Undersökningar och provtagning

Bildundersökningar och röntgen

Här kan du läsa mer om bildundersökningar och röntgen.

Innehåll - Bildundersökningar och röntgen

Visa innehåll som:
 • Angiografi

  Angiografi är en röntgenundersökning som görs för att ta reda på om det finns förändringar eller sjukdomar i blodkärlen. Kontrastmedel sprutas in i blodkärlet och läkaren kan då med hjälp av röntgen se hur kärlen ser ut.

 • Bedömning av skelettmognaden

  Skelettmognadsbedömning är en röntgenundersökning som ger en uppfattning om ett barns kroppsliga mognad och ålder.

 • Bentäthetsmätning

  Bentäthetsmätning är en undersökning som visar om du har benskörhet, något som ökar risken för benbrott.

 • Datortomografi

  Datortomografi är en särskild form av röntgen som skapar mycket detaljerade bilder av kroppens organ. På så sätt kan läkaren lättare upptäcka sjukdomar och skador i exempelvis huvudet, bröstkorgen eller magen.

 • Datortomografi av tänder – CBCT

  Med hjälp av datortomografi går det att ta bilder av tänderna och käken. Bilderna blir mer detaljerade än med vanlig röntgen.

 • Hjärtskintigrafi – isotopundersökning av hjärtat

  Hjärtskintigrafi är en undersökning av hjärtat. Med en gammakamera tas bilder av hjärtat så att läkaren kan bedöma hjärtmuskelns blodförsörjning, hjärtats storlek och pumpförmåga.

 • Kranskärlsröntgen

  En kranskärlsröntgen görs för att undersöka om det finns förträngningar eller stopp i kranskärlen, som försörjer hjärtat med blod. Du kan få genomgå undersökningen om du har misstänkt kärlkramp, hjärtinfarkt eller om det finns misstanke om andra hjärtbesvär.

 • Lungröntgen

  En lungröntgen kan visa om du har några förändringar i lungorna som beror på en sjukdom eller skada. Undersökningen tar ungefär fem minuter och gör inte ont. När ett barn ska få lungorna röntgade kan du som närstående vara med.

 • Mammografi

  Mammografi innebär att brösten röntgas med en speciell teknik. Det är en av flera undersökningar som kan behövas om du har symtom i brösten.

 • PET-kameraundersökning

  Undersökning med PET- kamera används för att få veta mer om sådant som upptäckts vid en tidigare undersökning. Det kan till exempel vara att ta reda på om en tumör är cancer och om den har spridit sig.

 • Röntgen av matstrupen och magsäcken på barn

  Röntgen av matstrupen och magsäcken kan till exempel visa om det finns något hinder i barnets magmun. Undersökningen kan också visa om hen har så kallat bråck på matstrupen. Det gör inte ont att bli röntgad och som närstående kan du vara med hela tiden.

 • Röntgen av barn

  Barn kan behöva röntgas av flera anledningar, till exempel för att undersöka ett inre organ eller ett brutet ben. En röntgenundersökning är inte skadlig och gör inte ont. Som närstående kan du alltid vara med i undersökningsrummet.

 • Röntgen av magen på barn, buköversikt

  Röntgen av magen kan visa om ett barn har tarmvred, stopp i tarmen eller förstorad lever eller mjälte. Undersökningen gör inte ont och som närstående kan du vara med hela tiden.

 • Röntgen av njurarna och urinledarna på barn

  En röntgen av njurarna och urinledarna på barn kan till exempel visa njurarnas storlek och form. Undersökningen kan också visa om njurarna är skadade eller om det finns något hinder i urinvägarna. En undersökning av njurarna och urinledarna tar ungefär en halvtimme och gör inte ont. Som närstående kan du vara med hela tiden.

 • Röntgen av tjocktarmen på barn

  En tjocktarmsröntgen kan visa om barnet har något stopp mellan tjocktarmen och tunntarmen. Undersökningen kan också visa om tarmens slemhinna är svullen, inflammerad eller skadad. För att tarmen ska synas tydligt vid undersökningen får hen kontrastmedel genom ändtarmen. Undersökningen gör inte ont och som närstående kan du vara med hela tiden.

 • Röntgen av tunntarmen på barn

  Röntgen av tunntarmen kan till exempel visa om barnet har något stopp i tarmen. Undersökningen kan också visa om tunntarmens slemhinna är svullen eller inflammerad. Det gör inte ont att bli röntgad och som närstående kan du vara med hela tiden.

 • Röntgen av urinblåsan, urinröret och urinledarna på barn

  Barn som har svårt att kissa eller upprepade gånger får urinvägsinfektion kan behöva få urinblåsan, urinröret och urinledarna röntgade. Undersökningen gör inte ont men kan kännas lite obehaglig. Som närstående kan du vara med hela tiden.

 • Skelettröntgen

  En skelettröntgen kan visa om du har några förändringar i skelettet som beror på en sjukdom eller skada. Skelettröntgen går fort och gör inte ont. När ett barn ska undersökas kan du som närstående vara med.

 • Tandröntgen

  Med tandröntgen kan tandläkaren eller tandhygienisten upptäcka sådant som de inte kan se med egna ögon. Det kan vara till exempel hål under fyllningar och mellan tänderna. Undersökningen tar några minuter och gör inte ont.

 • Ultraljud av urinvägar på barn

  Barns urinvägar kan behöva undersökas av flera olika skäl, till exempel om barnet har ont i magen eller problem från urinvägarna. Undersökningen tar ungefär 30 minuter.

 • Ultraljudsundersökning

  En ultraljudsundersökning kan användas för att ta reda på vilken sjukdom du har eller för att se hur en behandling har fungerat. En ultraljudsundersökning kan också användas vid cellprovtagning och vävnadsprovtagning och vid olika operationer.

 • Undersökning av stora kroppspulsådern i buken

  Du som är man får en kallelse till undersökning av stora kroppspulsådern i buken det år du fyller 65 år. Undersökningen ökar chansen att upptäcka om du har ett pulsåderbråck i buken.

 • Undersökning med magnetkamera

  En magnetkamera kan ta bilder av nästan alla organ i kroppen. Du blir undersökt för att läkaren ska kunna upptäcka sjukdomar, se skador och följa upp behandlingar.

 • Undersökning med magnetkamera av hjärtat hos barn

  Barn som har medfödda hjärtfel kan behöva undersökas med magnetkamera för att ta reda på hur hjärtat ser ut och fungerar. Undersökningen är inte skadlig och gör inte ont. Barnet måste ligga stilla när hen undersöks och därför kan en del barn behöva bli sövda.

 • Är det farligt att röntgas?

  Röntgen är en typ av strålning som kan orsaka cancer. Men risken är mycket liten. Det kan vara skadligare för dig att avstå en undersökning med röntgen.

 • Är det farligt att undersökas med radioaktiva läkemedel?

  Radioaktiva läkemedel används vid vissa undersökningar. De innehåller en typ av strålning som kan orsaka cancer. Men risken är mycket liten.

Mer på 1177.se

Är det farligt att röntgas?

Röntgen är en typ av strålning som kan orsaka cancer. Men risken är mycket liten. Det kan vara skadligare för dig att avstå en undersökning med röntgen.

Är det farligt att undersökas med radioaktiva läkemedel?

Radioaktiva läkemedel används vid vissa undersökningar. De innehåller en typ av strålning som kan orsaka cancer. Men risken är mycket liten.

Så blir du delaktig i din vård

Genom att förbereda dig inför besöket kan du vara delaktig i din vård. Då kan du tillsammans med vårdpersonalen komma fram till den vård som passar bäst.

Till toppen av sidan