Läs din journal

Läs din journal via nätet

Du som är 16 år eller äldre kan läsa information ur din journal genom att logga in. Hur mycket information som visas beror på i vilken region som du har behandlats.

En person som sitter vid ett bord intill ett fönster och tittar på sin mobiltelefon.
Du kan läsa vad som står i din journal via nätet när du har loggat in med e-legitimation.

Varje gång du söker eller får vård förs en journal. I din journal finns bland annat anteckningar och information om diagnoser och provsvar. Läs mer om vad en journal är här.

För att läsa vad som står i din journal via nätet måste du logga in med e-legitimation.

Journalen är på svenska

Den dator, surfplatta eller mobiltelefon som du loggar in på journalen från behöver ha svenska som inställt språk. Annars finns risk att din journal översätts felaktigt.

Västerbotten

Du som behandlats i Västerbotten

Du som fått vård i Västerbottens län har möjlighet att läsa din journal via nätet. Logga in i 1177 Vårdguidens e-tjänster med e-legitimation. Under rubriken Journaltjänster hittar du Journalen. 

Film från Region Jönköping: Så fungerar tjänsten Journalen (YouTube)

Vanliga frågor och svar om Journalen

Vad kan jag läsa?

Tanken är att all journalinformation med tiden ska visas via nätet, men rent tekniskt kommer olika delar läggas till successivt.

Du kan läsa: 

  • anteckningar som gjorts när du besökt vården eller varit inlagd på sjukhus
  • anteckningar som gjorts när du kontaktat vården per telefon 

Från den 10 juni 2021 kan du läsa din journalanteckningar från 1177 Vårdguiden på telefon.

Varje gång du loggar in i tjänsten Journalen måste du välja om du vill använda rådrum eller inte. Rådrum innebär att Journalen inte visar journalinformation som är nyare än 14 dagar, eller som inte bekräftats av vårdpersonal. De får då möjlighet att på annat sätt ge dig eventuella känsliga besked samt kontrollera att ny information stämmer.

Vad kan jag inte läsa?

Journalanteckningar som gjordes innan år 2001 kan du inte läsa och de lämnas som tidigare ut i pappersformat. Du kan inte se laboratoriesvar och remisser i tjänsten. Anteckningar från rättspsykiatri, vuxenpsykiatri, barn- och ungdomspsykiatri, klinisk genetik, barn- och ungdomshabilitering och ungdomsmottagningar visas inte.

Du kan inte heller läsa tandvårdens journaler. 

Till toppen av sidan