När du ringer 1177

När du ringer 1177

1177 är ett nationellt telefonnummer för sjukvårdsrådgivning. Du kan ringa dygnet runt. Sjuksköterskorna som svarar bedömer ditt behov av vård, ger dig råd och vägleder till lämplig vårdmottagning när så behövs.

Sjuksköterska på 1177 Vårdguiden på telefon
En sjuksköterska svarar i telefon på sjukvårdsrådgivningen.

Gäller det ett livshotande tillstånd - ring alltid 112.

Västerbotten

Det här är en väg in till vården för att få råd. Vill du söka hjälp digitalt kan du chatta med vårdpersonal genom tjänsten 1177 direkt Västerbotten.

När du ringer 1177

Det är bra att ha tyst omkring dig när du ringer eftersom det är viktigt att du och sköterskan hör varandra tydligt.

När du ringer 1177 får du ett antal valmöjligheter innan du kopplas till en sjuksköterska. Du blir ombedd att knappa in personnumret för den som ärendet gäller. Om ärendet gäller dig själv kan du i de flesta regioner välja att identifiera dig med e-legitimation, antingen med BankID eller Freja eID plus. Du kan också välja att vänta kvar utan att ange personnummer.

Vårdgivaren ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter

När du ringer till 1177 förmedlas personuppgifter om dig vidare. Det kan till exempel vara uppgifter om ditt telefonnummer och uppgifter om vilken kommun du ringer ifrån.  

Den som tar emot dessa uppgifter är den vårdgivare som har uppdraget att bedriva sjukvådsrådgivning i den region som du befinner dig i. Vårdgivaren är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Läs mer om personuppgifter i vården

Alla samtal spelas in och behandlas med sekretess enligt patientdatalagen. De samtal som är rådgivningssamtal journalförs. Du når din journal genom att logga in på 1177.     

När du vill ringa 1177 och är hörselskadad, döv eller har talsvårigheter

Du som använder texttelefon eller bildtelefon kan också få sjukvårdsrådgivning via en teckenspråkstolk som i sin tur ringer 1177. Läs mer om tjänsterna texttelefoni.se och bildtelefoni.net. Du kan också använda tjänsten Teletal som erbjuder stöd av en tolk som kan hjälpa till med till exempel svåra ord och minnesanteckningar under ditt samtal med 1177.  

Läs vad som sägs när du ringer till 1177

Det som sägs kan variera beroende på var du bor. Detta är det som sägs på det nationella talsvaret när du ringer 1177.

Huvudmeny

  • Välkommen till 1177 
  • For information in English please press 5
  • Gäller det livshotande tillstånd avsluta samtalet och ring 112

Undermeny knappval 5

Den här menyn är på engelska.

Huvudmeny på engelska

  • Welcome to 1177 
  • If you are calling about a serious or life-threatening condition please hang up and call 112

När du vill ringa 1177 från ett annat land eller från en telefon med utländskt nummer

Ring +46 771-11 77 00 för sjukvårdsrådgivning när du är utomlands eller om du har en telefon som har ett utländskt nummer.

Har du problem att ringa 1177?

Det kan bero på att:

  • Din telefonoperatör inte har gjort det möjligt att ringa 1177. Detta gäller endast mindre operatörer och vissa IP-telefonioperatörer.
  • Du ringer från en företagsväxel som inte tillåter just detta nummer.

Vad kostar det att ringa 1177?

Kostnaden för att ringa 1177 är samma som för ett vanligt telefonsamtal och det gäller vare sig du ringer när du är i Sverige eller om du ringer från ett annat land. Hur mycket det kostar beror på vilken telefonoperatör och vilket abonnemang du har.

Förutsättningar för en god kvalitet i de råd som ges

Varje region driver sin egen verksamhet för sjukvårdsrådgivning, antingen i egen regi eller genom upphandlad underleverantör. För att eftersträva en likvärdig kvalitet över hela landet ingår de flesta regioner i ett nationellt nätverk med ett gemensamt arbetssätt och gemensamt beslutsstöd. 

Sjuksköterskorna som arbetar på sjukvårdsrådgivningarna svarar på cirka fyra miljoner samtal per år. Av de som ringer 1177 följer omkring 90 procent de råd de får och är så nöjda att de skulle ringa igen.

Har du synpunkter?

Du som har synpunkter eller klagomål på den rådgivning du fick när du ringde 1177 kan skicka in dem här. Dina synpunkter skickas till den region som genomförde samtalet.

Till toppen av sidan