ናብሕክምናምኻድ

ንጸረ ኢንፍሉዌንዛ፡ ኮቪድ-19ን ፕኔውሞኮከር(ነድሪ ሳምቡእ፡ እዝንን ሶርኖን ዝፈጥር ባክተርያ) ንዝኸውን ክታበት ኣብ ዞባ ሰርምላንድ ንምውሳድ ቆጸራ ሓዝ

Boka tid för vaccination mot influensa och covid-19 i Sörmland - tigrinskaThe content concerns Sörmland

ዕድሜኻ 65 ወይ ልዕሊኡ ምስ ዝኸውን ኢንፍሉዌንዛን ኮቪድ-19ን ፕኔውሞኮከር ከቢድ ሕማም ክፈጥሩልካ ይኽእሉ እዮም።

ካብ እዚኣቶም ንምክልኻል እቲ ዝቐለለ ክታበት ምውሳድ እዩ። እዚ ክታበት ገንዘብ ዘይክፈሎ ነጻ እዩ።

ካልእ ሓዳሪ ሕማም ዘለካ ሰብ ምስ ትኸወንን፡ ንኣብነት ሽኮርያ፡ ሕማም ልቢ፡ ሕማም ሳምቡእ፡ ሕማም ኲሊት ወይ ሕማም ጸላም ከብዲ፡ ነዚ ክታበት ክትወስዶ ትምከር። ብሰንኪ ካልእ ሕማም ወይ ብሰንኪ ክንክን ነብስኻ ጽቡቕ ናይ ምክልኻል ዓቕሚ ምስ ዘይህልዎ፡ እዚ ክታበት ይምልከተካ እዩ። ዘድልየካን ዘየድልየካን ርግጸኛ ምስ ዘይትኸውን ንሓኪምካ ተወከሶ።

ነዚ ክታበት ዝኸውን ግዜ ኣብ መካነ-መርበብና(ዌብሳይትና) ኣቲኻ ወይ ብቊጽሪ ተሌፎን 016-10 40 44 ደዊልካ(ሽወደንኛን እንግሊዝኛን ንዛረብ ኢና) ቆጸራ ክትሕዝ ትኽእል ኢኻ።

ቆጸራ ኣብ’ዚ ሓዝ

Eskilstuna

Flen

Gnesta

Katrineholm

Nyköping

Oxelösund

Strängnäs

Trosa

Vingåker

Drop in

Eskilstuna

iDoc, Smedjegatan 27 (City Hotell)

 • onsdag 22 november klockan 16-19
 • torsdag 23 november klockan 16-19
 • torsdag 30 november klockan 16-19
 • torsdag 7 december klockan 16-19
 • torsdag 14 december klockan 16-19
 • onsdag 20 december klockan 16-19

Vårdcentralen Achima Care Eskilstuna i Ekeby

 • tisdagar klockan 13-15

Vårdcentralen Fröslunda

 • lördag 2 december klockan 9-13

Vårdcentralen Norra Eskilstuna

 • tisdag 21 november klockan 08.30-16.30
 • onsdag 22 november klockan 08.30-16.30
 • torsdag 23 november klockan 08.30-16.30
 • fredag 24 november klockan 08.30-16.30

Vårdcentralen Torshälla

 • onsdag 22 november klockan 13-16
 • måndag 27 november klockan 13-16
 • torsdag 7 december klockan 13-16

Flen

Landsbygdsvaccinatören vaccinerar:

Flen, Amazon Parkgatan 3

 • lördag 25 november klockan 10-13
 • lördag 9 december klockan 10-12
 • torsdag 14 december klockan 11-13 

Malmköping, Storgatan 8

 • onsdag 22 november klockan 14-18
 • onsdag 6 december klockan 16-18

Katrineholm

iDoc, Vallavägen 16B (den låga byggnaden mellan Östra skolan och Lövåsgården)

 • torsdag 23 november klockan 16-19
 • torsdag 30 november klockan 16-19
 • torsdag 7 december klockan 16-19
 • torsdag 14 december klockan 10-11.30 och klockan 13.30-15
 • torsdag 21 december klockan 16-19

Vår Vårdcentral

 • fredag 24 november klockan 11-12
 • fredag 1 december klockan 11-12
 • fredag 8 december klockan 11-12
 • fredag 15 december klockan 11-12

Nyköping

iDoc, Hjorten, Olof Palmes väg 1b

 • måndag 27 november klockan 9-11 och klockan 13-15
 • onsdag 6 december klockan 9-11
 • måndag 11 december klockan 9-11 och klockan 13-15

Stadshuset 

(iDoc vaccinerar)

 • lördag 25 november klockan 11-15
To the top of the page