Undersökning & behandling

Habilitering

Inom habiliteringsverksamheterna får du som har en funktionsnedsättning stöd och hjälp.

Innehåll - Habilitering

Visa innehåll som:
  • Habilitering

    Habiliteringen finns till för dig som har en bestående funktionsnedsättning som är medfödd eller som har uppstått i tidig ålder.

  • Tolk för personer med dövhet, dövblindhet samt hörselskada

    Tolkcentralen erbjuder tolkar som kan hjälpa dig med vardagliga tjänster (vardagstolkning) om du har en hörselskada, dövhet eller dövblindhet och är folkbokförd i Stockholms län.

  • Habilitering i Stockholms län

    Habiliteringens insatser förebygger och minskar de svårigheter som en funktionsnedsättning kan medföra. Du eller ditt barn ska få hjälp att klara av saker själv, både hemma och i samhället.

Mer på 1177.se

Intellektuell funktionsnedsättning

Att ha en intellektuell funktionsnedsättning innebär att ha svårt att förstå och lära sig vissa saker. Det finns olika grader av intellektuell funktionsnedsättning. Bra rutiner och hjälpmedel kan göra vardagen lättare.

Barns och vårdnadshavares rättigheter i vården

Som vårdnadshavare ska du vara delaktig och ha inflytande över ditt barns vård. Men även barnet ska vara delaktigt i sin vård.

Till toppen av sidan