Lämna prov eller undersökas

Hälso-undersökningar

Hälso-undersökningar - svenska lättlästInnehållet gäller Västerbotten

Region Västerbotten bjuder in alla som fyller 40, 50 och 60 år till en hälso-undersökning på hälsocentralen.

Undersökningarna görs för att hitta

personer som riskerar att få hjärt-kärlsjukdom så 

att de kan få vård. Men undersökningarna görs 

också för att hitta personer som vill få hjälp och 

motivation att leva hälsosamt. 

Två besök

Undersökningen består av två besök.

Vid det första får du lämna prover och

svara på frågor i en enkät. 

Det andra besöket är ett personligt samtal med 

en särskilt utbildad sjuksköterska.

Om du inte blivit inbjuden till 

hälso-undersökning eller har frågor kan du

prata med personalen på din hälsocentral.

 

Den lättlästa informationen är framtagen i samarbete med Centrum för tillgänglig information i Västerbotten, Infomix.

Till toppen av sidan