Regler och rättigheter

Allmän Patientinformation

Allmän Patientinformation - svenska lättlästInnehållet gäller Norrbotten

Som patient ska du få bra vård av god kvalitet och du ska bli bemött med respekt av vårdpersonalen. Du ska få tydlig information om din hälsa och din vård. Du ska också få information om möjligheten att välja den vård du behöver. Fråga om det är något du funderar över när det gäller dina rättigheter och den behandling du får. Här är några saker som kan vara bra att veta inför ditt besök.

Tolk

Om du behöver tolk ska du berätta det för vårdpersonalen i god tid före ditt besök. Tala även om vilket språk det gäller. Det finns även möjlighet till skrivtolk eller teckentolk om du behöver det.

Legitimation

Ta med giltig fotolegitimation vid ditt besök. Om du är asylsökande ska du ta med LMA-kort. Om någon anhörig eller medföljande behöver styrka din identitet, ska även de ta med fotolegitimation.

Påminnelse

Du kan få påminnelse om ditt besök via sms i mobilen. Lämna ditt mobilnummer när du är i kontakt med vården.

Incheckning

Du kan checka in och betala ditt besök med mobilen. Även avgiftsfritt besök kan checkas in. Följ den länk i sms som skickas ut före ditt besök. Får du inget sms kan du checka in direkt i webbläsare via: incheck.norrbotten.se

Sjukresa

Du kan få resebidrag för resa med buss, tåg eller egen bil mellan din folkbokföringsadress och sjukhuset eller hälsocentralen i din kommun. Om du har medicinska skäl eller om det helt saknas allmänna kommunikationer kan din sjukresa ske med taxi. Resan ska beställas senast två dagar före besöket genom att ringa beställningscentralen på numret 020-96 00 96.

Tystnadsplikt

Alla inom hälso- och sjukvården har tystnadsplikt. Vi får inte lämna ut uppgifter om dig till andra än de som vårdar dig.

Dokumentation

Vi dokumenterar uppgifter om din vård i din journal. Det är bara den personal som deltar i vården av dig eller som av annat skäl behöver uppgifterna för sitt arbete inom vården som har rätt att läsa journalen. Uppgifter om dig kan också finnas i system som behövs för att administrera vården.

Provtagning

De flesta prover som tas inom vården kastas efter att provet har analyserats. Det främsta skälet till att vissa prover sparas är att du ska få en säkrare vård och behandling. Du ska få information om hur provet kan komma att användas om det sparas. Det är du själv som bestämmer om provet får sparas.

Kvalitetsregister

Du ska bli informerad om uppgifter om dig skickas till ett nationellt kvalitetsregister. Du ska också få information om själva registret. Du har rätt att säga nej till att uppgifterna skickas in och du har rätt att få informationen om dig borttagen ur registret, om uppgifter har skickats in tidigare.

Synpunkter

Du kan lämna synpunkter eller klaga om du har varit med om något inom vården som du inte är nöjd med. Det kan du göra både som patient och närstående. Dina synpunkter kan bidra till att vården blir bättre och säkrare.

Other languages

Den här texten på lätt svenska finns översatt till språken nedan.

General Patient Information - engelska

Yleistä potilastietoa - finska

Ylheinen potilasinformasjuuni - tornedalsfinska

Almmolaš divššohasdieđut - nordsamiska

Almulasj patiänntadiededibme - lulesamiska

Till toppen av sidan