Habilitering

Habilitering i Stockholms län

Innehållet gäller Stockholms län

Habilitering är det stöd och den behandling som ges till barn och vuxna med en varaktig funktionsnedsättning och deras anhöriga. Stödet från habiliteringen ska göra så att du får det lättare i vardagen. Du ska få hjälp att klara av saker själv, både hemma och i samhället. Det finns flera habiliteringar i Region Stockholm.

Habilitering och hälsa tar emot både vuxna och barn med autism, intellektuell funktionsnedsättning och rörelsenedsättning. Det finns också center som ger stöd vid adhd, förvärvad hjärnskada, dövblindhet och dövhet.

Habilitering och hälsa har drygt 30 mottagningar, av dem är 17 habiliteringscenter som finns över hela Stockholms län. 

På mottagningarna arbetar arbetsterapeuter, logopeder, fysioterapeuter/sjukgymnaster, psykologer, socionomer och specialpedagoger. Det finns inga läkare eller sjuksköterskor.

Vilket stöd kan man få?

Habilitering & Hälsa kan ge insatser inom följande områden:

 • samhällets stöd
 • skola, arbete och sysselsättning
 • motorik och förflyttning
 • andning och sväljning
 • smärta och sinnesintryck
 • en fungerande vardag
 • språk och kommunikation
 • socialt samspel och relationer
 • hälsa och levnadsvanor
 • problembeteende
 • kunskap om funktionsnedsättningen
 • stöd till anhöriga.

Vill du fråga om något?

Habilitering & Hälsas frågetjänst svarar på frågor om habilitering och samhällets stöd vid funktionsnedsättning. Rådgivningen ger stöd för att få en fungerande vardag.

Du kan ringa ringa frågetjänsten på telefon 08-123 350 10 under vardagar. Du kan vara anonym om du vill. Samtalet kan vara upp till 20 minuter.

Öppettider:

 • Måndag-torsdag 08.30-16.00
 • Fredag 08.30-15.00
 • Dag före röd dag 8.30-12.30

Behöver du mer tid för dina frågor?

Det går också att boka en längre tid med frågetjänst och rådgivning. Du har då 45 minuter till ditt förfogande. Samtalet journalförs.

Boka möte med frågetjänst eller rådgivning på 1177.se

Du kan också boka tiden via appen Alltid öppet.

Övriga stöd och habiliterande verksamheter

Barnhörselhabilitering Rosenlund tar emot barn och ungdomar från 0 till 20 år med hörselbesvär.

Hörselmottagningarna tar emot personer över 18 år som har en hörselnedsättning och behöver prova ut hörselhjälpmedel.

Stockholms Syncentral ger dig som har en synnedsättning förutsättningar att klara det dagliga livet. Det kan handla om att få ökad livskvalitet och självständighet genom habilitering och andra insatser.

Vuxenhabilitering Huddinge är till för dig som är över 18 år och har en medfödd eller tidigt förvärvad funktionsnedsättning. Det kan till exempel vara i form av en rörelsenedsättning och/eller intellektuell funktionsnedsättning.

Webbplatsen Autismforum ger kunskap och stöd till både barn och vuxna med autism.

Utredning för att få diagnos

För att få veta om du eller ditt barn har en neuropsykiatrisk funktionedsättning, till exempel adhd eller autism, behövs en utredning. Här kan du läsa mer om hur en neuropsykiatrisk utredning går till. 

Råd på andra språk

Om du bor i Stockholms län kan du få kostnadsfria råd på många olika språk. Nummer och telefontider hittar du här.

Till toppen av sidan