Säänöt ja oikeuet

Ylheinen potilasinformasjuuni

Allmän Patientinformation - tornedalsfinskaThe content concerns Norrbotten

Potilhaana sie piät saa hyvän hoijon ja hyvälä laatula ja sinua hoitohenkilökunta pittää kohtella respektilä. Sie piät saa selvää tietoja sinun terhveyvestä ja sinun hoijosta. Sie piät kans saa tietoja maholisuuvesta ette valita sen hoijon mitä sie tarttet. Kysy jos on jotaki mistä sie hunteeraat mitä koskee sinun oikeuksia ja sitä hoitoa mitä sie saat. Täälä on muutama asia joka on hyvä tietää ennen sinun vierailua.

Tulkki

Jos sie tarttet tulkkia sie piät selittää sen henkilökunnale hyvissä aijoissa ennen sinun vierailua. Sano kans mistä kielestä on kyse. On kans maholisuus kirjotustulkhiin eli viittomakielen tulkhiin jos sie tarttet sitä.

Lekitimasjuuni

Ota matkhaan voimassa olevan kuvalekitimasjuunin sinun vierailhuun. Jos sie olet asyylihakija sie piät ottaa mukhaan LMA-kortin. Jos joku lähimäinen eli myötä seuraava tarttee vahvistaa sinun identtiteetin, het pitävät kans ottaa mukhaan kuvalekitimasjuunin.

Muistutus

Sie saatat saa muistutuksen sms:in kautta mubiilissa. Jätä sinun mubiilinumero kun sie olet kontaktissa hoijon kans.

Sisäletjekkaus

Sie saatat tjekata sisäle ja maksaa sinun vierailun mubiilila. Ilmhaisen vierailun mennee kans tjekata sisäle. Seuraa sitä länkkiä mitä sms:ssä lähätethään sulle ennen sinun vierailua. Jos sie et saa yhtään sms:iä sie saatat tjekata sisäle suorhaan vebbilukijan kautta: incheck.norrbotten.se

Siukkareisu

Sie saatat saa reisubiitraakia reisule sinun kunnassa byssilä, junala eli omala biililä kansanväestörejisterin osotheen ja sairalan eli terhveyskeskuksen välilä. Jos sulla on metesiinisiä syitä eli jos täysin puuttuu ylheisiä kulkuvälinheitä sinun siukkareisu saattaa tapahtua taksila. Reisun pittää tilata viimisthään kaks päivää ennen vierailua soittamalla tillaussentraalhiin numerola 020-96 00 96.

Vaitiolovelvolisuus

Kaikila terhveys- ja siukkahoijossa on vaitiolovelvolisuus. Met emmä saa jättää tietoja sinusta muile kun niile jokka hoitavat sinua.

Tokymenttasjuuni

Met rejistreeraama tietoja sinun hoijosta sinun sjurnaalhiin. Vain se henkilökunta joka osalistuu sinun hoithoon eli joka muusta syystä tarttee tietoja heän hoijon työssään on oikeus lukea sjurnaalia. Tietoja sinusta saattaa kans olla systeemissä joka tartethaan ette administreerata hoitoa.

Koeotto

Usseimat koeotot jokka otethaan hoijossa viskathaan jälkhiin kun koeotto on analyseerattu. Tärkein syy miksi vissit koeotot säästethään on ette sie piät saa varmeman hoijon ja käsittelyn. Sie piät saa informasjuunia kuinka koeotto saattaa tulla käytetyks jos se säästethään. Sie itte päätät jos koe saathaan säästää.

Laaturejisteri

Sulle pittää ilmottaa jos tietoja sinusta lähätethään kansalisheen laaturejisterhiin. Sie piät kans saa informasjuunia ittestä rejisteristä. Sulla on oikeus kieltää ette tiot lähätethään sisäle ja sulla on oikeus saa informasjuunin poistetuks rejisteristä, jos tietoja on lähetetty sisäle aiemin.

Mielipitheitä

Sie saatat jättää mielipitheitä eli valittaa jos olet kokenu jotaki hoijossa josta sie et ole tyytyväinen. Sen sie saatat tehhä sekä potilhaana ette lähimäisenä. Sinun mielipitheet voivat vaikuttaa ette hoito tullee paremaks ja varmemaks.

To the top of the page