Cancerformer

Regelbunden testning för prostatacancer i Stockholm-Gotland

Innehållet gäller Stockholms län

Du som fyller 50 år under 2022, 2023 eller 2024 blir erbjuden att testa dig för tidig upptäckt av prostatacancer. Du får då lämna ett blodprov för att mäta ditt PSA-värde, (prostataspecifikt antigen). Det är ett första steg i ett organiserat testprogram som provas inom Region Stockholm och Region Gotland under tre år.

Den här informationen gäller dig som bor i Stockholms län och på Gotland. För att få rätt information, välj vilken region du vill få information från. Det gör du bredvid loggan högst upp på sidan.

Om erbjudandet 2024

Du som är född 1974 kommer att bli erbjuden att testa dig.

Du som är född 1972 och inte testade dig under 2022 kommer få ett nytt erbjudande.

Du som är född 1972 och hade förhöjt PSA och/eller genomgick vidare utredning kommer att erbjudas ett nytt PSA-test.

Erbjudandet kommer med posten och skickas ut successivt under året baserat på födelsedatum. Du som är född tidigt på året kommer få erbjudande före de som fyller år sent på året. Ingen hänsyn tas till var du bor. 

Det är viktigt att du tar del av informationen om fördelar och nackdelar med att testa dig. Att testa sig är frivilligt.

Så många av de som lämnat prov utreds

Denna bild illustrerar ungefärligt hur stor andel av de 50-åriga män som väljer att lämna ett blodprov för PSA-test som kommer rekommenderas vidare undersökning.

Av 1000 50-åriga män som gör PSA-provtagning blir 24 män rekommenderade att göra en magnetkameraundersökning.

Hos 12 av dem hittas avvikande områden i prostatan. De rekommenderas vävnadsprovtagning av prostatan.

Av dessa 12 kommer hälften, 6 män, att diagnostiseras med olika typer av prostatacancer.

Fyra av dem rekommenderas behandling och två regelbunden uppföljning.

Bilden beskriver hur många av 1000 män som behöver behandling för prostatcancer

Vem kan testa sig

Du som fyller 50 år i år och har ett manligt personnummer får automatiskt utskickad information och erbjudande om testning för tidig upptäckt av prostatacancer.

Om du är 50 år, har prostata men inte manligt personnummer, kan du själv kontakta din husläkare om du vill testa dig.

Du får två brev

Du kommer att få två brev hemskickade till dig, som hjälp i beslutet om du vill göra testet eller inte.

Ett som vägleder dig om att lämna ett test, och ett med själva erbjudandet som också beskriver alla teststeg i programmet. Det är bra om du tar dig tid att läsa igenom materialet.

Film om för- och nackdelar med att testa sig

Filmen handlar om de för- och nackdelar som finns av prostatacancertestning. Har du fått ett erbjudande om testning kan filmen vara en hjälp i ditt beslut.

Stockholms län

Filmen är på svenska men textad på nio språk. Klicka på symbolen för tv-skärm för att välja språk på undertexten.

Mer om fördelar och nackdelar

I den här foldern kan du läsa mer om de fördelar och nackdelar som finns med att upptäcka prostatacancer i ett tidigt skede.

Testa dig om du har symtom

Om du har symtom som du tror skulle kunna vara prostatacancer ska du inte vänta på erbjudande om testning. Kontakta en vårdcentral och berätta om dina besvär.

Så går provtagningen till

Först när du får ditt andra brev med ditt erbjudande kan du lämna ett blodprov. I brevet finns det tydlig information om hur du aktiverar din remiss. Provet analyseras för prostataspecifikt antigen som förkortas PSA

Stockholms län

Du som bor i Stockholm går på drop-in på någon av följande mottagningar: 

Vad händer när provet är taget

När provet är analyserat kommer du att få ett svar hemskickat med information om ditt PSA-värde och vilken uppföljning som rekommenderas för dig.

Har du inte fått något brevsvar inom fyra veckor kan du kontakta OPT-kansliet.

