ትግርኛ/Tigrinska

Undersökningar och prover - ምርመራታት/ቅምሶታት

Undersökningar/prover - tigrinskaThe content concerns Gävleborg

Current articles

Visa innehåll som:
  • ዕላል ጥዕና ንዓኻ ንወዲ 40 ዓመት - ብዛዕባ ጥዕናኻ ተዛረብ

    Hälsosamtal Gävleborg - tigrinska

    ንስኻ ወዲ 40 ዓመት ትመልእ ዘለኻ፣ ኣብ ማእከል ጥዕናኻ ብነጻ ምድውዋል ክትገብር ትኽእል ኢኻ። ኣብኡ ምስ ሓደ ሰራሕተኛ ኣለይቲ ሕሙማት ብዛዕባ ጥዕናኻን መዓልታዊ ልምድታትካን ክትዛረብ ትኽእል። እቲ ዕላል ጥዕናኻ ብኸመይ ከተመሓይሽን ኣብ መጻኢ ናይ ምሕማም ሓደጋ ከተጉድልን ከም እትኽእል ዝምልከት እዩ። እቲ ደወል ኣስታት ሓደ ሰዓት ይወስድ።

To the top of the page