Njuolggadusat ja vuoigatvuođat

Almmolaš divššohasdieđut

Allmän Patientinformation - nordsamiskaThe content concerns Norrbotten

Divššuhassan galggan don oažžut buori divššu mas lea alla kvalitehta ja dikšobargit du galget meannu du árvvusatnimiin. Don galggat oažžut čielga dieđuid du dearvvašvuođa ja divššu birra. Du galget maid dieđihit ahte lea vejolaš válljet dan divššu man don dáhtut. Dalle go jurddašat du rivttiid ja meannudeami birra de galggat jearrat. Dá moadde ášši mii lea buorre diehtit ovdal go boađát dikšui.

To the top of the page