Undersökning & behandling

Vaccinationer

Vaccinationer ger ett bra skydd mot smittsamma sjukdomar. Här kan du läsa om olika vaccinationer och få information om när du ska vaccinera dig eller ditt barn.

Innehåll - Vaccinationer

Visa innehåll som:
 • Så fungerar vaccin

  Vaccin är en stor anledning till att det sprids få allvarliga smittsamma sjukdomar och att så få barn dör i Sverige. Här kan du läsa mer om hur vaccin fungerar och vad vaccin innehåller.

 • Vaccinationsprogram för barn

  Alla barn i Sverige erbjuds och rekommenderas vaccination mot tolv sjukdomar. Barn vaccineras för att få ett bra skydd mot allvarliga sjukdomar. Barnavårdscentralen och elevhälsan informerar om när det är dags för barnet att få vaccinationerna.

 • Vaccinationer för dig som är gravid

  Du som är gravid rekommenderas vaccination mot kikhosta, covid-19 och influensa. Genom att vaccinera dig minskar du risken att bli allvarligt sjuk. Du skyddar också ditt nyfödda barn mot sjukdomarna.

 • Om vaccin mot covid-19

  Här hittar du information om vaccin mot infektionssjukdomen covid-19.

 • Vaccination mot difteri

  Sjukdomen finns framför allt i vissa länder i Afrika och Sydostasien.

 • Vaccination mot epidemisk hjärnhinneinflammation

  Epidemisk hjärnhinneinflammation är en bakteriesjukdom. Den finns i hela världen men framför allt i västra och centrala Afrika. Sjukdomen är ovanlig men livshotande och kan dessutom ge bestående besvär.

 • Vaccination mot gula febern

  Gula febern är en virussjukdom som sprids med myggor. Du bör vaccinera dig mot gula febern om du ska vara i områden med risk för sjukdomen.

 • Vaccination mot hepatit A

  Hepatit A är en ovanlig sjukdom som orsakas av virus. Sjukdomen sprids framför allt genom avföring som förorenat mat och dryck. Sjukdomen kan bli mycket allvarlig.

 • Vaccination mot hepatit B

  Hepatit B är en ovanlig sjukdom som orsakas av virus. Sjukdomen sprids framför allt genom blod och vid oskyddat sex. Sjukdomen kan bli mycket allvarlig.

 • Vaccination mot HPV

  Vaccination mot HPV ingår i vaccinationsprogrammet för alla barn från och med hösten 2020. Tidigare ingick det endast för flickor.

 • Vaccination mot influensa

  Du kan skydda dig mot influensa genom att vaccinera dig. Influensa orsakas av virus och är mycket smittsamt. Viruset smittar framför allt om någon som är sjuk hostar eller nyser.

 • Vaccination mot japansk hjärninflammation

  Japansk hjärninflammation är en virussjukdom som finns i stora delar av östra och sydöstra Asien. Sjukdomen kallas också japansk encefalit och sprids av myggor. Sjukdomen är ovanlig men livshotande.

 • Vaccination mot kolera

  Kolera är en sjukdom som smittar genom mat och dryck. Du kan skydda dig mot kolera med drickbart vaccin. Du behöver oftast bara vaccinera dig om du vistas en längre tid i områden där sjukdomen är vanlig.

 • Vaccination mot mässling

  Mässling orsakas av ett virus som är mycket smittsamt. Mässling är ovanligt i Sverige men mer vanligt i många andra delar av världen. Vaccination mot mässling rekommenderas till alla och ingår i vaccinationsprogrammet för barn.

 • Vaccination mot pneumokocker

  Pneumokocker är en vanlig orsak till infektioner med bakterier. Genom att vaccinera dig kan du minska risken för att få en allvarlig infektion.

 • Vaccination mot polio

  Polio smittar via avföring och sprids genom förorenat vatten och avlopp. Du kan skydda dig mot polio med ett vaccin. Vaccination rekommenderas för alla, inte bara om du ska resa utomlands.

 • Vaccination mot RS-virus

  Vissa personer har en ökad risk att bli allvarligt sjuka av RS-virus. De rekommenderas vaccin.

 • Vaccination mot rabies

  Rabies orsakas av virus. Sjukdomen kan smitta vid kontakt med saliv från ett smittat däggdjur, oftast hundar. Rabies är dödlig utan behandling med vaccin. Ingen i Sverige har smittats på många år. Det är bra om du vaccinerar dig för att få ett skydd mot rabies när du vistas en längre tid i områden där det finns risk för rabies.

 • Vaccination mot rotavirus

  Rotavirus är en vanlig orsak till magsjuka hos barn. Barnet kan vaccineras från sex veckors ålder och får därefter en eller två doser till.

 • Vaccination mot stelkramp

  Du kan smittas med stelkramp om ett sår kommer i kontakt med stelkrampsbakterier som finns i jord. Sjukdomen finns i hela världen och vaccination rekommenderas för alla, inte bara om du ska resa utomlands.

 • Vaccination mot TBE

  Virussjukdomen TBE sprids med fästingar. Vaccinera dig om du ska vistas där TBE-viruset finns. Du behöver flera doser av vaccinet.

 • Vaccination mot tyfoidfeber

  Tyfoidfeber är en bakteriesjukdom som sprids med förorenad mat och dryck. Du kan skydda dig med ett vaccin.

 • Vaccination mot tuberkulos – tbc

  Barn som har ökad risk att bli smittade kan vaccineras mot tuberkulos. Vaccinet skyddar barnet från att bli allvarligt sjuk i tuberkulos.

Mer på 1177.se

Checklista inför utlandsresan

Här får du en översikt över vad du kan behöva tänka på inför en utlandsresa. Blir du sjuk och behöver vård i ett land utanför Sverige gäller olika regler.

Reseapotek

Vad du tar med dig i ett reseapotek kan variera beroende på vilket land du reser till och hur lång tid du är borta.

Att vara rädd för nålstick

Det är vanligt att vara rädd för nålstick. Många tycker att det är obehagligt att ta sprutor och att lämna blodprov. Det finns flera saker du kan göra för att bättre klara av situationer med nålstick.

Till toppen av sidan