Sjukdomar och besvär

Ont i halsen

Ont i halsen - svenska lättlästInnehållet gäller Västerbotten

De allra flesta hals-infektioner går över utan antibiotika efter några dagar eller en vecka.

Har du halsont och feber utan hosta, 

snuva eller heshet,

så kan det vara hals-fluss.

Hals-fluss är en infektion som beror på 

bakterier i halsen,

framför allt bakterien strepto-kocker.

Antibiotika mot hals-fluss

Om du har hals-fluss och har svåra besvär

kan du behöva antibiotika.

Svåra besvär kan vara 

att du mår mycket dåligt,

att du har svårt att svälja eller gapa, 

att febern inte går ner på 3-4 dagar.

 

Kontakta din hälsocentral för att

testa om du har strepto-kocker.

 

Hals-fluss är smittsamt,

men om du tar antibiotika smittar du inte

andra personer efter 3 dagars behandling.

Barn och strepto-kocker

Det är vanligt att barn har

bakterien strepto-kocker i halsen,

utan att ha ont eller att ha hals-fluss.

Du behöver bara kontakta din hälsocentral för att

testa ditt barn för strepto-kocker,

om barnet har svåra besvär från halsen.

Goda råd om du har hals-fluss

 • Drick mycket och ta halstabletter för att 
  lindra smärtan.
 • Har du mycket ont kan du ta 
  läkemedel mot smärtan, 
  till exempel paracetamol eller ibuprofen.
 • Om du har feber så ska du vila.
 • Tvätta händerna ofta för att undvika att 
  smitta andra.

Viktigt

Kontakta läkare igen om du blir sämre eller 

om du inte blivit bättre efter 3 dagar.

Kontakta också läkare om du får svårt att 

gapa eller svälja. 

Du kan till exempel ha fått en hals-böld.

En hals-böld är när du har var 

vid hals-mandlarna.

 

Den lättlästa informationen är framtagen i samarbete med Centrum för tillgänglig information i Västerbotten, Infomix.

Till toppen av sidan