Habilitering

Habilitering och rehabilitering vid synnedsättning

Innehållet gäller Västerbotten

För att få stöd av synrehabiliteringen i Västerbotten behöver du eller ditt barn eller ungdom en remiss från ögonläkare till det första besöket.

Habilitering för barn och ungdomar med synnedsättning

Misstänker du att ditt barn har svårt att se ska du kontakta ögonmottagningen för att göra en utredning. Har barnet rätt till stöd från synrehabiliteringen så skriver ögonläkaren en remiss dit.

Tillsammans med familjen kartlägger synrehabiliteringen vilka behov ditt barn och familjen har och gör en plan för vad som ska göras.

Exempel på stöd och hjälp som du eller ditt barn kan få:

 • Ökad kunskap om barnets syn.
 • Synstimulering.
 • Utprovning av hjälpmedel.
 • Hjälp att hitta strategier som underlättar din vardag, utifrån synfunktion och behov.
 • Samtalsstöd till barnet eller dig som vårdnadshavare.
 • Information om samhällsstöd samt råd och stöd i myndighetskontakter.

För att få en god habilitering krävs ofta samverkan med andra viktiga samhällsfunktioner, till exempel skolan. Samverkan sker efter samtycke från dig som vårdnadshavare.

Inom synrehabiliteringen arbetar flera olika yrkesgrupper. Arbetet sker i team. I teamen kan till exempel synpedagog, kurator, optiker, psykolog och IT-pedagog ingå.

Hit kan du vända dig i Västerbotten

Synrehabilitering Lycksele

Synrehabilitering Skellefteå

Synrehabilitering Umeå

Rehabilitering för vuxna med synnedsättning

Har du en nedsatt synförmåga ska du kontakta ögonmottagningen för en utredning. Om du har rätt till stöd från synrehabiliteringen så skriver ögonläkaren en remiss dit.

Tillsammans med dig gör synrehabiliteringen en kartläggning av dina behov och en plan för din rehabilitering. Närstående är välkomna att delta.

Exempel på stöd och hjälp som du eller dina närstående kan få:

 • Ökad kunskap om din synnedsättning.
 • Samtalsstöd.
 • Utprovning av hjälpmedel.
 • Hjälp att hitta strategier som underlättar din vardag, utifrån nya förutsättningar.
 • Information om samhällsstöd samt råd och stöd i myndighetskontakter.

För att du ska få en god rehabilitering krävs ofta samverkan med andra viktiga samhällsfunktioner, till exempel Försäkringskassan eller äldreomsorgen. Samverkan sker endast om du godkänt det.

Inom synrehabiliteringen arbetar flera olika yrkesgrupper. Arbetet sker i team. I teamen kan till exempel synpedagog, kurator, optiker, psykolog och IT-pedagog ingå.

Kvalitetsregister för rehabilitering vid synnedsättning

Synverksamheterna i Sverige deltar i ett kvalitetsregister, Svenskt kvalitetsregistret för rehabilitering vid synnedsättning, SKRS. Syftet är att få underlag för att förbättra verksamheten. Du kan välja att avstå medverkan.

Hit kan du vända dig i Västerbotten

Synrehabilitering Lycksele

Synrehabilitering Skellefteå

Synrehabilitering Umeå

Till toppen av sidan