BILDUNDERSÖKNINGAR OCH RÖNTGEN

Screening av kroppspulsådern (aorta)

Innehållet gäller Stockholms län

För att minska dödligheten i brustet pulsåderbråck erbjuder Region Stockholm 65-åriga män i Stockholms län en ultraljudsundersökning av stora kroppspulsådern (aorta).

Ett bråck på kroppspulsådern ger sällan några symtom, utan upptäcks ofta av en slump vid en undersökning av buken, exempelvis när man misstänker någon annan sjukdom. Bråck som inte upptäcks kan växa till och bli så stora att de till slut brister. Det är ett mycket allvarligt tillstånd som kräver omedelbar sjukhusvård. Av dem som drabbas av brustet pulsåderbråck i buken avlider ungefär tre av fyra.

Med anledning av att sjukdomen är mellan fem och sex gånger vanligare hos män än hos kvinnor erbjuds endast män undersökning.

65-åriga män kallas

Under 2019 kommer män som är födda 1954 och är mantalsskrivna i Stockholms län att få inbjudan till deltagande i screening av aortan. År 2020 kallas män födda 1955, år 2021 kallas män födda 1956 och så vidare.

Inbjudan är personlig – du får ett brev hem med uppgifter om datum och tid för undersökning samt information om undersökningen och sjukdomen. Du har naturligtvis möjlighet att boka om tiden till ett annat tillfälle om det skulle passa bättre. Logga in för att välja en tid som passar dig. Du kan också boka om tiden genom att ringa till mottagningen.

Om du inte kommer till undersökningen får du en påminnelse. Undersökningen kostar inget.

Personer med skyddad identitet

Du som har skyddad identitet får inte någon inbjudan. Du kan i stället ringa Screeningverksamheten för råd om hur du ska få en undersökning på telefonnummer 08-123 138 10.

Så går screeningen till

Undersökningen utförs utanpå din kropp, över buken, med hjälp av ultraljud. Det är inte farligt och gör inte ont. Vid undersökningen mäts bredden på din kroppspulsåder i buken. Undersökningen tar ungefär sex minuter och hela besöket ungefär 15 minuter, men viss väntetid kan förekomma.

Mer information om ultraljud hittar du i artikeln Ultraljudsundersökning.

Undersökningsresultat

Först får du resultatet av ultraljudsundersökningen. Ett svarsbrev skickas även hem till dig inom ett par veckor om måttet på din kroppspulsåder ligger inom det normala.

Om undersökningen visar att du har ett avvikande mått, det vill säga ett pulsåderbråck, får du en tid för besök hos kärlkirurg, vanligtvis inom två veckor. Du får även ett informationsblad om vart du kan vända dig med eventuella frågor eller funderingar.

Om det inte går att mäta din kroppspulsåder vid undersökningen får du en kallelse till förnyad undersökning.

Vad innebär ett normalt mått?

Ett normalt mått innebär att bredden på din kroppspulsåder håller sig inom det normala och att du inte bedöms löpa någon risk att utveckla pulsåderbråck på kroppspulsådern i buken. Du kommer då inte att erbjudas någon mer undersökning.

Vad innebär avvikande mått?

Avvikande mått betyder att din kroppspulsåder i buken är förstorad. Ett litet pulsåderbråck är ofarligt men bör kontrolleras regelbundet med ultraljud. Hur ofta ditt bråck behöver kontrolleras beror på hur stort det är. Om bråcket växer till finns risken att det i ett senare skede brister.

Större pulsåderbråck kan antingen kontrolleras oftare eller behandlas. Behandlingen innebär att den del av kroppspulsådern som drabbats av bråck ersätts.

Varför går det inte alltid att mäta pulsådern?

Det kan bero på att tarmen vid undersökningstillfället var fylld av gas eller avföring, att du tidigare har genomgått operation av buken eller är överviktig.

Vad är screening?

Screening innebär att man undersöker en stor grupp personer för att hitta en allvarlig sjukdom i ett tidigt skede hos ett fåtal personer. Några andra exempel på screening i Stockholms län är:

  • mammografiscreeningen, där kvinnor mellan 40-74 år kallas till undersökning med två års mellanrum för att upptäcka bröstcancer i tidigt skede
  • gynekologisk cellprovtagning som också görs på kvinnor för att tidigt upptäcka cellförändringar och förstadier till livmoderhalscancer

Sök vård eller fråga om råd

Den screening som görs för att upptäcka kroppspulsåderbråck i tidigt skede kan inte ersätta den undersökning och utredning som du behöver göra om du har symtom på eller känner stark oro för att drabbas av pulsåderbråck i buken, till exempel om flera nära släktingar har drabbats av det. Ta kontakt med din vårdcentral för att få hjälp av läkare.

Viktigt! Om ett pulsåderbråck brister måste man snabbt till sjukhus! Ring 112 och begär ambulans om du plötsligt får svår buksmärta eller svimningsattack.

Vill du ha råd via telefon, ring telefonnummer 1177. Du kan ringa dygnet runt. Klockan 8–22 kan du även få råd på arabiska och somaliska och klockan 8–12 på finska.

Frågor om screening för tidig upptäckt av pulsåderbråck

Kan jag få delta i screening fast det inte är min tur?

Du kan inte själv beställa tid för ultraljud. Kontakta din läkare om du är orolig. Det är läkaren som bedömer om du behöver genomgå någon utredning.

Jag är inte 65 år ännu men skulle vilja få möjlighet att göra undersökningen ändå. Hur gör jag?

Dessvärre kommer du inte att få den möjligheten då screening riktar sig till den åldersgrupp där man vetenskapligt visat att bästa resultat uppnås. Känner du oro eller vet att någon nära släkting haft pulsåderbråck bör du ta kontakt med din läkare för att få en medicinsk bedömning.

Varför får inte kvinnor delta?

Pulsåderbråck är en relativt ovanlig sjukdom hos kvinnor. Det är anledningen till att Region Stockholm avvaktat med att införa screening av kvinnor.

Hur många av dem som deltar i hälsokontrollen förväntas ha pulsåderbråck?

Ungefär 15 av 1.000 undersökta män förväntas ha ett pulsåderbråck.

Vad händer om jag har ett pulsåderbråck?

Om det på undersökningen upptäcks att du har ett pulsåderbråck kommer du att få en tid för utredning på en kärlkirurgisk mottagning. Mindre pulsåderbråck kontrolleras regelbundet med ultraljud för att utvecklingen ska kunna följas. Beroende på pulsåderbråckets storlek varierar kontrollintervallet.

Större pulsåderbråck kan antingen kontrolleras oftare eller behandlas. Behandlingen innebär ett operativt ingrepp där den del av kroppspulsådern som drabbats ersätts.

Måste jag göra undersökningen jag kallats till?

Nej, screening är frivillig. Du avgör själv om du vill göra undersökningen.

Flera anhöriga har haft bråck på kroppspulsådern. Är jag då i en riskgrupp?

Det kan vara så att du har en högre risk för pulsåderbråck. Det ska bedömas av din läkare.

Till toppen av sidan