Rygg och nacke

Spinal stenos

Spinal stenos betyder att det är trångt inuti ryggraden. Sjukdomen beror ofta på att diskarna mellan kotorna har sjunkit ihop så att nerverna som finns i ryggraden har kommit i kläm. Då kan du få ont i benen och svårt att gå.

Spinal stenos är ovanligt om du är under 50 år. Besvären brukar komma först när du har fyllt 60 år och kan variera med bättre och sämre perioder. För en del går besvären över av sig själv.

Läs mer om hur skelett och leder fungerar.

Symtom

Du kan få ett eller flera av följande symtom om du har spinal stenos:

  • Ont i benen.
  • Domningar i benen.
  • Sämre muskelstyrka i benen.
  • Sämre balans i benen.

Oftast gör det mest ont i benen när du står eller går. Det gör mindre ont om du böjer dig framåt och mer om du böjer dig bakåt. Du kan även få ont i ryggen.

När och var ska jag söka vård?

Kontakta en vårdcentral om du misstänker att du har spinal stenos. Många mottagningar kan du kontakta genom att logga in.

Ring telefonnummer 1177 om du vill ha sjukvårdrådgivning. Då kan du få hjälp att bedöma symtom eller hjälp med var du kan söka vård.

Stockholms län

Råd på andra språk

Om du är folkbokförd i Stockholms län kan du få kostnadsfria råd på många olika språk. Nummer och telefontider hittar du här.

Behandling

Du kan få ta smärtstillande läkemedel och ibland hjälper det att träffa en fysioterapeut, även kallad sjukgymnast.

Fysisk aktivitet som till exempel att cykla är bra för de flesta och kan göra att du får mindre ont. Att gå med stavar och simma ryggsim fungerar också ofta bra.

Operation

Du kan behöva bli opererad om du har svåra besvär och behandlingen inte hjälper. En operation kan göra att du får mindre ont och kan röra dig lättare.

Påverka och delta i din vård

Du kan söka vård på vilken vårdcentral eller öppen specialistmottagning du vill i hela landet. Ibland krävs det remiss till den öppna specialiserade vården.

Informationen ska gå att förstå

Du ska få vara delaktig i din vård. För att kunna vara det behöver du förstå informationen som du får av vårdpersonalen. Ställ frågor om det behövs. Du ska till exempel få information om behandlingsalternativ och hur länge du kan behöva vänta på vård

Du har möjlighet att få hjälp av en tolk om du inte pratar svenska. Du har också möjlighet att få hjälp av en tolk om du till exempel har en hörselnedsättning

Du som behöver hjälpmedel ska få information om vad som finns. Du ska också få veta hur du ska göra för att få ett hjälpmedel.

Till toppen av sidan