1177.se

Visa vårdmottagning på 1177.se

För att en mottagning ska kunna visas som ett kontaktkort på 1177.se måste den vara ansluten till katalogtjänsten HSA. Katalogtjänst HSA är en elektronisk katalog som innehåller kvalitetsgranskade uppgifter om personer och verksamheter inom svensk vård och omsorg.

Det är bara mottagningar inom svensk vård eller omsorg som kan anslutas till HSA. Det kan prövas av ett särskilt råd, om det behövs.

I varje region finns det HSA-ansvariga som ser till att de mottagningar som är anslutna till regionen finns med i HSA-katalogen. De ser även till så att informationen om mottagningen är korrekt och uppdaterad.

Västra Götaland

Mottagningar som drivs av Västra Götalandsregionen

De mottagningar som finns i katalogtjänst HSA blir synliga på 1177.se. Västra Götalandsregionen ansvarar för att de vård- och tandvårdsmottagningar som drivs av regionen finns med i HSA-katalogen. 

Katalog i Väst

I Västra Götalandsregionen används Katalog i Väst (KiV) för att uppdatera uppgifter i HSA. Lokala KiV-administratörer finns på alla förvaltningar och de ansvarar för att kataloguppgifter läggs in och uppdateras. 

Representerar du en mottagning som drivs av regionen och behöver mer information om hur din mottagning kan synas på 1177.se ska du kontakta din lokala administratör för Katalog i Väst. Om du inte vet vem som är din lokala adminstatör för Katalog i Väst kan du vända dig till den lokala systemförvaltaren.

Lokala systemförvaltare (intranät, för dig som är anställd i Västra Götalandsregionen)

Om Katalog i Väst (med kontaktuppgifter för dig som är privat vårdgivare)

Att ansluta en privat mottagning till HSA

För att ansluta en privat mottagning behöver du anlita ett HSA-ombud. Information om priser och villkor för anslutning hittar du på HSA-ombudens hemsidor.

Ibland är det möjligt för privata mottagningar som har avtal med regionen att ansluta till HSA genom regionen i stället för via ett ombud. Kontakta din region för mer information.

Läs mer om att ansluta sig till HSA-katalogen och om HSA-ombud.

Till toppen av sidan