Kontakta vården

Kontakta vården i Västerbotten

Kontakt - svenska lättlästInnehållet gäller Västerbotten

SOS-Alarm, telefon-nummer 112. Giftinformation, telefon-nummer 08-33 12 31. Sjukvårdsrådgivning, telefon-nummer 1177, eller besök 1177.se

Hälsocentraler, sjukstugor och sjukhus

Kontaktuppgifter till hälsocentraler, 

sjukstugor och sjukhus hittar du här på 

webb-platsen 1177.se.

Välj rubriken Hälsocentraler i Västerbotten.

 

Du kan alltid ringa till Region Västerbottens växel

för att bli kopplad till rätt ställe.

 

Telefon-nummer till växeln: 090-785 00 00

Sjukresor

Beställning av sjukresor,

telefon-nummer 0771-25 10 20.

Region Västerbotten

Telefon-nummer 090-785 00 00.

Fax-nummer 090-13 68 82.

E-post: regionen@regionvasterbotten.se 

regionvasterbotten.se 

 

Post-adress:

Region Västerbotten

901 89 Umeå

 

Besöksadress:

Regionens hus

Köksvägen 11

Umeå

Synpunkter på vården

Om du har synpunkter på vården ska du prata med

den personal som du har kontakt med. 

Du kan också prata med verksamhets-chefen

eller patient-nämnden.

 

Adress till patient-nämnden:

Patientnämnden

Regionens hus

901 89 Umeå

Telefon-nummer till växeln: 090-785 00 00.

E-tjänst: Logga in på 1177.se/loggain

E-post: patientnamnden@regionvasterbotten.se

 

Skicka inte känslig information

med e-post. Då finns risk att någon annan

än mottagaren kan läsa meddelandet.

Använd e-tjänsten istället.

www.vantetider.se

På webb-platsen www.vantetider.se kan du se 

hur långa väntetider det är för besök,

undersökning, behandling eller operation.

Tolkcentralen

E-tjänst: logga in på 1177.se/loggain

E-post: tolkcentralen@regionvasterbotten.se

Sms: 070-384 74 65

Bildtelefon: tolk.umea@sip.nu

Texttelefon: 090-14 04 81

 

När Tolkcentralen är stängd

Om du behöver boka en tolk akut,

till exempel till sjukvård, polis eller rörmokare,

när Tolkcentralen har stängt

använder du de här numren:

Tal- och texttelefon: 0910- 70 13 15

Sms: 070-785 03 02

Patient-försäkringen - Löf

Telefon-nummer 08-55 10 10 00.

lof.se

Läkemedels-försäkringen

Telefon-nummer 08-462 37 00.

www.lakemedelsforsakringen.se

Särskilt stöd och habilitering för vuxna, LSS

LSS-handläggare

Telefon-nummer 090-785 71 31.

Centrum för tillgänglig information, Infomix

Telefon-nummer

Lena: 072-203 37 03

Peder: 070-687 37 02

 

E-post

lena.lundberg@regionvasterbotten.se 

peder.johansson@regionvasterbotten.se

 

Adress:

Nygatan 52 B 

931 30 Skellefteå.

Centrum för tillgänglig information, Infomix

 

Den lättlästa informationen är framtagen i samarbete med Centrum för tillgänglig information i Västerbotten, Infomix.

Till toppen av sidan