Lärande, förståelse och minne

Tourettes syndrom hos barn

Tourettes syndrom innebär att barnet har rörelsetics och ljudtics under minst ett år. Det är vanligt att ticsen kommer olika ofta och att det varierar mellan rörelser och ljud. Barn med Tourettes syndrom kan få bra hjälp för att bli av med tics eller ticsa mindre.

Tics är ofrivilliga, plötsliga och återkommande rörelser eller ljud. Tics kan förekomma i enkla eller svåra former. Ibland kan tics minska eller försvinna av sig själva.

I den här artikeln används ordet barn för barn och unga upp till 18 år. Artikeln vänder sig till dig som är vårdnadshavare eller närstående till ett barn som har tics.

Symtom vid Tourettes syndrom

Det är vanligt att barnet får de första ticsen mellan fyra och sex år. Det är ofta ögonblinkningar eller ansiktsrörelser, som också kallas för enkla tics. Ticsen brukar under perioder öka eller minska. De kan exempelvis bli värre när barnet känner stress eller ångest eller är trött. En del barn kan få känningar när tics är på väg att komma.

Det finns olika typer av tics

Det finns enkla och svåra tics som båda kan förekomma som ljud eller rörelser. Tics som är rörelser kallas också för motoriska tics. Tics som är ljud heter även vokala tics.

Enkla tics kan vara ljud eller rörelser

Enkla motoriska tics kan vara en av följande rörelser:

 • Barnet blinkar med ögonen eller rynkar näsan.
 • Barnet rycker på axlarna, flaxar med armarna eller liknande.

Enkla ljudtics kan exempelvis vara att barnet harklar sig, hostar, snörvlar eller visslar.

Tics kan vara svåra

Att ha svåra tics innebär att flera muskelgrupper är aktiva. Ibland kallas de också för komplexa tics. De tar längre tid att utföra än enkla tics. En del svåra tics kan verka vanliga i den situation barnet befinner sig i, andra kan uppfattas som udda.

Ljud och rörelser som är svåra tics

Här kommer några exempel på svåra rörelsetics:

 • Barnet slår mot sin egen kropp.
 • Barnet härmar någon annans beteende.
 • Barnet gör sexuella gester.
 • Barnet rör vid någon annan på ett sätt som uppfattas som opassande.

Svåra ljudtics kan vara en av följande exempel:

 • Barnet upprepar vissa ord eller meningar.
 • Barnet ändrar volym eller tonhöjd på ett särskilt sätt när hen pratar.
 • Barnet upprepar vad andra säger.
 • Barnet upprepar vad hen själv har sagt.
 • Barnet säger ord som har en sexuell betydelse.

Diagnosen Tourettes syndrom innebär att barnet har haft rörelsetics och ljudtics under minst ett år. Ticsen ska också ha kommit i tät följd under minst tre månader i rad. Barnet kan ibland ha rörelsetics och ibland ljudtics, men båda typerna av tics kan också förekomma samtidigt. Vid Tourettes syndrom har barnet fått de första ticsen före 18 års ålder. Barnet kan också ha svårt att koncentrera sig och att kontrollera impulser eller tvångsmässigt beteende.

När och var ska jag söka vård?

Kontakta en vårdcentral om ditt barn under en längre tid visar tecken på upprepade ofrivilliga rörelser, okontrollerade ljud och ett rastlöst beteende.

Många mottagningar kan du kontakta genom att logga in.

Ring telefonnummer 1177 om du vill ha sjukvårdsrådgivning och hjälp att bedöma symtom.

Du kan även kontakta en barnläkarmottagning eller BUP:s lokala mottagningar.

Kontakta elevhälsan om barnet har ett eller flera av följande besvär:

 • Barnet har svårt att klara kraven i skolan.
 • Barnet har svårt att komma till ro eller att koncentrera sig.
 • Barnet har svårt att få kompisar.
Stockholms län

Vård nära dig

Om du är ung och behöver hjälp, kan du kontakta elevhälsan/skolhälsovården eller en av följande ungdomsmottagningar.

Är du förälder, kontakta i första hand en barnavårdcentral (bvc) om barnet är under sex år. Är barnet äldre, kan du kontakta din vårdcentral eller någon av följande barn- och ungdomspsykiatriska mottagningar (BUP)

Specialistvård ges inom barn- och ungdomspsykiatrin (BUP)Autismcenter för små barn (0–6 år) eller Aspergercenter (7–17 år). Aspergercenter har rådgivningstid på telefon varje vecka.

Råd på andra språk

Om du är folkbokförd i Stockholms län kan du få kostnadsfria råd på

 • Arabiska telefon 08-123 130 80 alla dagar klockan 822
 • Somaliska telefon 08-123 130 90 vardagar klockan 8–17

Undersökningar och utredningar

Du och barnet träffar en läkare eller psykolog när ni kommer till mottagningen som ska göra utredningen. Där får ni berätta om barnets besvär. Ni får också svara på frågor som behandlaren ställer utifrån frågeformulär. Äldre barn och tonåringar kan själva behöva fylla i frågeformulär.

Ibland behöver behandlaren ta reda på om barnet har någon annan psykiatrisk diagnos eller en funktionsnedsättning utöver Tourettes syndrom. För att utesluta fysisk sjukdom får barnet även en kroppslig undersökning.

Behandlaren kan också undersöka om det finns neurologiska förklaringar till barnets rörelser eller ljud. Det kan bero på att barnet gör rörelser eller ljud utan att de tidvis minskar eller ökar.

