Bildundersökningar och röntgen

Undersökning av stora kroppspulsådern i buken

Innehållet gäller Stockholms län

Du som är man får en kallelse till undersökning av stora kroppspulsådern i buken det år du fyller 65 år. Undersökningen ökar chansen att upptäcka om du har ett pulsåderbråck i buken.

Pulsåderbråck i buken ger sällan några symtom, utan upptäcks ofta av en slump vid andra undersökningar av buken. Pulsåderbråck som inte upptäcks kan växa och bli så stora att de brister. Brustet pulsåderbråck är ett mycket allvarligt tillstånd som kräver omedelbar sjukhusvård.

Du får en tid till undersökning

Under det kalenderår du fyller 65 år får du en kallelse hem med posten. Det här finns med i brevet:

  • en bokad tid för undersökning
  • information om undersökningen
  • information om pulsåderbråck i buken.

Undersökningen är frivillig och de flesta behöver bara göra den en gång.

Boka om din tid

Du kan boka om din tid på två sätt:

  • Kontakta den ultraljudsmottagning du är kallad till. Kontaktuppgifter står i din kallelse.
  • Kontakta Enheten för cancerprevention och screening
    Epost: halsound.hsf@regionstockholm.se
    Telefon: 08 123 138 25 tisdag-torsdag 10-11.

Om du inte kommer till din bokade undersökning får du en påminnelse med förslag om ny tid.

Skyddad identitet

Du som har skyddad identitet får inte någon kallelse. Du kan i stället själv ringa till Enheten för cancerprevention och screening och boka en tid för undersökning på telefonnummer 08-123 138 25 telefontid tisdag-torsdag 10-11.

Så går undersökningen till

Du blir undersökt med ultraljud utanpå din kropp över buken. Vid undersökningen mäts storleken på din kroppspulsåder i buken.

Mer information om ultraljud hittar du i artikeln Ultraljudsundersökning.

Resultatet från undersökningen

Du får muntligt besked om resultatet vid undersökningstillfället.
Vid normalt mått på kroppspulsådern i buken skickas även ett svarsbrev hem till dig inom ett par veckor.

Om undersökningen visar att din kroppspulsåder i buken är förstorad kommer du att få en tid för uppföljning hos kärlkirurgisk mottagning, vanligtvis inom två veckor.

Om det inte går att mäta din kroppspulsåder i buken vid undersökningstillfället får du en kallelse till en ny undersökning.

Vad innebär ett normalt mått?

Vid normalt mått på kroppspulsådern i buken bedöms du inte ha någon risk att utveckla pulsåderbråck på stora kroppspulsådern i buken.

Vad innebär avvikande mått?

Avvikande mått betyder att din kroppspulsåder i buken är förstorad. Ett pulsåderbråck kontrolleras regelbundet med ultraljud. Hur ofta ditt pulsåderbråck behöver kontrolleras beror på hur stort det är, större pulsåderbråck kontrolleras med tätare intervall. Om pulsåderbråcket är så stort att det riskerar att brista kan det behöva opereras.

Varför går det inte alltid att mäta stora kroppspulsådern i buken?

Det kan bero på att tarmen vid undersökningstillfället var fylld av gas eller avföring, att du tidigare har genomgått operation av buken eller att du är överviktig.

Vad är screening?

Screening innebär att man undersöker en stor grupp personer för att hitta en allvarlig sjukdom i ett tidigt skede. Övriga screeningprogram i Region Stockholm är:

Sök vård eller fråga om råd

Om du är orolig för att ha pulsåderbråck i buken, till exempel om nära släktingar har det eller om du har symtom som påminner om det, kan du kontakta din vårdcentral.

Viktigt! Om ett pulsåderbråck i buken brister måste man snabbt till sjukhus! Ring 112 och begär ambulans om du plötsligt får svår buk-eller ryggsmärta och/eller svimningsattack.

Vill du ha råd via telefon, ring telefonnummer 1177. Du kan ringa dygnet runt.

Råd på andra språk

Om du är folkbokförd i Stockholms län kan du få kostnadsfria råd på många olika språk. Nummer och telefontider hittar du här.

Frågor om screening för tidig upptäckt av pulsåderbråck i buken

Kan jag få delta i screening fast jag inte har fått kallelse?

Nej, du kan inte delta i screeningprogrammet om du inte har en kallelse till undersökning. 

Jag är inte 65 år ännu men skulle vilja få möjlighet att göra undersökningen ändå. Hur gör jag?

Screeningprogrammet innefattar endast 65-åriga män. Känner du oro eller vet att sjukdomen finns i släkten ta kontakt med din läkare för att få en medicinsk bedömning.

Varför kallar ni inte kvinnor?

Pulsåderbråck i buken är en relativt ovanlig sjukdom hos kvinnor. Det är anledningen till att kvinnor inte kallas till screeningprogrammet.

Hur många av de som deltar i screeningprogrammet har pulsåderbråck i buken?

Ungefär 1 av 100 undersökta män har ett pulsåderbråck i buken.

Flera anhöriga har haft bråck på kroppspulsådern. Är jag då i en riskgrupp?

Det kan vara så att du har en högre risk för pulsåderbråck. Det ska bedömas av din läkare.

Till toppen av sidan