Blodprov

Blodprov: TSH

Du kan få lämna ett blodprov som visar halten av TSH i blodet när läkaren vill undersöka hur din sköldkörtel fungerar. Sköldkörteln finns i halsen och styr bland annat kroppens ämnesomsättning. Du kan också få lämna provet om du har en sjukdom i sköldkörteln. Då kan provet visa om din behandling fungerar som den ska.

TSH är en förkortning av tyreoideastimulerande hormon.

När behöver jag lämna ett blodprov för TSH?

Ett TSH-prov kan visa om din sköldkörtel fungerar som den ska.

Du kan få lämna provet i samband med att du blir undersökt för att du känner trött, frusen och nedstämd eller har svårt att koncentrera dig. Det kan också vara om du känner dig darrig, har svettningar eller har hög puls. Provet kan också tas om du tappar hår eller om din vikt har ökat eller minskat.

De här symtomen kan bero på många olika saker. TSH-provet kan visa om dina symtom beror på att sköldkörteln inte fungerar som den ska.

Vanligt för att se om behandlingen fungerar

Du får lämna prov regelbundet om du behandlas för en sjukdom i sköldkörteln eller tar läkemedel med sköldkörtelhormon. Det är för att läkaren vill undersöka om din behandling fungerar bra eller om den behöver justeras.

Om du tar vissa läkemedel

Det finns också andra läkemedel som kan påverka sköldkörteln. Då behöver du också lämna prov regelbundet för att undersöka TSH-halten i blodet. Det gäller om du tar läkemedel som till exempel innehåller litium eller amiodaron, eller tar läkemedel för cancer som verkar via immunsystemet.  

Vad är TSH och var finns det?

Hormonet TSH bildas i hypofysen. TSH påverkar sköldkörteln att bilda hormonet tyroxin. Detta hormon styr kroppens ämnesomsättning.

TSH är ett hormon som tillverkas i hypofysen. Från hypofysen förs TSH genom blodet till sköldkörteln. 

TSH är en förkortning av tyreoideastimulerande hormon.

TSH är viktigt för ämnesomsättningen

TSH påverkar sköldkörteln att bilda hormonerna tyroxin och trijodotyronin, så kallade T4 och T3. Dessa hormon styr kroppens ämnesomsättning och är viktiga för att kroppen och hjärnan ska utvecklas under fostertiden. Ämnesomsättningen är kroppens sätt att omvandla näring till energi.

Sköldkörteln och hypofysen styr varandra när kroppen fungerar som den ska. Då bildas lagom mängd hormoner.

Hur tas provet?

Du brukar få sitta ner en stund innan du lämnar blodprovet.

Provet tas i armen

Det är oftast en sjuksköterska eller undersköterska som tar provet. Provet kan också tas av en biomedicinsk analytiker.

Provet tas oftast i armen med en nål som sticks in i ett ytligt blodkärl. Läs om hur det går till att lämna blodprov.

Provet kan tas när som helst under dygnet. Du som tar läkemedel med sköldkörtelhormon kan behöva lämna provet innan du tar ditt läkemedel på provtagningsdagen. Hör med din behandlande läkare vad som gäller för dig.

När får jag svar?

Du kan lämna ett blodprov för TSH på en vårdcentral eller på ett sjukhus. Provet skickas sedan till ett laboratorium för undersökning. Svaret brukar komma till läkaren inom ett par dagar.

Hur mäts halten av TSH i blodet?

TSH-halten mäts i serum eller plasma.

Vätskan i ett blodprov kallas för plasma när blodkropparna har tagits bort. Vätskan kallas för serum om blodet har får stelna innan blodkropparna tas bort. Det beror på att vätskans sammansättning då har förändrats.

Provet brukar ibland skrivas S-TSH eller P-TSH, där S betyder serum och P betyder plasma.

Hur tolkas provsvaret?

Ett enskilt blodprov ger oftast inte något säkert svar på om du har en sjukdom eller inte. Därför vägs svaret på provet ihop med hur du mår och med andra prover som du kan ha lämnat.

Provet jämförs med referensvärden

TSH-halten i blodet varierar mellan olika människor. TSH-halten varierar också mellan friska personer. Halten kan också variera hos samma person vid olika tillfällen. Läkaren jämför därför provet med något som kallas för referensintervall när hen ska tolka ditt provsvar.

Referensintervallet får man genom att väga samman resultatet från en stor grupp friska personers TSH-prov. Referensintervallet för TSH skiljer sig lite mellan olika laboratorier. Det kan bero på att de använder olika metoder för att mäta TSH-halten.

Referensintervallet för TSH för vuxna är ungefär mellan 0,3 och 4,0 millienheter/liter.

Millienheter/liter kan förkortas på olika sätt, till exempel mE/L, mIE/L eller mU/L.

Om du får behandling med sköldkörtelhormon

Läkaren tar reda på hur din behandling med sköldkörtelhormon fungerar genom att du får lämna ett TSH-prov. Läkaren följer också upp hur du mår och avgör sedan hur mycket läkemedel du bör ta.

Ett vanligt mål för behandlingen är att TSH-värdet ska vara inom referensintervallet. Det kallas för målvärde. Vilket målvärde som är rätt för dig beror både på din ålder och på orsaken till att du tar läkemedel med sköldkörtelhormon.

Höga värden, vad kan det bero på?

Den vanligaste orsaken till höga värden är hypotyreos. Det innebär att sköldkörteln inte tillverkar tillräckligt mycket sköldkörtelhormon. Då försöker hypofysen stimulera sköldkörteln genom att producera extra mycket TSH. Det gör att du får en hög halt av TSH, och en låg halt av sköldkörtelhormonerna T4 och T3.  

Hypotyreos beror oftast på en så kallad autoimmun sjukdom. Det innebär att kroppens immunförsvar påverkar den egna vävnaden, till exempel vävnaden i sköldkörteln.

Du kan få lämna ett annat blodprov om du har höga TSH-värden. Det kan visa om du har antikroppar mot sköldkörtelns vävnad. De kallas TPO-antikroppar. Provet kan då visa om det höga värdet beror på en autoimmun sjukdom.

Det beror inte alltid på hypotyreos om du bara har lite för höga TSH-värden. Det är vanligt att ha lite högre TSH-värden medan du blir frisk från någon annan sjukdom.

Låga värden, vad kan det bero på?

Låga värden av TSH i blodet beror oftast på hypertyreos.

Hypertyreos är ansträngande för kroppen och måste alltid behandlas. Det är vanligt att få lämna prov för TSH flera gånger under behandlingen. Det är för att läkaren vill följa hur värdet ändras. Det kan ta lång tid innan ett lågt TSH-värde stiger till de vanliga nivåerna. Det gäller även om behandlingen fungerar bra.

Ditt värde kan också vara lågt om du har någon annan sjukdom som påverkar hur du mår. Det kan också vara lågt om du behandlas med vissa läkemedel som till exempel kortison.

Vanliga förkortningar

TSH är en förkortning av tyreoideastimulerande hormon.

S-TSH är en förkortning som ofta användas om mätningen är gjord i serum. S är en förkortning för serum. 

P-TSH är en förkortning som används om mätningen är gjord i plasma. P är en förkortning för plasma.

Till toppen av sidan