Barnet kan ha andra tillstånd

Ett barn som har Tourettes syndrom kan även ha andra diagnoser. Det är vanligt att Tourettes syndrom förekommer samtidigt med tvångssyndrom. Barnet kan också i stället ha tvångssyndrom med symtom som liknar Tourettes syndrom. Ibland kan det vara svårt för vården att ge ett tydligt svar, vilken av de två sjukdomarna barnet har.

Barnet kan även ha andra diagnoser i kombination med Tourettes syndrom. Det kan exempelvis vara adhd eller någon form av autism. Ett barn som har Tourettes syndrom och adhd kan ofta ha svårt att koncentrera sig.

Behandling av Tourettes syndrom

Behovet av stöd varierar från barn till barn och ser också olika ut beroende på barnets ålder. Ett bra första stöd kan vara att barnet och du som vårdnadshavare så tidigt som möjligt får information om Tourettes syndrom.

Det räcker ofta med kunskap om sjukdomen om barnet har tics som är övergående och inte ger någon omfattande funktionsnedsättning. Barnet behöver stöd så tidigt som möjligt om hen har Tourettes syndrom och andra svårigheter, som inlärningsproblem eller adhd. Det kan exempelvis innebära att barnet får anpassad undervisning i skolan.

Terapier som hjälper vid Tourettes syndrom

Barn med Tourettes syndrom kan behöva psykologisk behandling med kognitiv beteendeterapi, KBT, om ticsen gör det svårt för barnet att klara vardagen. Det är också bra att få behandling om barnet upplever ticsen som väldigt störande.

Habit-Reversal Training lär barnet motrörelser

En form av kognitiv beteendeterapi som är anpassad till behandling vid Tourettes syndrom är Habit-Reversal Training, HRT. Habit Reversal Training består av de tre delarna medvetandeträning, motrörelseträning och bekräftelse. Terapin handlar om att göra barnet medvetet om när ett tics håller på att komma. Barnet ska då göra en motrörelse som rent kroppsligt är omöjlig att utföra samtidigt med tics.

Exponering och responsprevention hjälper att stå emot

En annan psykologisk terapi som är anpassad till behandling vid Tourettes syndrom är Exponering och responsprevention, ERP. Terapin ska hjälpa barnet att lära sig stå emot ett tics så länge som möjligt. Barnet övar gradvis att stå emot ticsen allt längre.

Läkemedelsbehandling

Ibland kan barnet behöva läkemedel om hen upplever ticsen som mycket störande. Ett annat skäl till behandling med läkemedel kan vara att barnet har en omfattande funktionsnedsättning eller har svårt att klara sin vardag. Tourettes syndrom behandlas främst med antipsykotiska läkemedel.

Barnet behöver ofta läkemedelsbehandling om hen samtidigt har adhd.

Vad kan du och barnet göra själva?

Det är bra om ni kan ha en vardag som är utvecklande och trygg. Det innebär exempelvis att se till att barnet sover tillräckligt och äter regelbundet och hälsosamt. Du som vårdnadshavare får gärna uppmuntra barnet att vara aktiv på sin fritid. Barnet kan till exempel spela fotboll, rita eller spela musik, helst tillsammans med andra.

Informera omgivningen om barnets tics

Det är bra att informera skolan och barnets övriga omgivning om ticsen. På det sättet kan du skapa förståelse för att barnet ibland kan bete sig annorlunda än andra jämnåriga. Förklara också för omgivningen att barnet inte kan styra ticsen med sin vilja. Det blir mindre jobbigt för barnet om hen får ha ticsen utan att omgivningen kommenterar eller uppmärksammar ticsen i onödan.

Även om barnet under vissa perioder har flera tics är det bra att tänka på att ticsen kan minska eller försvinna när barnet blir äldre.

Vad kan det bero på?

Det är oklart vad som orsakar Tourettes syndrom men det är vanligt att flera i en familj eller släkt har sjukdomen. Därför kan Tourettes syndrom delvis vara ärftlig.

En del kan ha kvar ticsen

Många barn blir av med sina tics när de blir äldre, men en del kan ha kvar ticsen som vuxna. De flesta vuxna med tics har lärt sig att hantera dem genom att hitta olika strategier, bland annat genom att använda motrörelser.

Precis som barn kan också vuxna ha Tourettes syndrom och andra diagnoser samtidigt.

Påverka och delta i din vård

Du och barnet kan söka vård på vilken vårdcentral ni vill i hela landet. Det gäller också om ni vill söka vård på öppna specialistmottagningar. Ibland krävs det en remiss. Att kunna påverka och delta i sin vård är en rätt som regleras i patientlagen.

Fråga om ni inte förstår

För att du och barnet ska kunna vara delaktiga i barnets vård är det viktigt att ni förstår vad vårdpersonalen säger. Ställ frågor om ni inte förstår. När ni har fått information om behandlingen kan ni ge ert samtycke eller uttrycka ett ja på ett annat sätt. Ni kan också tacka nej till en behandling.

Fast vårdkontakt och tolk kan vara ett bra stöd

Du och barnet har rätt till en så kallad fast vårdkontakt om barnet träffar många olika personer i samband med sin vård. Det är en person som bland annat hjälper till med att samordna barnets vård.

Ni har möjlighet att få hjälp av en tolk om en av er inte pratar svenska. Det är också möjligt att få hjälp av en tolk om en av er har en hörselnedsättning.

Tolken kan ofta bokas av vårdcentralen eller mottagningen som behandlar barnet. Det är bra att informera vården redan vid första kontakten om ni behöver tolkning. Tolken har tystnadsplikt precis som alla andra som arbetar inom hälso- och sjukvården. Det betyder att hen inte får lämna ut information om barnet.

Mer på 1177.se

Våga berätta

Material för att marknadsföra Våga berätta (innehåll på 1177.se för barn 8-12 år).

Till toppen av sidan