Behandlingar vid psykiska sjukdomar och besvär

Här kan du få hjälp mot alkoholproblem

Det går att komma till rätta med alkoholproblem. Det finns många olika möjligheter för dig som vill dricka mindre. Enligt patientlagen har du rätt att söka vård var du vill i Sverige. Alla som arbetar inom vården har tystnadsplikt.

Två personer går i en korridor och samtalar.
Det finns många olika ställen där du kan få hjälp om du har problem med alkohol.

Ofta går det att ändra vanor utan hjälp. Ibland går inte det och då kan du få behandling. Här listar vi olika ställen där du kan få hjälp med behandling.

Vårdcentralen

Du kan få hjälp på en vårdcentral om du vill ändra dina alkoholvanor. Det kan vara olika vilka resurser och kompetenser som finns på olika vårdcentraler.

Vilken typ av behandling eller hjälp kan jag få på vårdcentralen?

På vårdcentralen kan du få träffa en läkare eller en sjuksköterska. Ofta finns det också möjlighet att få träffa en psykolog eller kurator. Du kan få råd om hur du minskar ditt drickande. Du kan även få göra en hälsoundersökning.

På en del vårdcentraler kan du få hjälp med motivationshöjande samtal eller kognitiv beteendeterapi, KBT. Du kan även få läkemedel. Läkaren kan ge en remiss så att du får komma till en beroendemottagning eller liknande, om det behövs.

Företagshälsovården

Man kan oftast få hjälp av företagshälsovården om man har en anställning. Det kan vara så att arbetsgivaren behöver känna till behandlingen. Det kan gå att få kortare behandlingar utan att någon behöver veta.

Det är olika vad som gäller vid olika arbetsplatser. Personalen på företagshälsovården kan berätta mer.

Vilken typ av behandling eller hjälp kan jag få på företagshälsovården?

Företagshälsovården ger oftast ungefär samma hjälp som vårdcentralen. Du kan få hjälp av läkare och göra en hälsoundersökning. Du kan få hjälp med motivationshöjande behandling, KBT och läkemedel. Läkaren kan ge en remiss så att du får komma till en beroendemottagning eller liknande, om det behövs.

Särskilda mottagningar inom regionen

I en del regioner kan du få hjälp på en beroendemottagning. På en sådan mottagning arbetar läkare och sjuksköterskor som har specialistutbildning. Där kan också finnas psykologer, alkoholterapeuter och kuratorer. Du kan ringa dit direkt och boka en tid. En del mottagningar har akuttider och drop in-besök.

Det är olika vilka mottagningar som finns i en region.

Vilken behandling eller hjälp kan jag få på en beroendemottagning?

Du kan få hjälp med rådgivning och information, samtalsstöd, läkemedel och avgiftning.

Stockholms län

Här hittar du beroendemottagningar som du kan kontakta.

Hjälp från socialtjänsten

I socialtjänsten finns lång erfarenhet av att hjälpa människor med alkoholproblem. Det kan finnas olika slags hjälp och stöd. Det beror på vilken kommun du bor i, vilka problem du har och vad du behöver.

Du kan ringa till växeln i din kommun och be att få bli kopplad till socialtjänsten, eller socialkontoret som det ibland kallas. Telefonnumret kan du hitta på kommunens webbplats.

De som jobbar i socialtjänsten är vana att träffa människor som behöver hjälp med många olika saker. De är utbildade för att hjälpa dig som har problem med alkohol. Du kan vara anonym.

Vilken typ av behandling eller hjälp kan jag få av socialtjänsten?

Inom socialtjänsten är det vanligast med tolvstegsbehandling. Men det kan också finnas andra typer av behandlingar.

Hjälplinjer

Alkoholhjälpen ger stöd till dig som vill ha hjälp att förändra dina alkoholvanor. Det finns ett självhjälpsprogram på internet. Programmet är baserat på KBT och motivationshöjande samtal. Du kan välja att vara anonym. Du kan också få stöd på telefonnummer 020-84 44 48. Det kostar inget att ringa och du kan vara anonym. Du kan också gå in på Alkoholhjälpens forum där du kan chatta med andra personer som söker hjälp.

Beroendecentrum har också ett självhjälpsprogram där man kan vara anonym.

Drugsmart är en sajt med information om alkohol och andra droger. Här kan du ställa frågor anonymt. Du som har drogproblem i familjen kan få hjälp att hitta en stödgrupp.

Ideella organisationer

Det finns flera olika organisationer som hjälper dig som vill dricka mindre. De har ofta lång erfarenhet och använder beprövade metoder. Du kan träffa andra i samma situation och andra som har förändrat sina liv.

En del organisationer har telefonrådgivning. Det kan finnas möjlighet att vara anonym.

En organisation som finns över hela landet är Anonyma alkoholister.

Hitta vård

I tjänsten Hitta vård kan du hitta kontaktuppgifter till olika verksamheter i vården.

Olika behandling i olika delar av landet

Det kan vara olika vilka möjligheter det finns till behandling där du bor. Enligt patientlagen har du rätt att välja öppenvård var som helst i Sverige. Öppenvård är all vård när du inte blir inlagd.

Du kan till exempel välja vårdcentral på ett annat ställe än där du bor. Du kan även välja att bli undersökt eller få behandling på en öppen specialistvårdsmottagning i en annan region än där du bor. Det kan vara köer till vissa behandlingar och en del mottagningar har inte möjlighet att ta emot alla intresserade patienter.

Du ska få vara med och bestämma

Enligt patientlagen ska du få vara med och bestämma över din vård. För att du ska kunna vara aktiv i din vård och ta beslut är det viktigt att du förstår informationen du får av vårdpersonalen. Ställ frågor om du inte förstår. Du kan också be att få informationen utskriven så att du kan läsa den i lugn och ro.

Du har rätt att få hjälp av en tolk om du inte talar svenska.

Du har också rätt att få hjälp av en tolk om du har en hörselnedsättning.

Tystnadsplikt

Alla som arbetar inom sjukvården har tystnadsplikt. Det är för att du ska känna dig trygg och våga prata öppet om dina besvär.

Du kan behöva kontakta flera

Det är inte säkert att det första stället du söker hjälp på passar bäst för dig. Olika personer behöver olika stöd. Då gäller det att inte ge upp, utan söka hjälp på något annat ställe.

Mer på 1177.se

Behandling och stöd vid alkoholproblem

Du som vill dricka mindre har många olika möjligheter att få hjälp. Du kan få hjälp med läkemedel eller med psykologisk behandling. Båda anses vara lika effektiva, men passar olika bra för olika personer. Behandlingar kan också kombineras. En del får bra stöd i självhjälpsgrupper.

Alkoholberoende

En del som dricker alkohol utvecklar så småningom ett beroende. Då har du vant dig vid alkohol och det kan vara svårt att sluta dricka eller att dricka mindre. Ett beroende leder till komplikationer och besvär av olika slag. Det finns bra metoder för att bli av med ett alkoholberoende.

Så kan du ändra dina alkoholvanor

Det går att bli av med alkoholproblem. Det viktiga är att du själv vill ha en förändring. Det räcker inte att andra vill att du ska sluta. Många kan ändra vanor utan behandling.

Till toppen av sidan