Säänöt ja oikeuet

Ylheinen potilasinformasjuuni

Allmän Patientinformation - tornedalsfinskaThe content concerns Norrbotten

Potilhaana sie piät saa hyvän hoijon ja hyvälä laatula ja sinua hoitohenkilökunta pittää kohtella respektilä. Sie piät saa selvää tietoja sinun terhveyvestä ja sinun hoijosta. Sie piät kans saa tietoja maholisuuvesta ette valita sen hoijon mitä sie tarttet. Kysy jos on jotaki mistä sie hunteeraat mitä koskee sinun oikeuksia ja sitä hoitoa mitä sie saat. Täälä on muutama asia joka on hyvä tietää ennen sinun vierailua.

To the top of the page