Vaccinationer

Vaccination mot hepatit B

Hepatit B är en ovanlig sjukdom som orsakas av virus. Sjukdomen sprids framför allt genom blod och vid oskyddat sex. Sjukdomen kan bli mycket allvarlig.

Sjuksköterska ger vaccination till en person
Vuxna och äldre barn får sprutan med vaccin på utsidan av överarmen.

När ska jag vaccinera mig?

Du kan behöva vaccinera dig om du ska resa till ett område där risken att smittas av hepatit B är större än i Sverige. Det kan bland annat vara om du ska resa till Asien, Afrika eller Sydamerika.

Du rekommenderas vaccin om något av det här stämmer:

 • Du ska stanna längre än tre veckor i områden med hög smittrisk.
 • Du planerar upprepade besök till dessa områden.
 • Du har en sjukdom som gör att du kan behöva sjukvård och behandlas med sprutor på resmålet.
 • Du riskerar att smittas med nålar som används till exempel vid tatuering och piercing.
 • Du tror att du kommer att ha oskyddat sex med en ny partner på resmålet.
 • Du ska jobba inom sjukvård eller omsorg i områden med hög smittrisk.

Så går vaccinationen till

Vuxna och äldre barn får sprutan med vaccin på överarmens utsida. Barn som är yngre än ett år får oftast sprutan på lårets framsida.

Läs mer om hur du kan förbereda ditt barn inför vaccinationen.

Vuxna

Du vaccineras vid tre tillfällen. Efter den tredje dosen har du ett skydd resten av livet.

För att få ett bra skydd rekommenderas att du får:

 • Första dosen.
 • Andra dosen, en månad efter första dosen.
 • Tredje dosen, fem till tolv månader efter andra dosen eller inför nästa resa.

Barn 

Barn kan vaccineras med samma intervall som vuxna. I alla regioner i Sverige rekommenderas barn tre doser vaccin mot hepatit B under första levnadsåret. Efter den tredje dosen har barnet ett skydd resten av livet.

Kombinationsvaccin mot hepatit A och hepatit B

Du som både behöver vaccineras mot hepatit A och hepatit B kan få ett kombinationsvaccin.

Vuxna och unga från 16 år

Du vaccineras vid tre tillfällen. Efter den tredje dosen kombinationsvaccin har du skydd mot hepatit A under minst 30 år, och mot hepatit B resten av livet.

 • Första dosen.
 • Andra dosen, en månad efter första dosen.
 • Tredje dosen, tidigast sex månader efter andra dosen.

Barn från ett år och unga upp till och med 15 år

Ett kombinationsvaccin mot hepatit A och hepatit B för barn innehåller hälften av en vuxendos av båda vaccinerna. Barnet vaccineras då vid tre tillfällen med samma intervall som vuxna. Efter den tredje dosen kombinationsvaccin har barn och unga ett skydd mot hepatit A under minst 30 år, och mot hepatit B resten av livet.

Förstärkt vaccin för vissa

Det går också att få ett förstärkt vaccin om barnet ska resa inom en månad och då bara behöver ta två sprutor. Detta vaccin har samma vaccinmängd som för vuxna.

För att få ett fullgott skydd rekommenderas vaccination vid två tillfällen:

 • Första dosen.
 • Andra dosen, tidigast sex månader efter första dosen.

Efter den andra dosen av ett förstärkt vaccin har barnet ett skydd mot hepatit A under minst 30 år, och mot hepatit B resten av livet.

Om du har glömt att vaccinera dig

Om du har glömt att vaccinera dig och har kortare tid än en månad innan du ska resa, kan du ibland behöva få tre doser med ett kortare intervall. 

Då kan det vara bra att ta en fjärde dos efter ett år och på så sätt få ett fullgott skydd.

Var kan jag vaccinera mig?

Kontakta en vårdcentral eller en vaccinationsmottagning om du vill vaccinera dig. Här kan du hitta vård.

Graviditet eller amning

Det har inte gjorts några tester av vaccinet på personer som är gravida eller ammar. Däremot har vaccinet använts av många som är gravida eller ammar, och det finns ingenting som tyder på att vaccinet skulle skada barnet.

Läs mer om vaccin mot hepatit B under graviditet.

Så mår jag efteråt

Du kan bli lite röd och svullen på stället där du fick sprutan. Det kan också kännas lite ömt. Du kan också må illa, få feber, ont i huvudet och muskelvärk.

Kontakta en läkare om besvären inte går över inom en eller några dagar.

Påverka och delta i din vård

Du kan söka vård på vilken vårdcentral du vill i hela landet.

För att du ska kunna vara delaktig i din vård och behandling är det viktigt att du förstår informationen du får av vårdpersonalen. Ställ frågor om du inte förstår. 

Även barn ska få vara delaktiga i sin vård. Ju äldre barnet är desto viktigare är det.

Du har möjlighet att få hjälp av en tolk om du inte pratar svenska. Du har också möjlighet att få hjälp av en tolk om du har en hörselnedsättning eller talsvårigheter.

Mer på 1177.se

Allmänna reseråd

Kan jag flyga när jag är gravid, hur skyddar man små barn mot solen och vad kan vara bra att ha med på resan om jag blir sjuk? Det och mycket annat kan du läsa om här.

Att vara rädd för nålstick

Det är vanligt att vara rädd för nålstick. Många tycker att det är obehagligt att ta sprutor och att lämna blodprov. Det finns flera saker du kan göra för att bättre klara av situationer med nålstick.

Så fungerar vaccin

Vaccin är en stor anledning till att det sprids få allvarliga smittsamma sjukdomar och att så få barn dör i Sverige. Här kan du läsa mer om hur vaccin fungerar och vad vaccin innehåller.

Till toppen av sidan