Vad innebär provsvaret?

Ett lågt PSA-värde innebär att risken för allvarlig prostatacancer är mycket liten.

  • Om PSA-värdet är under 1 mikrogram per liter innebär det en minimal risk för prostatacancer. Du kommer att bli erbjuden ett nytt test om 6 år.
  • Om PSA-värdet är under 3 mikrogram per liter innebär det en låg risk för allvarlig prostatacancer. Är ditt värde mellan 1 och 2,9 kommer du bli erbjuden ett nytt test om 2 år.
  • Om PSA-värdet är 3 eller över 3 mikrogram per liter rekommenderas du att göra fler undersökningar. Läs mer om det längre ner i texten.

Ett högt PSA-värde beror oftast inte på cancer

Omkring 1 av 10 medelålders män har ett måttligt förhöjt PSA-värde och kan därför bli rekommenderade att göra en utredning för att ta reda på om de har prostatacancer eller inte. Den vanligaste orsaken till ett måttligt högt PSA-värde är en helt godartad förstoring av prostatan.

Godartad prostataförstoring är mycket vanligt hos medelålders och äldre män. Förstoringen behöver inte behandlas om du inte har svårt att kissa.

Flera undersökningar vid högt PSA-värde

Om ditt PSA-värde är 3 eller över 3 mikrogram per liter kommer du att bli erbjuden en magnetkameraundersökning.

Om magnetkameraundersökningen visar förändringar blir du erbjuden att göra en ultraljudsundersökning och provtagning av prostatan, ett så kallat vävnadsprov.

Vad händer sen? 

Analysen av vävnadsproven kan ta några veckor. Du får besked av urologen som gör undersökningen, på det sätt som ni har kommit överens om. Om vävnadsproven visar prostatacancer kommer du bli erbjuden en tid till urolog för vidare diskussion om behandlingen. En del typer av prostatacancer bör behandlas, andra behöver bara följas upp med regelbundna kontroller. 

Om vävnadsproven inte visar någon cancer får du ett nytt erbjudande om att lämna PSA-prov igen om två år. 

Kontaktuppgifter till OPT-kansliet

Om du har frågor eller synpunkter om organiserad prostatacancertestning är du välkommen att kontakta OPT-kansliet för prostatacancertestning på:

Telefon: 08-123 134 44, helgfria vardagar kl. 10.00 -11.00

Mail: prostatatest.hsf@regionstockholm.se

Frågor och svar om organiserad prostatacancertestning (OPT)

Vilka får delta i OPT?

Du som fyller 50 år och är född 1972,73 eller 74 kommer få ett erbjudande att medverka via brev.

Om du är 50 år, har prostata men inte manligt personnummer, kan du själv kontakta din husläkare om du vill testa dig.

Varför får min granne erbjudandet och inte jag, när vi är lika gamla?

Utskicken baseras på födelsedatum, de män som är födda tidigt på året kommer få erbjudande före de som fyller år sent på året. Ingen hänsyn tas till geografin.

Kan jag gå till vilken provtagningsenhet (labb) som helst för att testa PSA?

Nej, för dig som bor i Stockholms län måste du gå till en provtagningsenhet som är ansluten till Karolinska Universitetslaboratoriet.

På Gotland kan du gå till vårdcentralerna i Slite och Hemse samt Visby Lasarett. Öppettider och tidsbokning hittar du här

Kostar undersökningarna i OPT något?

Blodprov och magnetkameraundersökning av prostatan är gratis. Om du träffar läkare kommer du få betala för besöket om du inte har frikort. Summan du betalar är en avgift som ingår i högkostnadsskyddet för öppenvård. 

Vad betyder OPT?

Det står för organiserad prostatcancertestning och är ett sätt att organisera prostatacancertestning av symtomfria män. Det är ett pilotprojekt som utgår ifrån en rekommendation från Socialstyrelsen om att på försök erbjuda en strukturerad, regelbunden och jämlik testning för prostatacancer. Vid ett positivt utfall kan detta möjligtvis leda till ett screeningprogram med regelbunden uppföljning av symtomfria män.

