jag ställa frågor till vården i Journal via nätet?

Har du frågor eller kommentarer om det som står, kontakta den vårdenhet du besökte. Det kan du göra via telefon eller brev. Du når journal via nätet genom 1177 Vårdguidens e-tjänster. Här kan du även kontakta vården.

Hur kan jag som synskadad ta del av informationen?

Synskadade har ofta olika hjälpmedel för att kunna läsa text på en bildskärm. E-tjänsten ingår i ett system som har testats på synskadade. Med en kombination av automatisk textuppläsning och braille-kodsgivare vid tangentbordet, kan sådan text göras tillgänglig för en synskadad person.

Kan man komma åt sin journal även när man är utomlands?

Ja, det är ingen skillnad om du befinner dig i Sverige eller utrikes.

Vilka andra länder har Journal via nätet?

Danmark har haft e-tjänsten sedan 2008. Det finns även i USA och i Holland.

Kan jag få veta vilka som läst i min journal?

När vårdpersonal läser en journal registreras det och kan kontrolleras i efterhand. Du har rätt att veta om och när någon har läst din journal. Ring till telefonservice på telefonnummer 0774 – 44 10 10 för mer information, måndag-torsdag kl. 9-10. (Detta telefonnummer gäller endast för patienter inom Västra Götalandsregionen).

Kan vårdpersonal se att jag har läst i min journal?

Nej, vårdpersonalen kan inte se om du har läst din journal via nätet.

Till toppen av sidan