Sjukdomar och besvär

Luftrörs-katarr

Luftrörs-katarr - svenska lättlästInnehållet gäller Västerbotten

När du blir förkyld kan virus eller bakterier spridas till luftrören, och du får en så kallad luftrörs-katarr.

Luftrörens slemhinnor blir svullna och

irriterade och du kan få besvärlig hosta som 

kan pågå i cirka 3 veckor.

Du kan även få feber, halsont och snuva.

För det mesta går sjukdomen över av sig själv.

Hostan skyddar

När virus och bakterier sprider sig till luftrören

bildas slem som ger dig hosta.

I slemmet fastnar virus, bakterier och damm som 

du andas in.

När du hostar upp slemmet ur luftrören följer 

damm, virus och bakterier med.

Hostan är därför en del av

kroppens försvar.

 

Om du inte hostade skulle virus och bakterier

stanna kvar i dina luftrör och orsaka infektioner,

till exempel lung-inflammation.

Att du hostar i flera veckor beror på att

irritationen i luftrören läker långsamt.

Goda råd om du har luftrörs-katarr

 • Drick mycket.
  Vätska lindrar hostan och andra
  besvär från halsen.
  Hostmedicin hjälper bara lite grann.
 • Om du har feber, halsont och ont i 
  bröstet kan du ta smärtstillande och
  feber-nedsättande läkemedel,
  till exempel paracetamol eller ibuprofen.
 • Om ditt barn hostat mycket under natten
  kan det vara bra att stanna hemma med
  barnet så att det får vila.
 • Om du röker blir hostan mer besvärlig och 
  det tar längre tid innan du blir frisk.
 • Du kan undvika att smitta andra om du
  hostar och nyser i armvecket eller i en näsduk.
  Det är också viktigt att du 
  tvättar händerna ofta.

Viktigt

Ta kontakt med din hälsocentral om:

 • Du fortfarande hostar när det har gått 
  4 till 5 veckor.
 • Du får långvarig hosta flera gånger om året.
 • Du börjar hosta blod.
 • Du känner dig andfådd.

Antibiotika-behandling

Om du har luftrörs-katarr men är frisk i övrigt

behöver du inte behandlas med antibiotika.

Antibiotika hjälper dig inte att bli frisk snabbare.

Om du har en sjukdom i lungorna kan du ibland 

behöva behandling med antibiotika.

Det kan till exempel vara sjukdomar som

astma eller kol.

 

Den lättlästa informationen är framtagen i samarbete med Centrum för tillgänglig information i Västerbotten, Infomix.

Till toppen av sidan