Vad betyder överdiagnostik och överbehandling?

Om män bjuds in till regelbunden strukturerad testning i ett program så minskas dödligheten i prostatacancer. Tyvärr så medför ibland den regelbundna testningen att vissa symtomfria män genomgår utredning och får en cancerdiagnos i onödan, det vill säga onödig upptäckt då den formen av cancer aldrig skulle ha utvecklats till en livshotande sjukdom. Det kallas överdiagnostik och har man även behandlat i onödan så kallas det för överbehandling. Denna vetskap är stark bidragande till varför vi idag inte har screening för prostatacancer. Införandet av undersökning med magnetkamera i i utredningskedjan har drastiskt minskat risken för överdiagnostik.

Varför finns det ett OPT-kansli?

Kansliet administrerar alla brev och ansvarar även för de undersökningar som rekommenderas enligt programmet. Kansliet hjälper dig också få svar på frågor om programmet och tar tacksamt emot synpunkter om programmet.

Hur vet OPT-kansliet när jag ska erbjudas andra undersökningar?

När PSA-värdet är över 3 görs en bedömning av ditt värde och nästa utredningsprocess startar. Detsamma gäller avvikande svar på magnetkameraundersökningen.

Hur bemannas OPT-kansliet?

På kansliet finns en samordningssjuksköterska med urologisk utbildning och erfarenhet samt medicinsk ansvarig urolog, läkare med specialistkompetens inom urologi.

Hur kan jag kontakta kansliet?

Du kan nå kansliet via telefon: 
08-123 134 44, helgfria vardagar kl. 10.00 -11.00

Du kan även mejla kansliet på: 
prostatatest.hsf@regionstockholm.se

När får jag träffa en läkare?

Om magnetkameraundersökningen visar någonting avvikande är det kansliet som ser till att du får ett besök hos en urolog. Urologmottagningen skickar ut en kallelsetid och ansvarar för din fortsatta utredning.

Kan PSA-värdet indikera om jag har prostatacancer eller inte?

Ja, PSA stiger vid prostatacancer, men även av andra orsaker såsom förstorad prostata och urinvägsinfektion. Vid lätt förhöjda värden är det låg sannolikhet att man har en behandlingskrävande prostatacancer. Det är viktigt att gå vidare med ytterligare utredning vid ett förhöjt värde för att kunna utesluta prostatacancer. Det andra steget efter ett förhöjt PSA är en magnetkameraundersökning. Om undersökningen visar avvikande resultat görs vävnadsprovtagning av prostatan. Endast förhöjda PSA-värden kan inte visa om det är prostatacancer, förutom vid extremt höga värden.

Jag är under utredning för prostatacancer, ska jag ändå testa mig i OPT-programmet?

Kontakta OPT-kansliet så hjälper vi dig att besluta om du ska delta eller inte delta.

Jag har tidigare testat mig för tidig upptäckt av prostatacancer, ska jag ändå ta del av erbjudandet?

Ja, du kan fortsätta testa dig enligt detta program.

Jag kallas för regelbunden testning av PSA eller Stockholm3-test. Jag vill fortsätta med det men även vara med i ert program, får jag det?

Ja, du kan testa dig i detta program.

Stödsamtal och information om cancer

Kontakta Cancerrådgivningen om du har frågor om cancer. Där kan du få stöd och råd oavsett var i landet du bor.

Telefon: 08-123 138 00, helgfria vardagar klockan 8.30-16.00

e-post: cancerradgivningen.hsf@regionstockholm.se

Hantering av personuppgifter

För att kunna informera dig som omfattas av projektet organiserad prostatacancertestning (OPT) om projektet kommer vården att behöva använda dina personuppgifter.

Här kan du läsa mer om hur dina personuppgifter hanteras.

Om du har frågor kring hanteringen av personuppgifter kan du kontakta OPT-kansliet.

Till toppen av sidan